Under den första veckan i oktober kartlägger Caruna elnätets skick på natten i olika delar av Esbo

PRESSMEDDELANDE

05.10.2021 kl. 08:41
Under den första veckan i oktober, som börjar måndagen den 4 oktober, kan du se en bil med Carunas logga röra sig runt Esbo på natten. Bilen är utrustad med en enhet som undersöker Carunas lågspänningsnät och meddelar om fel som upptäcks i nätet. Liknande undersökningar har tidigare genomförts i USA, Kanada och i olika delar av Europa. Nu testas denna teknik för första gången i Finland.

Bilen kan ses röra sig på fem olika områden i Esbo under natten mellan cirka kl. 23-05. Först undersöks Alberga-Bergans, sedan Snäck-Blombacken-Mickels, sedan Otnäs-Hagalund, det fjärde området är Estmalm-Estdalen och sist Karabacka.

En enhet placerad i bilen detekterar elektriska fält, som kan användas för att se om det finns fel i elnätet. Möjliga felplatser markeras i terrängen och Caruna undersöker orsaken till felet. Undersökningsresultaten kan också användas för att planera nätets renoveringsprogram och förbättra nätverkets energieffektivitet.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon