Vahingonkorvaus laitteiden rikkoutuessa sähkökatkossa

Vahingonkorvaukset

Voit itse valita vakuutusturvastasi riippuen, haetko korvauksia Carunalta vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Pyynnöstäsi lähetämme vahinkoilmoituslomakkeen ja täyttöohjeen myös postitse. Tee hakemus kohtuullisessa ajassa vahingon havaitsemisesta (2—3 kuukautta).

Caruna on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe kuten nollavika, tai pitkäaikainen yli- tai alijännite on vaurioittanut laitteita.

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit. Laitteet pitää testata tätä varten ennen kuin ne saatetaan markkinoille.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Täytä vahinkoilmoituslomake

Tee vahinkoilmoitus

Jos sähkökatkosta on aiheutunut vahinkoa laitteillesi, voit tehdä meille vahinkoilmoituksen.

Toimi näin:

  • Täytä vahinkoilmoituslomake huolellisesti. Pyynnöstäsi lähetämme lomakkeen postitse
  • Erittele lomakkeessa vahingot ja todenna ne
  • Liitä hakemukseen todenteet (kuittikopiot, asiantuntijan korjausarviot tai lausunnot) ja selkeät valokuvat vahingosta
  • Mikäli elintarvikkeita on pilaantunut, liitä näistä selkeät ja kattavat valokuvat erittelyn lisäksi
  • Lähetä korvaushakemus kohtuullisessa ajassa (2—3 kuukautta) vahingon havaitsemisesta
  • Säilytä rikkoontuneet laitteet korvauspäätökseen asti

Käsittelemme vahinkoilmoitukset tapauskohtaisesti. Ensisijainen korvausperuste on korjauskustannukset. Jos laitetta ei voida korjata tai korjauskustannukset ovat sen nykyarvoa suuremmat, voimme käyttää korvausperusteena vastaavan laitteen hankintahintaa.

Jos sinulla on kysyttävää korvauksista, asiakaspalvelumme auttaa mielellään.