1.
Kontrollera först säkringarna och elapparaterna.

Kontrollera säkringarna och elapparaterna

Elavbrottet kan bero på en störning hos en elapparat i din bostad eller på din fastighet. Då har fastighetens ägare ansvaret för att reparera felet och för kostnaderna. Om endast en del av hushållet är utan el ska du först kontrollera huvud- och gruppsäkringar samt eventuella jordfelsbrytare. Ta också reda på om din granne får el.

2.
Titta om lamporna lyser hos grannen.
3.
Kontrollera omfattningen av elavbrottet på störningskartan. 
4.
Informera om elavbrottet.

Rapportera ett fel bekvämt med mobilen eller snabbt på nätet

Om strömmen är av och felet visas inte på störningskartan och du har ännu inte fått ett meddelande om elavbrottet från oss ska du ringa oss på 0800 195 011 eller skicka oss ett meddelande via chat-tjänsten. I Caruna+ kan du rapportera en skada, såsom ett träd på ellinjen, som du känner till.

  • Ta trapporna och använd inte hissen. 
  • Stäng av de elapparater som du inte vill att slås på efter elavbrottet. Dessa kan vara exempelvis spis, ugn och bastuaggregat.  
  • Undvik att öppna kylskåps- och frysdörren. Om det är kallt ute kan du föra ut frysvarorna.  
  • Stäng dörrar och fönster för att hålla kvar värmen.  
  • Ta ett djupt andetag – vi korrigerar felen så fort som möjligt.  
  • Om elledningar har fallit på marken ska du hålla ett avstånd på minst 20 meter till dem. Lämna rejält avstånd till träd och grenar som vidrör ellinjen.  

Vad händer om elavbrottet är omfattande? 

  • Det kan ta länge att avhjälpa ett omfattande elavbrott.  
  • Om du har åldringar eller småbarn i hushållet, rekommenderar vi att du väntar på att elen ska komma tillbaka hos släktingar eller bekanta.  

  

Vill du få meddelanden om elavbrott till ditt mobil eller e-post? Då ska du ta i bruk gratistjänsten Caruna Sähkövahti! Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott i mellanspänningsnätet. Du kan beställa meddelanden om avbrott till flera mobilnummer och e-postadresser.

Om du har ett giltigt elnätsavtal och antingen din bostad, en sommarstuga eller någon annan fastighet på vårt nätområde, kan du ta i bruk Caruna Sähkövahti. Tjänsten finns tillgänglig så fort du gjort en beställning på tjänsten eller direkt efter att vi registrerat dig som användare av tjänsten t.ex. i samband med att du flyttat och bytt adress.

Det lönar sig att se till att dina kontaktuppgifter samt tjänstens inställningar alltid är uppdaterade i Caruna Sähkövahti. Genom att logga in på våra nättjänster kan du lätt och enkelt göra uppdateringar eller annullera din beställning.

Om du inte tagit i bruk Caruna Sähkövahti skickar vi meddelanden om planerade elavbrott till dig per post. De traditionella meddelander kommer dock att helt och hållet falla bort då du börjar beställa på Caruna Sähkövahti.

Lågga in på Caruna Sähkövahti >

I skadade elnät kan det förekomma ett s.k. nollfel som kan medföra livsfara. Därför skall man ta ett nollfel på allvar.

Läs mer >

Standardersättning för elavbrott på över 12 timmar

Vi betalar automatiskt en ersättning för elavbrott som pågått mer än 12 timmar utan avbrott. Om standardersättningen inte syns på de två följande fakturorna efter elavbrottets slut eller om din ersättning inte motsvarar din uppfattning om elavbrottets längd, kan du göra en granskningsbegäran för standardersättningen.

Läs mer > 

Skadeersättningar för fel i leveranssätt eller elkvalitet

Du kan söka skadeersättning för skador på apparater eller fördärvade livsmedel. Ersättning av skador förutsätter att det i eldistributionen skett ett fel i antingen elkvalitet eller leveranssätt.

Läs mer > 

 

Om du vill ge respons på någon av Carunas produkter eller om du är missnöjd med den service du har fått, så ber vi dig att först ta kontakt med vår kundtjänst. Då kan vi korrigera eventuella missuppfattningar genast.

Om saken inte går att lösa genom förhandlingar med vår sakkunniga i kundtjänsten, kan du föra ärendet vidare till Carunas kundombudsman för vidare behandling.

Läs mer >