Sähköverkon elinkaaren hallinta

Carunan sähköverkon elinkaaren hallinta sisältää lyhyen ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapitotoimenpiteistä, toimintaympäristön kehittämisestä ja sähköverkon vastuullisuuden kehittämisestä. Kaikessa tekemisessä ja suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden sekä sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset.

Carunan sähköverkon elinkaari osakuvaus

Sähköverkon elinkaaren hallinnan periaatteisiin sisältyy keskeisesti muun muassa:

 • maankäytön periaatteet, maankäyttöluvat ja sopimukset
 • verkon rakentamistapaohje
 • verkon suunnittelu- ja dokumentointiohjeet
 • verkon kunnossapidon käsikirja

Sähköverkon elinkaaren alkuvaiheessa määritellään myös verkossa käytettävien verkkomateriaalien ominaisuudet. Määrittelyn painoarvot ovat erityisesti turvallisuudessa, toiminnallisuudessa, kestävyydessä ja kierrätettävyydessä.

Keskeisimpiä jakeluverkon materiaaleja ovat: 

 • muuntamot 
 • jakelumuuntajat 
 • kaapelit 
 • jakokaapit
 • sähkömittarit 

Suurimpia suurjännitteisen  jakeluverkon materiaaleja ovat: 

 • päämuuntajat 
 • voimajohdot 
 • 110 kV ja 20 kV loistehon kompensointireaktorit 
 • maadoitusmuuntajat