Sve
Eng

Carunan sähköverkon elinkaari

Carunalla on vastuu sähköverkon elinkaaren aikaisesta hallinnasta

Visiomme on Miljoona tyytyväistä asiakasta.

Periaatteillamme, ohjeistuksillamme ja toiminnallamme varmistamme sähköverkon tehokkaan, luotettavan ja toimivan energiansiirtojärjestelmän niin nyky-yhteiskunnassa kuin tulevaisuuden sähkömarkkinoilla.

Sähköverkon rakentaminen ja kunnossapito perustuvat kestäviin ratkaisuihin, joissa otetaan huomioon pitkän aikavälin vaikutukset yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen.

Lue lisää
Sähköverkkoon liittyvät hankinnat

Carunan hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Hankintaorganisaatio hankkii kaikki Carunan käyttämät urakat, palvelut ja materiaalit.

Carunan kilpailuttamia verkostomateriaaleja ovat muun muassa jakelumuuntajat, kaapelit, muuntamot ja jakokaapit.

Lue lisää
Sähköverkon suunnittelu

Sähköverkon rakentaminen perustuu huolelliseen suunnitteluun. Suunnitteluvaiheessa määritetään verkonrakennusprojektin lopullinen sisältö ja aikataulu sekä kustannukset.

Lue lisää
Verkkomateriaalit

Hankimme sähköverkon rakentamisessa tarvittavat materiaalit luotettavilta materiaalitoimittajilta. Osa verkkomateriaaleista tulee urakoitsijoiden materiaalitoimittajilta.

Materiaalitoimittajamme täyttävät vastuullisuusvaatimuksemme ja heillä on käytössä nykyaikaiset tuotantomenetelmät, jotka muun muassa mahdollistavat paremman energiatehokkuuden koko tuotantoketjussa.

Lue lisää
Sähköverkon rakentaminen ja käyttöönotto

Carunan urakoitsijat rakentavat sähköverkkoamme. Pääurakoitsijat voivat käyttää työssään Carunan hyväksymiä aliurakoitsijoita. Projektivalvontakumppanimme seuraa aktiivisesti rakentamisen etenemistä ja tarkistaa valmistuneen sähköverkon laadukkaan lopputuloksen varmentamiseksi.

Verkon rakentamisen keskeisimmät työvaiheet ovat maanrakennustyöt ja sähköasennustyöt.

Lue lisää
Sähköverkon käyttö ja kunnossapito

Carunan sähköverkon käyttö ja kunnossapito huolehtii siitä, että sähköverkko on toimintakykyinen ja että sähköjakelu asiakkaille toimii mahdollisimman häiriöttömästi.

Verkon kunnossapidon työvaiheita ovat verkostokomponenttien tarkastukset, huollot, korjaukset ja raivaukset.

Lue lisää
Sähköverkon purkaminen

Käytöstä poistettu ilmajohtoverkko puretaan ja purkumateriaalit palaavat pääosin kiertoon  joko materiaalina tai energiana.

Purku-urakoitsija purkaa vanhan käytöstä poistetun ilmajohtoverkon pois, kun uusi verkko on maakaapeloitu ja käyttöönotettu. Purkujen aikatauluihin vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, vuodenaika sekä maanomistajan tarpeet.

Purkamisen yhteydessä urakoitsijat lajittelevat puretut materiaalit.

Lue lisää
Kierrätys

Vanha sähköverkko puretaan, kun se tulee elinkaarensa päähän. Carunan kierrätyskumppani käsittelee purkautuvat materiaalit seuraavasti:

1. Materiaalien lajittelu
2. Kuljetukset
3. 
Jatkokäsittely
4. 
Kierrätys, uudelleenkäyttö tai loppusijoitus 

Lue lisää