Vi sprider positiv energi.

Information till dig som flyttar

Så här gör du ett ny elavtal till ditt nya hem!

Carunas verksamhet styrdes i allt högre grad av en tillförlitlig elförsörjning och ökad säkerhet under 2016

Pressmeddelande 20.3.

Så här ser den förnyade Caruna Sähkövahti ut

Kundmeddelande 25.4.

Ny elanslutning till nytt hushåll

Att bygga ett nytt hem tar tid. Flera arbetsskeden ska planeras i god tid för att allt tillslut ska gå rätt till.

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Carunas energiuppföljningstjänst

Undersök hur du förbrukar el - ta i bruk energiuppföljningstjänst!

Prissättning och priskontroll av elöverföringen

Då priset på elenergi är lågt reagerar många lätt på att elöverföringsavgiften verkar stor. Men vad allt ingår egentligen i denna avgift, och hur övervakas elöverföringspriserna?