Du kan förbereda dig för elavbrott på förhand

Att förbereda sig för elavbrott är alltid lönsamt, speciellt så här på hästen när vindstyrkan kan öka till storm och elleveransen kan brytas.

Läs förberednings tips
Du kan förbereda dig för elavbrott på förhand.
Ta reda på vart el går åt med hjälp av energiuppföljning

Ta reda på vart el går åt med hjälp av energiuppföljningstjänsten

Hemma går det mest åt elektricitet till belysningen samt bastu badandet. Regelbunden uppföljning av elkonsumtionen hjälper dig att få koll på din egna förbrukning.
Bekanta dig med energiuppföljning
Läs om vad elöverföringspris består av

Läs om vad elöverföringspris består av

Se pris på eldistribution och elanslutningar.
Se vår prislista
Carunas arbetsgivarlöfte

Carunas arbetsgivarlöfte

Vill du utnyttja tillfället att vara trendsättare i branschen, är det dags att arbeta hos Caruna och distribuera god energi till 1,5 miljoner finländare.
Läs mer