Prislistor och avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf ger klara regler för avtal mellan elöverföringsbolaget och kunden. Vi tillämpar avtalsvillkoren alltid på anslutnings- och nättjänstavtalen.

Nättjänstvillkor (NTV2014)

  • Om ditt elförbrukningsställe finns inom Carunas nätområde ingår vi ett nättjänstavtal med dig om elöverföring.
  • Du kan konkurrensutsätta ditt elförsäljningsavtal och välja den elförsäljare som passar dig bäst. På Carunas nätområden är den leveransskyldiga elförsäljaren Fortum Markets Oy. Om du som din elförsäljare väljer en leveransskyldig försäljare, tillämpas elleveransvillkoren på ditt avtal. I elleveransvillkoren ingår både nättjänstvillkoren och elförsäljningsvillkoren.

Elanslutningsvillkor (AV2014)

  • Äger du en elanslutning inom Carunas nätområde är det elanslutningsvillkoren som gäller i ditt anslutningsavtal.

Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP2014)

  • Anslutningsvillkoren för elproduktion bifogas till anslutningsavtalet.
  • Villkoren tillämpas i situationer där kunden eller en tredje part från kundens sida ansluter en elproduktionsanläggning till elnätet.
  • Produktionsanläggningen fungerar parallellt med distributionsnätet och den producerade elen kan matas delvis eller helt till distributionsnätet.

Bilaga till nättjänstvillkoren angående nättjänst för elproduktion (NTVP11)

  • Denna bilaga tillämpas när en kunds småskaliga produktionsanläggning fungerar parallellt med distributionsnätet så att den producerade elen kan överföras delvis eller helt till distributionsnätet.

Villkor för anslutning till regionnät (AVR2006)

Dessa villkor fogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbruknings- eller elproduktionsplats till regionnätet.