Begäran om kontroll av registeruppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt, skäligt och transparent sätt. Du kan bekanta dig med behandlingen av personuppgifter i adressen www.caruna.fi/asiakasrekisteri.

Åtkomst till egna uppgifter

Du har rätt att granska eventuell behandling av personuppgifter som gäller dig i Caruna. Eftersom behandlingen av en begäran om kontroll förutsätter identifiering av personen är utgångspunkten att begäran om kontroll görs med en elektronisk blankett eller personligen i Carunas lokaler i Esbo. 

Skicka begäran om kontroll med elektronisk blankett

Du kan skicka en begäran om kontroll med elektronisk blankett. Din identitet kommer att kontrolleras genom bankidentifikation. Du kan förflytta dig till identifikationen genom att välja din nätbank. Efter identifikationen kan du fylla i och skicka blanketten för begäran om kontroll.

För begäran om kontroll som gjorts elektroniskt skickar vi uppgifterna i elektroniskt format. På särskild begäran skickar vi uppgifterna per post. 

Gör begäran av kontroll på plats

Du kan göra en begäran också på plats i Carunas lokaler på besöksadressen Officersgatan 2, Esbo. Ta med ditt pass eller id-kort med foto eftersom vi kontrollerar din identitet från ett gällande officiellt identitetsbevis. 

För begäran om kontroll som gjorts på plats skickar vi uppgifterna i första hand i elektroniskt format. På särskild begäran skickar vi uppgifterna per post.

Begäran om kontroll som gjorts på annat sätt

Om ingendera av de ovan nämnda sätten för begäran av kontroll passar dig kan du skriva ut blanketten via en länk på Carunas webbplats och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda blanketten till adressen:

Caruna Oy
Begäran om kontroll av uppgifter
PB 1
00068 CARUNA

Du kan också skicka blanketten per e-post till adressen tietosuoja(a)caruna.fi.

Notera att det rekommenderas att e-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information krypteras.  

Begäran om kontroll som skickas per post eller e-post ska förses med en kopia av ett gällande pass eller ett fotoförsett identitetskort. Vi skickar svaret till den kontaktadress som finns i vårt register/i befolkningsregistret.

Behandling av begäran om kontroll

Vi kommer att behandla din begäran inom en månad.

Om den registrerade ber om flera kopior av de behandlade personuppgifterna förbehåller Caruna sig rätten att för utlämnandet av uppgifterna en debitera timtaxa i enlighet med gällande prislista för kontorsarbete.

Du vet väl att du kan sköta dina elärenden i Carunas tjänst Mina sidor? I tjänsten hittar du bl.a. dina elräkningar, avtal och förbrukningsuppgifter. Logga in eller registrera dig som användare på adressen www.caruna.fi/sv/minasidor.