Varmistamme yhteiskunnan toimintaa varmalla sähkönjakelulla

Perustehtävämme on varmistaa häiriötön, säävarma sähkönjakelu yli 690 000 asiakkaallemme. Luotettava sähköverkko on keskeinen osa myös yhteiskunnan huoltovarmuutta. Mitä vahvemmin yhteiskunta digitalisoituu, sitä tärkeämpää luotettava sähkönjakelu on.

Kaapeloimme sähkölinjoja maan alle suojaan sään ääri-ilmiöiltä. Samalla se vapauttaa maata maa- ja metsätalouden tarpeisiin sekä hiilinieluiksi. Helpotamme yhteiskunnan digitalisaatiota sähkö- ja televerkkojen sekä kunnallisen infrastruktuurin yhteisrakentamisella.

Kasvava asiakaskunta ja kehittyvä sähköverkko ovat keskiset edellytykset sille, että voimme luoda arvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle. Siinä meitä tukevat Carunan vahvuudet: korkeatasoinen toimitusketjun hallinta, osaava henkilöstö sekä tiivis kumppaniyhteistyö.

Tulevaisuudessa Caruna voi toimia alustana esimerkiksi uudenlaisten asiakkaiden valintoja helpottavien palveluiden ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittämiselle.

Carunn arvonluontimalli 2019

Sähkönsiirtoyhtiöllä on luonnollinen monopoli omalla alueellaan

Yhteiskunnan näkökulmasta ei ole järkevää eikä kustannustehokasta, että monet yhtiöt rakentaisivat rinnakkaisia sähköverkkoja. Tämän vuoksi sähköverkkoliiketoiminta on säänneltyä. Sääntelyä tarvitaan, jotta sähkönsiirtohinnat pysyvät kohtuullisina ja sähköverkkoliiketoiminta tehokkaana.

Sähkömarkkinalaissa sekä eri viranomaisten asetuksissa ja määräyksissä on määritelty sähkönsiirtoyhtiöiden velvollisuudet. Energiamarkkinaviraston valvontamallissa on määritelty myös menetelmät hintojen kohtuullisuuden varmistamiseksi. Energiaviraston valvontamallissa on määritelty myös menetelmät hintojen kohtuullisuuden varmistamiseksi.

Menetelmät sallittujen tulojen laskemiseksi määritellään etukäteen neljän vuoden valvontajaksoissa. Valvontamalli määrittelee jakeluverkonhaltijan kohtuullisen tuottotason kokonaisuudessaan, mutta se ei ota kantaa yksittäisten tariffien kohtuullisuuteen.