Urakoitsijaohjeet muille teknisille asioille

Muut tekniset asiat

Loistehon kompensointi

Useimmat sähköverkon kulutuslaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon (P) lisäksi loistehoa (Q). Tällaisia laitteita ovat mm. moottorit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema loisteho voidaan ottaa joko sähköverkosta tai tuottaa laitteiden läheisyydessä kompensointilaitteistolla.

Loistehon siirto sähköverkossa lisää johtojen ja muuntajien jännite-, teho- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehon siirtokykyä.

Hinnastossa osa loistehoa on ilmaista. Ylimenevältä osalta Caruna perii hinnaston mukaisen maksun. Loistehomaksu peritään molempiin suuntiin (huom. ainoastaan Caruna Espoo Oy:n verkossa).

Loistehon kompensoinnille, mittareille, virtamuuntajille ja ohjausyksiköille suositellaan pääkeskuksella tilavaraus, päävarokkeen nimellisvirran ollessa yli 63 A. Kompensointi on asennettava käyttöpaikkakohtaisesti mittauksen jälkeen.

Loistehon kompensointi jaetaan sopivimmalla tavalla sähkön tuotannon, siirron ja kuormituspisteiden kesken. Jatkuvasti verkkoon kytkettyjä tai kytkinkellolla ohjattavia kompensointilaitteita ei yleensä sallita. Hinnastossa osa loistehoa on ilmaista. Ylimenevältä osalta Caruna perii hinnaston mukaisen maksun.

Ohjeita kompensoinnin toteuttamiseksi

Purkauslampuilla toteutettava katu- ja tievalaistus tulee sulakkeiden koosta riippumatta tehdä aina kompensoiduilla valaisimilla tai muulla hyväksytyllä tavalla.

Purkauslamppukuorman ryhmäsulakkeen ollessa >10 A tulee loisteho purkauslamppujen osalta kompensoida vähintään arvoon cos 0,9.

Yksittäis- ja ryhmäkompensoinneissa ei kompensointi saa ylittää laitteen tai laiteryhmän loistehon tarvetta.

Automaattisessa kompensointilaitoksessa

 • tulee suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä verkkoyhtiöön mahdollisen mittaroinnin ja ohjauslaitteiden soveltuvuuden varmistamiseksi
 • loistehonsäädön virtamuuntajat eivät saa olla laskutusmittaukseen liittyviä ja niiden tulee täyttää SFS 2874 suositukset mittausmuuntajille.

Taajuusmuuttajien häiriösuojaus

Taajuusmuuttaja on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennuksessa on huomioitava:

 • Taajuusmuuttaja asennetaan mahdollisimman lähelle ohjattavaa moottoria
 • MoottorikaapelitMaksimipituus on rajallinen, valmistaja määrittää pituuden
  • Moottorikaapeli vedetään erillään muista kaapeleista, ja kaapelin on oltava häiriösuojattu ja maadoitettu taajuusmuuttajan ja moottorin runkoon 360°
  • Moottorikaapelia ei saa katkaista tai jatkaa
  • Mikäli moottorikaapelille asennetaan turvakytkin, sen on oltava häiriösuojattu
 • IEC/EN 61000-3-12 ja IEC/EN 61800-3 (C1 tai C2) standardit
  • EMC-vaatimukset, soveltuvuus yleiseen jakeluverkkoon
  • Tarvittaessa taajuusmuuttajan ensiöpuolelle asennettava erillinen verkkosuodatin

Lukitukset

Asiakkaan on järjestettävä Carunalle korvauksetta viivytyksetön pääsy mittauskeskukselle ja laitteistolle (Liittymisehdot 2019 kohta 8.4).

1. Ensisijainen vaihtoehto on sijoittaa laitteistot vapaasti päästävään tilaan. Esimerkiksi ulkotilaan kolmioavainlukituksella lukituksi. 

 • Pientalot ja muut yksittäiset rakennukset

2. Lukituissa tiloissa pääsy voidaan toteuttaa liittyjän järjestämällä sisäänpääsyllä, kuten asiakkaan tilaama päivystävä huolto.

 • Taloyhtiöt, teollisuus, liiketilat, sairaalat

3. Tarvittaessa asiakas voi myös asentaa Carunan käyttöön kaksipesäisen lukon tai avainsäilön ja avainpesän reittiavaimelle.

 • Aidatut kiinteistöt, telemastot ja pumppaamot, kiinteistö- ja asiakasmuuntamot

Huom. Avainsäilön on oltava helposti käytettävissä ilman tikkaita tai muita apuvälineitä. 

Käytettävät lukkosarjat

 • Carunan verkkoalueella Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella Abloy valtuutetun lukkoliikkeen tarvitsema tilaustunnus on SL511M (pl. avainsäilöt) ja muualla Suomessa SL3487N.

Huom. Reittiavainten avainsäilö ja avainpesä suositellaan tilattavaksi BLC Turva Oy:ltä Carunan sisäänpääsyn ja reitin varmistamiseksi.

 • Kiinteistö- ja asiakasmuuntamoiden lukituksista antaa tarkempia tietoja BLC Turva Oy.
 • Emme suosittele mittauskeskusten lukitsemista erillisellä riippulukolla.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan kohteen avauksesta pyydettäessä, mikäli riippulukko on asennettu.

Lukituksesta saa lisätietoa BLC Turva Oy:ltä

Koko verkkoalueellamme avain- ja lukitusasioista vastaava kumppani on BLC Turva Oy.

Saat lisätietoa lukituksista olemalla yhteydessä BLC Turva Oy:n sähköpostilla: caruna@blc.fi tai soittamalla puh. 040 675 7750.

Tuotteen vaihto

Vanhassa kiinteistössä, jossa keskus on sisällä, tulee huomioida esimerkiksi lämmitystavan muuttuessa sähkölle, että keskus ja liittymisjohdon poikkipinta sekä asennustapa ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Samoin tulee noudattaa kohdan 11 kytkentöjä.

Caruna laskuttaa tuotteen vaihdosta sille aiheutuneet kustannukset palveluhinnastonsa mukaisesti.