Vähentääkö maakaapelointi oikeasti sähkökatkoja?

Maakaapeloinnin positiiviset vaikutukset näkyvät sähköverkossamme. Verkkopalvelumaksuilla on parannettu toimitusvarmuutta merkittävästi.

Tapani-myrskyssä 2011 yli 220 000 asiakastamme oli ilman sähköä. Paljon on tehty töitä säävarman sähköverkon eteen Tapani-myrskyn jälkeen, ja tuloksia on nähtävissä: syyskuun 2020 voimakas Aila-myrsky vaikutti noin 80 000 asiakkaan sähkönsaantiin. Investoinnit ovat siis parantaneet sähkönjakelun varmuutta.

Työnsarkaa riittää vielä vuosiksi eteenpäin, jopa 2030-luvulle saakka.