Caruna och sina nya partner lovar bättre röjningskvalitet för kunderna

PRESSMEDDELANDE

11.03.2021 kl. 07:13
Grenar som faller på kraftledningar och träd som faller orsakar ofta avbrott i eldistributionen. Hantering av växtlighet inbegriper röjning och beskärning av ledningsgatorna, så att vi kan garantera en trygg och tillförlitlig eldistribution till våra cirka 1,5 miljoner kunder under årets alla dagar. I mars har vi valt tre nya partner för hanteringen av växtligheten vid Carunas eldistributionsnät. Ungefär 2000–3000 kilometer växtlighet åtgärdas årligen

Vi har förnyat vårt sätt att hantera växtligheten nära elnätet i fortsättningen. Vi lägger större vikt vid både kundnöjdheten och arbetskvaliteten, så att röjning av växter och beskärning av träd i t.ex. gårdar och allmänna områden orsakar så lite besvär som möjligt för invånarna och markägarna i området.

Partnerna som är verksamma i våra nätområden:

  • Västra och Mellersta Nyland och Joensuu centrum: Exsane Oy
  • Egentliga Finland: TLT Group Oy
  • Satakunta och Södra Österbotten: TLT Group Oy
  • Koillismaa och Norra Österbotten: Teollisuuden Metsäpalvelu Oy

”Jag tror att våra ansvarsfulla och yrkeskunniga partner är nyckeln till att garantera en trygg eldistribution för våra kunder. Vi arbetar för våra kunder och huvudsakligen på mark som ägs av våra kunder. Av denna anledning ska vår verksamhet vara kundorienterad och de som arbetar måste kunna vara stolta över sitt arbete”, berättar underhållschef Petteri Palmumaa.

I framtiden kommer varje område där röjning ägt rum att inspekteras för att se hur området påverkats av arbetet. Med våra partner lovar vi att svara på kontaktförfrågningar inom tre arbetsdagar, så att kunderna får snabbt svar på sina eventuella frågor.

”Vi hoppas att markägarna förstår de åtgärder som utförs vid trädfällning och skogsröjning nära kraftledningar enligt våra anvisningar. Åtgärderna garanterar en trygg och tillförlitlig eldistribution”, påminner Palmumaa.

Hanteringen av växtligheten nära elnätet inleds under denna vår i alla våra nätområden.
 

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon