Dataskydd

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt, skäligt och transparent sätt. Du kan bekanta dig med behandlingen av personuppgifter i adressen www.caruna.fi/kundregister.

Åtkomst till egna uppgifter

I vår elektroniska tjänst Caruna Plus kan du granska och upprätthålla dina kund- och avtalsuppgifter. I tjänsten hittar du bl.a. dina elräkningar, avtal och förbrukningsuppgifter. Logga in eller registrera dig som användare via knappen i sidans övre hörna.

Du har också rätt att göra en begäran om kontroll av dina uppgifter och få en kopia av personuppgifterna som Caruna behandlar om dig. För att trygga personuppgifterna, förutsätter behandlingen av en begäran om kontroll identifiering av personen. Därför är utgångspunkten att begäran om kontroll görs med en elektronisk blankett eller personligen i Carunas lokaler i Esbo.

Observera att du inte kan sköta dina kundärenden genom en begäran om kontroll. Om du vill sköta ärenden som berör avtal eller fakturering ber vi dig kontakta Carunas kundtjänst eller använda vår elektroniska tjänst Caruna Plus.

Skicka begäran om kontroll med elektronisk blankett

Du kan skicka en begäran om kontroll med elektronisk blankett. 

  • Då du klickar på knappen Begäran om kontroll av registeruppgifter, kommer din identitet att kontrolleras genom bankidentifikation. Du kan förflytta dig till identifikationen genom att välja din nätbank. 
  • Om blankettsidan inte öppnar sig automatiskt efter identifikationen, klicka på blankettknappen på nytt för att fylla i och skicka blanketten för begäran om kontroll av uppgifter.

För begäran om kontroll som gjorts elektroniskt skickar vi uppgifterna i elektroniskt format. På särskild begäran skickar vi uppgifterna i posten. 

Gör begäran av kontroll på plats

Du kan göra en begäran också på plats i Carunas lokaler på besöksadressen Officersgatan 2, Esbo. Ta med ditt pass eller ID-kort med foto eftersom vi kontrollerar din identitet från ett ikraftvarande officiellt identitetsbevis.
 
För begäran om kontroll som gjorts på plats skickar vi uppgifterna i första hand i elektroniskt format. På särskild begäran skickar vi uppgifterna i posten.

Begäran om kontroll som gjorts på annat sätt

Om ingendera av de ovannämnda sätten för begäran av kontroll passar dig kan du skriva ut blanketten via en länk på den här webbsida och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda blanketten till adressen:

Caruna Oy
Tietojen tarkastuspyyntö
PB 1
00068 CARUNA

Du kan också skicka blanketten per e-post till adressen tietosuoja(a)caruna.fi. Notera att det rekommenderas att e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information krypteras.  

Begäran om kontroll som skickas per post eller e-post ska förses med en kopia av ett gällande pass eller ett fotoförsett identitetskort. Vi skickar svaret till den kontaktadress som finns i vårt register/i befolkningsregistret.

Behandling av begäran om kontroll

Vi kommer att behandla din begäran inom en månad.

Om den registrerade ber om flera kopior av de behandlade personuppgifterna förbehåller Caruna sig rätten att för utlämnandet av uppgifterna en debitera timtaxa i enlighet med gällande prislista för kontorsarbete.

Du vet väl att du kan sköta dina elärenden i Carunas tjänst Mina sidor? I tjänsten hittar du bl.a. dina elräkningar, avtal och förbrukningsuppgifter. Logga in eller registrera dig som användare på adressen www.caruna.fi/sv/minasidor.

Övriga begäran

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har den registrerade rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter, begära rättelse eller utplåning av personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av personuppgifter samt ha sina personuppgifter överförda från ett system till ett annat i situationer som nämns i dataskyddslagstiftningen. Begäran i anslutning till dessa rättigheter ska göras genom att kontakta Carunas handläggare av registerärenden som nämns i beskrivningen av det ifrågavarande registret.

Behandling av begäran

Vi kommer att behandla din begäran inom en månad.

Om den registrerade ber om flera kopior av de behandlade personuppgifterna förbehåller Caruna sig rätten att för utlämnandet av uppgifterna en debitera timtaxa i enlighet med gällande prislista för kontorsarbete.

Uppgifter som hänför sig till begäran bevaras i två år varefter uppgifterna kommer att utplånas under följande kalenderår.

Inspelning av samtal

Samtalen som tas emot och görs av Carunas olika verksamheter, såsom kundtjänst, felanmälningstjänst, fakturering och driftcentral, spelas in. Vi spelar in samtalen för att bevisa händelserna och utveckla tjänsten.