Vastuullisuus Carunassa

Vastuullisuus Carunassa

Työskentelemme luotettavasti ja vastuullisesti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme. 

Carunan toimintaohjeella varmistamme, että kaikilla carunalaisilla on samanlainen  käsitys yhtiön toiminnassa noudatettavista toimintatavoista ja eettisistä periaatteista. Noudatamme toimintaohjetta kaikessa liiketoiminnassamme sekä yhtiön sisällä että sidosryhmien ja ympäriövän yhteiskunnan kanssa toimiessa. Jos huomaat, että toimintaohjettamme ei noudateta, voit raportoida siitä tällä lomakkeella.

Vastuullisuusohjelmamme koostuu neljästä osa-alueesta

Haluamme torjua ilmastonmuutosta, taata carunalaisille ja kumppaneille turvallisen ja kehittyvän toimintaympäristön, rakentaa kestävää sähköverkkoa sekä toimia hyvänä yrityskansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutustu Carunan vastuullisuusohjelmaan

Kehittyvä sähköverkko sujuvan arjen perustana

Perustehtävämme on varmistaa häiriötön, säävarma sähkönjakelu 683 000 asiakkaallemme. Luotettava sähköverkko on keskeinen osa myös yhteiskunnan huoltovarmuutta. Mitä vahvemmin yhteiskunta digitalisoituu, sitä tärkeämpää luotettava sähkönjakelu on. Olemme merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla ja vaikutamme kunnissa verotulojen kautta.

Tutustu Carunan arvonluontimalliin

Vastuullisuuden kulmakivet

Henkilöstö

Menestyksemme perustuu asiantuntevaan, hyvinvoivaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Henkilöstökyselyn mukaan työpaikkamme vahvuuksia ovat hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyys sekä ylpeys omasta työstä ja tiimistä. Caruna haluaa olla nykyisille ja tuleville työntekijöillemme hyvä työpaikka kasvaa ja kehittyä alan ammattilaisena, asiantuntijana tai johtajana. Vuonna 2018 meitä oli noin 290 ammattilaista.

Tutustu Carunan henkilöstöpolitiikkaan

Ympäristö

Tavoitteenamme on minimoida ympäristöhaitat ja maksimoida myönteiset ympäristövaikutukset. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Pyrimme tehostamaan energiankäyttöämme etenkin sähköverkon häviöiden osalta. 

Lue lisää Carunan ympäristövaikutuksista

Hankinta

Toimimme luotettavien urakka-, palvelu- ja materiaalikumppaneiden kanssa. Seuraamme sopimuskumppaneidemme toimintaa säännöllisesti. Hankintalain ja muiden säädösten lisäksi hankintavaatimuksia täydentävät muun muassa Carunan omat vastuullisuusvaatimukset. Vuonna 2018 Carunalla oli verkonrakennustöissä 13 pääurakoitsijaa ja 560 aliurakoitsijaa.

Tutustu Carunan monipuoliseen hankintaan

Turvallisuus

Varmistamme, että sähköverkostamme ja toiminnastamme ei aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisille eikä ympäristölle. Tunnistamme ja arvioimme sähköverkkoomme ja toimintoihimme liittyviä vaaroja säännöllisesti. Luokittelemme mahdolliset turvallisuuspuutteet ja korjaamme ne kiireellisyyden mukaan. Palkitsemme vuosittain työturvallisuuden edistämisessä ansioituneita yhteistyökumppaneitamme.

Lue lisää Carunan turvallisuustoiminnasta

Carunalla on vastuu sähköverkon koko elinkaaresta

Periaatteillamme, ohjeistuksillamme ja toiminnallamme varmistamme sähköverkon elinkaaren ajaksi tehokkaan, luotettavan ja toimivan energiansiirtojärjestelmän niin nyky-yhteiskunnassa kuin tulevaisuuden sähkömarkkinoilla.

Sähköverkon rakentaminen, huolto ja kunnossapito perustuvat kestäviin ratkaisuihin. Niissä otetaan huomioon pitkän aikavälin yhteiskunnalliset vaikutukset, ympäristövaikutukset ja taloudelliset vaatimukset

Lue lisää

Katso myös nämä