Eldistributören Caruna erbjuder sina personkunder en möjlighet att skjuta upp betalningen av fakturor tre månader utan kostnader och betalar entreprenörsfakturorna snabbare

PRESSMEDDELANDE

19.03.2020 kl. 14:00
Möjligheten till förlängd betalningstid gäller Carunas alla, totalt cirka 600 000 personkunder. Med den här åtgärden vill Caruna för egen del hjälpa kunderna genom att lindra de ekonomiska verkningar som coronavirusepidemin medför.

Den förlängda betalningstiden gäller begäranden som gjorts 19.3–30.6.2020 och den längre betalningstiden medför inga räntekostnader eller andra kostnader för kunden, bara begäran görs före fakturans förfallodag. Betalningsdagen ska flyttas via den elektroniska självbetjäningskanalen Caruna+, efter att kunden har mottagit fakturan. Caruna+ kan laddas i applikationsbutiken eller användas via caruna.fi. 

- När kundernas vardag oundvikligen blir svårare i denna exceptionella situation hoppas vi att vi för egen del kan underlätta det dagliga livet en aning. Ändring av fakturornas betalningsdag förutsätter åtgärder av kunden via elektroniska självbetjäningskanal Caruna+, säger Carunas kundrelationsdirektör Katriina Kalavainen.

Kunden kan göra ändringen via Caruna+ när som helst under dygnet. Kunden kan välja önskad betalningstid för fakturan och flytta den upp till 90 dagar framåt. Ändringen ska göras före fakturans förfallodag. 
Via Caruna+ kan kunderna bekvämt beställa kundmeddelanden som gäller eldistribution och annan ärendehantering som e-post eller textmeddelande. Det lönar sig att ta i bruk de avgiftsfria meddelandena i Caruna+ och samtidigt kontrollera att de egna kontaktuppgifterna är de rätta i tjänsten.

Byggandet av ett vädertåligt elnät fortgår och sysselsätter våra entreprenörer 

I sina nätförbättringsprojekt sysselsätter Caruna ett stort antal entreprenörer runt om i Finland.

- Det är viktigt att vi fortsätter byggandet av det väderbeständiga nätet även i dessa undantagsförhållanden så att vi kan trygga en störningsfri eldistribution och för egen del stödja näringslivet inom våra nätområden. Det är klart att vi i verksamheten beaktar såväl kundernas, byggpartnernas som den egna personalens hälsa, eftersom det nu är det primära i allt som görs, säger Carunas elnätsdirektör Kosti Rautiainen.

Coronavirusepidemin påverkar även företagen i Carunas leveranskedja och deras ekonomi. Caruna vill för sin del hjälpa entreprenörerna att klara de ekonomiska förluster som coronan medför och under de närmaste månaderna betala fakturorna snabbare. Entreprenörerna behöver inte ändra fakturornas förfallodag, utan Caruna sköter de praktiska åtgärderna. 

 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon