Fortums och Carunas ackumulatorlager förbättrar pålitligheten i elsystemet

PRESSMEDDELANDE

28.08.2020 kl. 14:05
Klimatförändringen och omställningen inom energibranschen mot förnybara och väderberoende elkällor ställer krav på balansen i elsystemet. Fortum och Caruna har tillsammans utvecklat lösningar för att kunna trygga leveranssäkerheten i framtiden.

Som ett resultat av samarbetet har bolagen tillsammans utvecklat ett ackumulatorsystem som är betydelsefullt i nordisk skala och som ska förbättra pålitligheten av eldistributionen samt elkvaliteten.

Ackumulatorn är stor som en sjöcontainer och surrar i Ingå, där den är ansluten till mellanspänningsnätet. Drifttagningen av systemet är en del av det smarta elnätet. När Caruna inte behöver ellagret som komplement vid elavbrott orsakade av underhåll eller fel, använder Fortum ackumulatorerna på reglerelmarknaden för att balansera det nationella elsystemet.

Ackumulatorlager kan bli vanligare och möjliggöra ett vädersäkert elnät

Caruna använder ackumulatorn i huvudsak för att trygga eldistributionen vid underhåll, men den kan även bidra i fall av överraskande elavbrott. Även om elmatningen till ackumulatorn brister kan den förse hem, sommarstugor och butiker i närområdet med el i flera timmar. Ellagret vid stamväg 51 skulle betjäna området ungefärligen mellan Stubböle i Ingå och Vormö.

”Ackumulatorer är ett utmärkt och flexibelt alternativ när man vill förbättra leveranssäkerheten i den regionala eldistributionen”, säger innovationsprojektchef Markus Talka på Caruna.

Ingås kommundirektör Robert Nyman (vänster), Fortums Vice President of Trading and Asset Optimisation Simon-Erik Ollus och Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.
Ingås kommundirektör Robert Nyman (vänster), Fortums Vice President of Trading and Asset Optimisation Simon-Erik Ollus och Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Fortum använder ackumulatorlagret på reglerelmarknaden

Fortum utnyttjar den gemensamma ackumulatorn utanför störningssituationer på den reglerelmarknad som upprätthålls av Fingrid som en del av Fortums omfattande ”Virtuella ackumulator”.

”Behovet av reglerel och -kapacitet för balanseringen av elsystemet ökar när produktionen av väderberoende sol- och vindel ökar”, säger verksamhetsutvecklingschef Ilari Alaperä på Fortum.

Elproduktionen och -konsumtionen ska vara i balans hela tiden. Med hjälp av ackumulatorer kan reglerkraft produceras till elmarknaden mycket snabbt. Dessutom kan man med hjälp av ackumulatorer reagera snabbare på variationer inom produktion och konsumtion än med många traditionella elproduktionssätt.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon