Sähköverkon rakentaminen ja käyttöönotto

Rakennusprojektin pääurakoitsija rakentaa verkon suunnitelmien mukaisesti. Kuten suunnittelussa, myös rakentamisessa pääurakoitsija voi käyttää omaa henkilöstöään tai Carunalla hyväksytettyjä aliurakoitsijoita. Rakennusprojektin toteutus- ja turvallisuusasiat käydään läpi urakoitsijan ja Carunan projektinvalvonnan kesken ennen kenttätöiden aloitusta.

Rakennusvaihe pitää sisällään muun muassa

  • maanrakennustyöt, joissa muuntamoiden perustukset rakennetaan valmiiksi, kaapeliojat kaivetaan ja kaapelit asennetaan maahan
  • sähköasennustyöt, joissa kaapelit yhdistetään, muuntamot ja jakokaapit asennetaan ja kytkennät valmistellaan
  • rakennetun verkon tarkastukset sekä kirjaaminen verkkotietojärjestelmään
  • asiakkaiden ja maanomistajien informointi töiden etenemisestä
  • osan viimeistelytöistä
  • asiakastyytyväisyyden mittaamisen

Carunan projektivalvonnan säännöllisiä tehtäviä ovat rakennustyön edetessä:

  • valvoa työmaiden ympäristövaikutuksia, turvallisuutta ja oikeita asennustapoja
  • tarkastaa, että uusi rakennettu verkko täyttää Carunan projektille asetetut  vaatimukset, turvallisuuskriteerit sekä tehdyn työn laatukriteerit

Kun uusi sähköverkko on rakennettu ja todettu vaatimusten mukaiseksi, voidaan aloittaa verkon käyttöönotto. Käyttöönotossa tarvittavat kytkennät ja sähkönjakelun keskeytykset suunnitellaan huolellisesti, jotta työt saadaan tehtyä turvallisesti ja asiakkaille aiheutuvat sähkökatkot minimoitua. Vastuu rakennetusta verkosta siirtyy Carunalle käyttöönoton jälkeen.