Esimerkkejä sähköverkon muutostöistä

Ilmalinjan siirtäminen maan alle

Ilmassa kulkeva sähkölinja voi jäädä esimerkiksi tulevan rakennuksen tielle tai se voi haitata suurten maatalouskoneiden työtä pelloilla. Ilmalinja voidaan vaihtaa maakaapeliksi tai vaihtoehtoisesti sitä voidaan korottaa halutulta matkalta.

Sähköpylvään tai jakokaapin siirtäminen

Sähköpylväs tai jakokaappi voivat jäädä esimerkiksi tontille rakennettavan uuden tien tai rakennuksen tielle.

Liittämiskohdan siirtäminen

Liittämiskohdalla tarkoitetaan kohtaa, jossa sähköliittymä kytketään liittymiskaapelilla sähkönsiirtoyhtiön sähkönjakeluverkkoon. Liittämiskohdan muutoksesta aiheutuvat muutostyöt toteuttaa aina sähkönsiirtoyhtiö.

Rakennamme uuden liittämiskohdan (maakaapelin pää, pylväs tai jakokaappi) esisuunnittelun mukaiseen paikkaan, yleisimmin tontin rajalle. Puramme tarvittaessa myös pois vanhan liittymää syöttävän ilmajohdon. 

Muutostyö vaihe vaiheelta

  • Lähetä meille yksityiskohtainen selvitys muutostarpeesta. Voit hahmotella muutoksen esimerkiksi tontin asemakuvaan ja tehdä sen perusteella tarjouspyynnön.
  • Teemme työlle esisuunnittelun, joka sisältää maastokäynnin, verkostolaskentaa ja muutoksen hinnoittelun sekä toteutuksen suunnittelun ja aikataulutuksen
  • Teemme tarjouksen esisuunnittelun perusteella ja lähetämme sen sinulle hyväksyttäväksi. Palauta allekirjoitettu tarjous takaisin meille.
  • Aloitamme työt tekemällä maastosuunnitelman. Lisäksi haemme tarvittavat maankäyttöluvat maanomistajilta. Saatuamme luvat, voi yhteistyöurakoitsijamme aloittaa työt.
  • Työn valmistuttua lähetämme sinulle laskun muutoksesta