Säkerhetskulturen förändras en sak i taget

ARTIKEL

11.02.2020 kl. 10:36
När det händer ett mänskligt misstag på arbetsplatsen och säkerheten äventyras, hur ta upp ämnet? Carunas nya säkerhetscoacher främjar säkerhetstänkandet och konsten att ta upp ämnen i organisationen. Hos Caruna är människors säkerhet alltid en prioritet. Alla har rätt att åka hem helskinnade.

Olycksfrekvensen är sedan länge nyckelindikatoren på Carunas verksamhet: målet är att förhindra alla olyckor. För att nå detta mycket har gjorts under åren, och som följd till arbetet blev utvecklingen av säkerhetskulturen Carunas nyckelprojekt 2019.   

– Säkerthetskulturen märks bäst i de situationer där man arbetar ensam utan att någon vittnar det. Man ska ta hand om säkerheten eftersom det är viktigt i sig, inte på grund av bevakningen eller andra externa faktorer. Med det här kulturskiftet försöker vi påverka sådana situationer och tänkesätt, säger HSEQ-chefen Arsi Näkki om bakgrunden. 

I början av 2020 tog säkerhetstänkandet ett steg framåt då åtta Caruna-anställda som förbindat sig till säkerhetscoacher samlades för att lära sig hur driva på säkerhetskulturen hos personalen via coachingen.  

– Vi vill rota säkerhetstänkandet i Carunas och våra underleverantörers verksamhet allt djupare. Coaching är ett bra sätt att främja kompetens i organisationen och därmed i hela leveranskedjan, berättar Arsi. 

Säkerheten är en hjärtefråga 

Säkerhetscoacher jobbar i olika funktioner i olika enheter. En av coacherna är Niina Tervola som arbetar i enheten för kundrelationer. Hennes ansvar är att leda teamet som tar hand om kundservice för företag: teamet hjälper Carunas företagskunder i alla möjliga  frågor. 

– Säkerheten syns i mitt arbete bland annat så att kunder ringer oss om de upptäcker brister på arbetsplatser. Vi råder kunder och deras underleverantörer med elsäkert verksamhet, och mitt team gör slumpmässiga safety walks och andra inspektionsbesök, berättar Niina. 

Som chef var Niina redan bekant med coachande arbetssätt. Utbildningen hon deltog i nu förstärkade hennes tidigare kunskaper, men erbjöd också mycket ny information och nya tankar. Hon fick även en handbok för coacher. 

– Det som gjorde intryck på mig på kursen var entusiasmen. Säkerheten var tydligen en hjärtefråga för oss alla och därför vill vi verkligen utveckla den, sammanfattar Niina sina tankar på dagen. 

Till föregångare inom säkerheten 

Händelser som kunde ha lett till en olycka och själva olyckor är ofta förknippade med mänskliga misstag, vilket kan göra det svårt att ta upp dem. Eftersom varje enskilt fall är för mycket, är det nödvändigt att kunna tala klarspråk och ta tag i den osäkra verksamheten. Missförhållanden gör det möjligt att lära sig och utvecklas. 

Niina coachar fem Caruna-anställda. Hon träffar varje anställd flera gånger. Målet med mötena är att hjälpa anställda hitta konster att diskutera säkerhetsfrågor på ett effektivt och konstruktivt sätt i olika möten med underleverantörer, som i arbetsplatsmöten. 

– Coachingen tar tid, men varje stund är en ömsesidig situation där båda parterna lär sig. Jag ska säkert lära mig mer om elsäkerheten, förutser Niina. 

Säkerheten är en så viktig sak att man ska satsa på den och ta tid för den. Säkerhetscoacherna åtnjuter ledningens stöd. Carunas hela ledningsgrupp har genomgått en utbildning i säkerhetsledningen, och varje säkerhetscoach har en mentor i ledningsgruppen. 

– Vårt gemensamma mål är att vara föregångare inom säkerheten. Ledningen förbinder sig att utveckla säkerhetskulturen, och varje säkerhetscoach har motivationen, entusiasmen och önskan att utveckla verksamheten. Vi har allt som behövs för att lyckas, berömmer Arsi.  

Under den kommande sommaren ska det mätas vilka förändringar som har skett i organisationen. Kan Caruna-anställda diskutera säkerhetsfrågar på ett mer konstruktivt sätt på arbetsplatsmöten? Anses säkerheten som en fast del av var och ens jobb? Efter det ska vi bestämma hur förändringsresan fortsätter. 

Caruna's safety coaches
Arsi Näkki och Niina Tervola främjar säkerhetstänkandet i organisationen.
Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon