Tuotteenvaihto

Vanhassa kiinteistössä, jossa keskus on sisällä, tulee huomioida esimerkiksi lämmitystavan muuttuessa sähkölle, että keskus ja liittymisjohdon poikkipinta sekä asennustapa ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Samoin tulee noudattaa urakoitsijaohjeen kohdan 11 kytkentöjä.

Caruna laskuttaa tuotteen vaihdosta sille aiheutuneet kustannukset palveluhinnastonsa mukaisesti.