Caruna och Valokuitunen fortsätter sambyggandet – invånarna i Pöytisområdet på tur att få optisk fiber

PRESSMEDDELANDE

12.05.2020 kl. 11:39
Eldistributör Caruna och Valokuitunen fortsätter sitt sambyggande med konceptet som lanserades 2019, där Caruna ansvarar för planeringen och byggandet av elnätet och det optiska fibernätet. På detta sätt kan företagen bäst säkerställa en framgångsrik sambyggnad med minst möjliga olägenhet för kunderna.

Telia och Caruna inledde sitt samarbete redan 2019 och fortsätter nu med Valokuitunen som är Telias nygrundade företag för optisk fiber. Sambyggnad enligt den nya modellen inleddes 2019 i Reso och Rusko i sydvästra Finland, där de första bredbandsabonnemang av optisk fiber kommer att tas i bruk i sommar. Därefter börjar vi bygga tillsammans i Riihikoski i Pöytis.

I samarbetets första fas byts allt som allt ungefär tusen kilometer existerande luftledning ut mot väderbeständig jordkabel. På det sättet får 30 000 kunder i sydvästra Finland bättre eldistribution senast 2022. Då det optiska fibernätet byggs i samband med att jordkablarna för elnätet dras, kan invånarna också skaffa den mest moderna och tillförlitliga internetuppkopplingen hem, och olägenheterna från byggnaden är mindre än om elnätet och det optiska fibernätet byggs separat.

Av de fasta bredbandsanslutningarna i småhus är endast 8 procent byggda med optisk fiber ända till hemmet. Samarbetet mellan Caruna och Valokuitunen förbättrar tillgången till optisk fiber särskilt i småhusområden där förbindelserna ofta är otillräckliga för modern användning.

Sambyggandet har stor betydelse för digitaliseringen av Finland

Det är viktigt för både Caruna och Valokuitunen att trygga högklassiga nätverksförbindelser. För de kommuner som finns på byggområdet är ett fungerande optiskt fibernät en konkurrensfaktor som kan locka ny affärsverksamhet och nya investeringar till kommunen. För invånarna innebär det bättre elektroniska tjänster både på jobbet och på fritiden. Sambyggnad innebär mindre skador på miljön när gatorna bara öppnas upp en gång och alla nätverk fås i ordning samtidigt. Ökningen av distansarbete till följd av coronakrisen har ytterligare betonat vikten av fungerande internetanslutningar och tillförlitlig eldistribution.

"De goda erfarenheterna från förra årets sambyggnad uppmuntrar oss att fortsätta arbetet. Carunas aktiva roll i att möjliggöra sambyggnad har gett resultat och antalet elnät som byggs tillsammans med optisk fiber har ökat. Vi verkar för kundernas bästa och anser det viktigt att så många som möjligt har möjlighet till en snabb internetanstlutning hemma eller på företaget på ett enkelt och obehindrat sätt", betonar Ville Karttunen, som är direktör för nya tjänster inom Caruna.

”Kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur har som utsatt mål att lyfta Finland till ett toppland när det gäller digitalisering. För att uppnå detta behöver vi fiberoptiska nötförbindelser hela vägen till hemmen. Som vi ser under det nuvarande undantagstillståndet behöver samhället snabba och pålitliga nätförbindelser för att fungera”, säger Valokuitunens t.f. verkställande direktör Sanna Mutka.

En webinar om sambyggnad kommer att anordnas för invånare i Pöytisområdet den 13 maj. kl. 18.00. Du kan delta i webinariet via länken på sidan caruna.fi/asukasilta. Länken öppnas ungefär en halvtimme innan webinariet startar.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon