Sähkövero ja veroluokan muutos

Sähkövero ja veroluokan muutos

Ilmoita veroluokan muutoksesta >

Sähkövero ja veroluokan muutos

Sähkövero

Verot muodostuvat sähköverosta ja arvonlisäverosta. Paikallinen sähkönsiirtoyhtiö, kuten Caruna, laskuttaa sähköveron aina sähkön siirtohinnan yhteydessä. Koko sähkölaskun loppusummasta verojen osuus on noin 30 prosenttia.

Auto- ja valmisteverotus siirtyivät Tullista Verohallintoon 1.1.2017. Sähkön valmistevero on porrastettu kahteen veroluokkaan.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet.

  • Veroluokan I veroa maksetaan sähköstä, joka käytetään esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa, julkishallinnoissa sekä palvelutoiminnassa.
  • Veroluokan II piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista toimintaa harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimainen kasvihuoneviljely. Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumaton tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon.

Veroluokan II käyttötarkoitukseen toimitettu sähkö on aina mitattava erikseen (laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 4§). Mikäli sähkön kulutuskohteella on sekä veroluokan I että veroluokan II kulutusta, on molempien kulutukset mitattava ja pystyttävä ilmoittamaan verokausittain.

Sähkövero 1.1.2015 alkaen

Veroluokka 1: 2,7937 c/kWh, sis. alv 24 %
Veroluokka 2: 0,8717 c/kWh, sis. alv 24 %

Veroluokan muutos

Jos yritys katsoo, että se on oikeutettu alempaan veroluokkaan (II), on sen ensin selvitettävä Verohallinnolta onko sen toiminta veroluokkaan II oikeutettavaa. Sähkön toimittamiseksi veroluokalla II käyttäjän on annettava verkonhaltijalle kirjallinen vakuutus kuulumisestaan veroluokkaan II.

Jos haluat muuttaa veroluokkaa, siirry tästä ilmoituslomakkeelle tai klikkaa tämän sivun linkkiä "Ilmoita veroluokan muutoksesta".