Liittymisjohto - Aikeissa tehdä muutoksia liittymisjohtoon?

Tilaa liittymisjohdon muutos

Liittymisjohto on liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja pääkeskuksen välinen johto-osuus.

Oma sähköurakoitsijasi hoitaa liittymiskaapeliin tarvittavat muutokset tontin osuudella. Sähköurakoitsijasi ilmoittaa tehdyistä muutoksista meille yleistietolomakkeella. Veloitamme sinulta tähän liittyvät verkkopalvelutyöt, esimerkiksi liittymän erotuksen verkosta, palveluhinnastomme mukaisesti.

Kun uusit liittymisjohtosi maakaapeliksi, sähköurakoitsijasi määrittää liittymisjohdon poikkipinnan koon. Koko määräytyy liittymisoikeutesi ja kaapelin pituuden mukaan. Sen täytyy kuitenkin olla vähintään 25 mm² alumiinikaapelissa tai 16 mm² kuparikaapelissa. Liittymiskaapeli saa olla enintään 200 metriä pitkä.

Sähköliittymän liittämiskohdat.
A: Toimitusraja, B: Asiakkaan pääkeskus, C: Asiakkaan liittymisjohto, D: Runkoverkko

Caruna määrittää tarkemman liittämiskohdan, mutta emme tee muutoksia liittymisjohtoosi. Jos sen liittäminen sähköverkkoon vaatii yhteensopivaa jatkosta, tämä kuuluu sähköurakoitsijasi tehtäviin. Mikäli liittymisjohto uusitaan, ilmalinjaa ei saa päättää seinälle.

Kytkemme uuden liittymisjohdon- tai kaapelin sähköverkkoon kahden viikon kuluessa kytkentätilauksen vastaanottamisesta, kun kaikki kytkentään liittyvät asiat ja sopimukset ovat kunnossa.

Liittymisjohdon muutos vaihe vaiheelta

  • Oma sähköurakoitsijasi tarkistaa sähkölaitteistosi tarvittavat muutostarpeet liittymiskaapelin muutosta varten
  • Sähköurakoitsijasi ilmoittaa liittymisjohdon muutoksesta meille yleistietolomakkeella. Yleistietolomake tulisi lähettää meille viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.
  • Lähetämme sähköurakoitsijallesi sähköpostitse kopion hänen lähettämästään yleistietolomakkeesta. Sähköurakoitsijasi saa meiltä myös tekstiviestin, kun olemme tilanneet työn yhteistyöurakoitsijaltamme.
  • Yhteistyöurakoitsijamme tekee muutosta varten tarvittavat verkkopalvelutyöt noin viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Sähköurakoitsijasi huolehtii perusmaadoituksesta ja ylijännitesuojauksesta sekä tekee sähköjen käyttöönottotarkastuksen.
  • Työn valmistuttua lähetämme sinulle verkkopalveluhinnastomme mukaisen laskun