Sähkönjakelun hinta - mistä sähkönsiirtolaskuni muodostuu?

Maksamasi yksi euro arvonlisä- ja sähköverojen jälkeen jakautuu seuraavasti

Edellä oleva kuva ei sisällä sähköveroa tai arvonlisäveroa.

Jokaisesta maksamastasi eurosta 70 senttiä käytetään verkon parantamiseen ja verkkopalvelun tuottamiseen asiakkaillemme. Siirretyn energian määrä vaikuttaa vain noin 20 prosenttiin kustannuksista.

Sähköverkko toimii kuten tietoliikenneyhteys - maksat kaistasta etkä siitä, kuinka paljon dataa siirtyy. Samoin tieverkosto on käytettävissä aina, kun sitä tarvitset. Sähkönsiirtomaksussa maksat sähköverkon olemassa olosta ja mahdollisuudesta käyttää sähköä. 

Sähkönsiirron hinta koostuu siirron perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta sekä mahdollisesta tehoon perustuvasta tehomaksusta. Sähkönjakelun kustannukset syntyvät suurimmaksi osaksi verkon rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta sekä näiden rahoittamisesta. Näihin kustannuksiin käytetyn energian määrällä ei ole suurta vaikutusta. Siksi jakelumaksussa perusmaksun osuus on iso ja muuttuvan kulutusmaksun pienempi.

Sähkönsiirtolaskulla veloitetaan lisäksi sähkövero, joka tilitetään edelleen valtiolle, lue aiheesta lisää.

Sähkönsiirtomaksulla saat kaikki sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut

Sähkönsiirtomaksuun (josta käytetään myös nimitystä verkkopalvelumaksu) sisältyy asiakaspalvelu, sähkön mittauspalvelu, ympärivuorokautinen vikapalvelu, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä henkilöstön palkat ja ICT-kustannukset. Maksulla katetaan myös sähköverkon ylläpito, kunnostaminen, kehittäminen, uuden verkon rakentaminen ja ikääntyneen verkon uudistaminen tulevaisuuden tarpeisiin.

Mikä se liittymismaksu sitten on?

Liittymismaksussa maksetaan vain verkkoon liittämisen kustannukset eli varsinaisen sähköliittymän rakentaminen.

Miltä näyttää sähkönjakelun hinta tulevaisuudessa?

Caruna Oy:ssä sähköverkon parantaminen on noin puolivälissä. Investointitarpeita tuo sähkönjakelun säävarmuuden parantamisen lisäksi myös uusiutuvan energiantuotannon kasvu, muun muassa erityisesti suuret tuulipuistot, joustotarpeiden lisääntyminen sekä verkon ikääntyminen. Vuosittaiset investointimäärät ovat tasaantuneet ja tasaantuvat edelleen tulevina vuosina. Tästä johtuen hintojen korotustarpeiden arvioidaan Caruna Oy:ssä olevan seuraavien vuosien aikana vähäiset.

Caruna Oy:n sähköverkko on noin 80 000 km pitkä, ja se ulottuu Hangosta Kuusamoon. Verkkoalue on maantieteellisesti haastava sähkönjakelulle, sillä alueella on paljon metsiä, joissa on ilmajohtoa. Myrskyjen aikana linjoille kaatuvat puut tai kasaantuva tykkylumi voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Yhtiön verkkoalueeseen kuuluvat myös Turun saaristo sekä länsirannikko, jotka ovat hyvin herkkiä myrskytuulille.

Espoossa väestön ennustetaan kasvavan vuodessa keskimäärin 1,6 prosenttia vuoteen 2028 mennessä. Espoon kaupungin reuna-alueilla ja saaristossa on vielä parannettavaa sähkönjakelun toimitusvarmuudessa. Tulevina vuosina Caruna Espoon investoinnit kohdistuvat ensisijaisesti puhtaan energian ratkaisujen mahdollistamiseen asumisessa, liikenteessä ja lämmöntuotannossa.

Caruna Espoon sähköverkko on 8 100 km pitkä. Verkkoalueella investoinnit asiakasta kohden ovat selvästi pienemmät kuin Caruna Oy:ssä. Pienemmät investoinnit yhdessä kasvavan asiakasmäärän ja laskevan korkotason kanssa mahdollistavat jakeluhintojen alentamisen.

Carunan vastuulla on noin viidennes Suomen jakeluverkosta

Carunan jakeluhintojen vertailu muihin alan yhtiöihin

Sähkönjakeluyhtiöiden väliset hintaerot johtuvat yleensä verkko-omaisuuden määrän suhteesta asiakasmäärään. Mitä enemmän asiakkaita on jakamassa verkko-omaisuuden arvoa (metri/asiakas), sen pienempi hinta on asiakkaalle.

Caruna Oy:n 482 000 asiakkaalla verkon pituus on huomattavasti suurempi asiakasta kohden: 168 metriä ja investoinnit 254,4 euroa/asiakas (vuonna 2020 yhteensä 121,9 miljoonaa euroa). Asumismuodosta riippuen Caruna Oy:n asiakkaiden sähkönjakelun hinta on kalleimman neljänneksen joukossa 77 sähkönjakeluyhtiöstä.

Caruna Espoo Oy:n 226 000 asiakkaan sähkönjakelun hinta on edullisemman viidenneksen joukossa Suomessa, koska verkko on pitkälti modernisoitu, ja verkon kustannuksia on jakamassa useampi kaupunkilainen tiheästi asutulla alueella. Verkon pituus asiakasta kohden on 36 metriä ja investoinnit 95 euroa/asiakas (vuonna 2020 yhteensä 21,4 miljoonaa euroa).

Saat kuvan auki myös tästä.

Suomalaisten jakeluyhtiöiden hinnat ovat julkista tietoa

Energiavirasto päivittää hintatietoja verkkosivullaan, ja kuka tahansa voi tarkistaa kaikkien sähkönjakeluyhtiöiden hinnat. Yhtiökohtaiset hinnat päivittyvät kuukausittain ja löytyvät taulukon välilehdiltä.

Vertailussa keskihinnat näytetään tyyppikäyttäjittäin. Tyyppikäyttäjä on eri tavoin sähköä käyttävä asiakasryhmä kuten kerrostaloasuja tai sähköllä lämmittävä omakotiasuja.

Hinta sisältää kullekin asiakasryhmälle edullisimman tuotteen mukaisen keskihinnan esitetyllä vuosikulutuksella. Esimerkiksi kerrostalokäyttäjälle (2 000 kWh) kertaa yleissiirron yksikköhinta snt/kWh + perusmaksu €/kk kertaa 12 + verot ja lopulta saatu vuosikustannus on jaettu kokonaiskulutuksella, jolloin on saatu keskihinta (snt/kWh).

Miten voin vaikuttaa omaan sähkönsiirtolaskuuni?

Voit vaikuttaa omalla sähkönkäytölläsi sekä muuttuvaan (verkkopalvelu)maksuun (c/kWh) että sähköveroon (c/kWh). Vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta näiden osuus kerrostalossa on noin 50 prosenttia ja sähkölämmittäisessä omakotitalossa noin 75 prosenttia.

Tutustu: Kodin sähkösyöpöt löytyvät yllättävän läheltä

Suomalainen sähkölasku EU-vertailussa - kallista vai halpaa?

Eurooppalaisessa vertailussa suomalainen sähkönkäyttäjä pärjää varsin hyvin. Suomalainen maksaa sähköstään verrattain edullista hintaa, joskin maakohtaiset erot ovat suuria. Kotitalouskäyttäjien sähkön hinnat EU:ssa ovat korkeimmat Tanskassa (0,29 euroa/kWh) ja alhaisimmat Bulgariassa (0,10 euroa/kWh). 

Suomalainen sähkönkäyttäjä maksoi vuonna 2020 kotitaloussähköstä (sisältäen energian, siirron ja verot) noin 0,18 euroa/kWh.

  • Kerrostalo 0,19 euroa/kWh
  • Omakotitalo tai rivitalo (kulutus noin 5 000 kWh/vuosi) 0,16 euroa/kWh
  • Sähkölämmittäjä 0,12 euroa/kWh

Ostovoimaan suhteutettuna sähkön kuluttajahinta Suomessa kuuluu Euroopan edullisimpiin. Lähde: Eurostat, Energiateollisuus

Sähkönjakelun osuus asumismenoista

Carunan sähköverkon kehittämisen painopisteet lähitulevaisuudessa

Jatkamme investointejamme suunnitellusti, ja jaksotamme ne nykyistä pidemmälle ajanjaksolle Caruna Oy:ssä. Caruna Espoo Oy:n osalta investointien takaraja on jatkossakin vuosi 2028.

Kustannustehokkuuden merkitys korostuu entisestään. Carunan investointien painopiste siirtyy pienjänniteverkon puolelle, jossa esimerkiksi paikalliset olosuhteet ja väestönkehitys vaikuttavat erilaisten ratkaisujen valintaan.

Etsimme myös aktiivisesti uusia keinoja sähkönlaadun ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Hyödynnämme esimerkiksi akkuvarastoja.

Sähköverkon kehittämisestä voit lukea lisää vuosiraportistamme.

Miksi minä maksan verkonparannustöistä?

Nyky-yhteiskunta on voimakkaasti sähköriippuvainen, ja häiriötön sähkönsaanti on niin elämisen kuin liiketoiminnankin perusedellytys. Pääosin 1960-1970 -luvuilla rakennettu sähköverkkomme vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehitystyötä, kuten sähköasemien uudistamista ja rakentamista.

Haluamme taata, että saat vastinetta rahoillesi; nykyaikaisen sähköverkon, joka toimii luotettavasti säällä kuin säällä ja paikasta riippumatta. Nykyinen sähköverkko ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Sijoittamalla sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen saat mahdollisimman sujuvaa sähköntoimitusta niin nyt kuin tulevaisuudessa. Parannamme ja uudistamme sähköverkkoa, jotta se toimii luotettavasti sekä mahdollistaa sähköautojen ja aurinkopaneelituotannon lisääntymisen.

Moderni sähköverkko tarkoittaa myös vähemmän sähkökatkoja ja ripeämpiä korjaustöitä.

Lue lisää vuosiraportista.

Ajantasaista tietoa käynnissä olevista työmaista

Uudistamme sähköverkkoamme niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Voit tarkastella kotisi lähellä olevaa työmaata karttapalvelustamme.

Miksi sähkönjakelun hinnat ovat nousseet viime vuosina?

Hinnat ovat nousseet siksi, että verkkoa on uusittu viime vuosina aiempaa enemmän säävarmuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energiantuotannon sekä sähköautoilun mahdollistamiseksi. Alan investoinnit ovat vuositasolla lähemmäs miljardi euroa. 

Caruna-yhtiöiden investoinnit vuosina 2016-2019 ovat olleet noin 60 prosenttia liikevaihdosta.

Miksi sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelu poikkeaa niin paljon toisistaan?

Suomessa on 77 sähkönjakeluyhtiötä. Näiden väliset hintaerot selittyvät sillä, minkälaisella alueella yhtiö toimii ja paljonko yhtiöllä on asiakkaita maksamassa sähköverkon rakentamisesta koituvia kustannuksia. Verkon rakentaminen järvialueilla tai saaristossa on kalliimpaa kuin taajamissa. Toisaalta mitä enemmän on asiakkaita jakamassa kustannuksia, sitä edullisempi on yksittäisen asiakkaan maksama hinta. Tämän vuoksi siirtohinnat ovat kaupunkiyhtiöillä halvemmat kuin haja-asutusalueilla toimivilla yhtiöillä.

Käytän kesämökkiä vain harvoin, mutta joudun silti maksamaan siirtomaksua. Mihin tämä perustuu?

Sähköverkon on oltava koko ajan käyttökunnossa. Sähköverkon kustannuksista vain 20 prosenttia riippuu siirretyn energian määrästä. Valtaosa eli 80 prosenttia aiheutuu verkon olemassaolosta ja ylläpidosta. Näin verkkoyhtiölle syntyy kustannuksia, vaikka sähköä ei käytettäisikään. Tämä koskee erityisesti kesämökkejä.

Mitä hinnoille tapahtuu jatkossa?

Valvontamallin mukaisen sallitun tuoton lasku johtuen laskeneesta korkotasosta sekä tasaantuva investointitahti vähentävät merkittävästi Carunan hinnankorotuspaineita. Toki yhtiöiden tilanne on erilainen.

Caruna Espoo Oy:ssä pienemmät investoinnit yhdessä kasvavan asiakasmäärän ja laskevan korkotason kanssa mahdollistavat jakeluhintojen alentamisen.  

Caruna Oy:ssä sähköverkon parantaminen on noin puolivälissä. Investointitarpeita tuo sähkönjakelun säävarmuuden parantamisen lisäksi myös uusiutuvan energiantuotannon kasvu, muun muassa erityisesti suuret tuulipuistot, joustotarpeiden lisääntyminen sekä verkon ikääntyminen. Vuosittaiset investointimäärät ovat tasaantuneet ja tasaantuvat edelleen tulevina vuosina. Caruna Oy:ssä hintojen korotuspaineiden arvioidaan olevan seuraavien vuosien aikana vähäiset.

On hyvä muistaa, että Suomessa energian ja sähkönjakelun hinnat ovat hyvin kilpailukykyisiä verrattuna useimpiin Euroopan maihin.