Täytä Carunan yleistietolomake

Yleistietolomakkeella voit tehdä ilmoituksen sähköverkkoon kytkemisestä, pääsulakkeen muutoksesta tai oman tuotannon liittämisestä sähköverkkoon. Lomake tulee toimittaa hyvissä ajoin, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa.

Ohjeita turvalliseen työskentelyyn

Turvallisuusteemat-sivultamme löydät nostoja ajankohtaisista turvallisuusaiheista. Teemoissa tuodaan esiin erityistä huomiota vaativia työturvallisuuden, ympäriströasioiden ja laadunhallinnan aiheita.