Caruna

Vastuullisuus on osa Carunan jokapäiväistä toimintaa

Vastuullisuus on osa Carunan jokapäiväistä toimintaa

Päämäärämme on olla toimitusvarma, kohtuuhintainen sähkönjakelija asiakkaille ja omata merkittävä rooli tulevaisuuden energiasysteemin kehittäjänä. Toimintamme kehittämiseksi havainnoimme toimintaympäristömme riskejä ja mahdollisuuksia sekä kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä. 

Vuonna 2018 aloitimme vastuullisuusohjelmamme uudistamisen päivittämällä yritysvastuun osa-alueet. Haluamme olla vakavasti otettava ilmastonmuutoksen vaikutusten torjuja, taata turvallisen ja kehittyvän toimintaympäristön työntekijöillemme ja kumppaneillemme, rakentaa kestävää ja kilpailukykyistä infrastruktuuria asiakkaillemme sekä toimia hyvänä yrityskansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa.