Vi sprider positiv energi.

Ersättningar för elavbrott och skador

Vi betalar ersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt.

Caruna planerar ett omfattande nätförbättringsprojekt i Sydvästra Finland och Satakunta

Pressmeddelande 16.5.

Bedrägerisamtal på gång

Kundmeddelande 27.7.

Carunas energiuppföljningstjänst

När du vet hur mycket du förbrukar och när, kan du ändra på dina vanor och invänta en mindre elräkning. Ta i bruk energiuppföljningstjänst!

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Caruna Sähkövahti

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott.

Prissättning och priskontroll av elöverföringen

Då priset på elenergi är lågt reagerar många lätt på att elöverföringsavgiften verkar stor. Men vad allt ingår egentligen i denna avgift, och hur övervakas elöverföringspriserna?