Vi sprider positiv energi.

Nya elfaktura

Din elfaktura har förnyats. Läs mer om förändringen.

Caruna Sähkövahti

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott.

I oktober och november röjer Caruna trädbestånd längs med ellinjer i Esbo och Kyrkslätt

Kundmeddelande 9.10.

Ersättningar för elavbrott och skador

Vi betalar ersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt.

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

250 000 elbilar och flexibel elförbrukning – Caruna förnyar sitt elöverföringsnät för att kunna fylla framtida behov

Pressmeddelande 10.10.

Prissättning och priskontroll av elöverföringen

Då priset på elenergi är lågt reagerar många lätt på att elöverföringsavgiften verkar stor. Men vad allt ingår egentligen i denna avgift, och hur övervakas elöverföringspriserna?