Byggandet av Blåbackas station i Esbo och den tillhörande jordkabelförbindelsen på 110 kV startar – trafik påverkas

PRESSMEDDELANDE

22.04.2021 kl. 17:28
En nya nätstation kommer att byggas i Blåbacka för att bemöta de ökande elförbrukningsbehoven och bidra till strategin för ett koldioxidneutralt Esbo under de kommande åren. I samband med projektet byggs även en ny högspänd jordkabelförbindelse på ungefär 6 kilometer mellan nätstationerna i Alberga och i Blåbacka.

Byggarbetet av nätstationen och markkabeln inleds april 2021 och blir färdigt i slutet av 2022. Byggarbetsplatsen ligger på Lillklobbområdet mellan Åboleden och Klobbskogsvägen. Kabelrutten ligger mellan Blåbackas nya nätstation och Carunas nätstation på Äijäläntie i Alberga.

Kablingsarbeten inleds i Arberga och framskrider mot den nya nätstationen. På kabelrutten utför man gräv- och schaktarbeten samt brytning på vissa håll. Byggarbeten har även kortvariga effekter på trafikarrangemang på arbetsplatsen.

Nätstationen i Blåbacka kommer att ersätta den föråldrade nätstationen i Klobbskog. Den förser direkt cirka 15000 och indirekt cirka 140000 kunder, inklusive många företag som är verksamma i området, med el.  Med jordkabelförbindelsen som byggs garanterar man en störningsfri elöverföring och överföringskapacitet i högspänningsdistributionsnät i Esbo.

Huvudentreprenören i projektet är Destia Ab.

Caruna har sammanlagt 16 nätstationer i Esbo. Den föregående nya nätstationen färdigställdes i Storgård sommaren 2019.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon