Urakoitsijaohjeet muille teknisille asioille

Muut tekniset asiat

Loistehon kompensointi

Useimmat sähköverkon kulutuslaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon (P) lisäksi loistehoa (Q). Tällaisia laitteita ovat mm. moottorit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema loisteho voidaan ottaa joko sähköverkosta tai tuottaa laitteiden läheisyydessä kompensointilaitteistolla.

Loistehon siirto sähköverkossa lisää johtojen ja muuntajien jännite-, teho- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehon siirtokykyä.

Hinnastossa osa loistehoa on ilmaista. Ylimenevältä osalta Caruna perii hinnaston mukaisen maksun. Loistehomaksu peritään molempiin suuntiin (huom. ainoastaan Caruna Espoo Oy:n verkossa).

Loistehon kompensoinnille, mittareille, virtamuuntajille ja ohjausyksiköille suositellaan pääkeskuksella tilavaraus, päävarokkeen nimellisvirran ollessa yli 63 A. Kompensointi on asennettava käyttöpaikkakohtaisesti mittauksen jälkeen.

Loistehon kompensointi jaetaan sopivimmalla tavalla sähkön tuotannon, siirron ja kuormituspisteiden kesken. Jatkuvasti verkkoon kytkettyjä tai kytkinkellolla ohjattavia kompensointilaitteita ei yleensä sallita. Hinnastossa osa loistehoa on ilmaista. Ylimenevältä osalta Caruna perii hinnaston mukaisen maksun.

Ohjeita kompensoinnin toteuttamiseksi

Purkauslampuilla toteutettava katu- ja tievalaistus tulee sulakkeiden koosta riippumatta tehdä aina kompensoiduilla valaisimilla tai muulla hyväksytyllä tavalla.

Purkauslamppukuorman ryhmäsulakkeen ollessa >10 A tulee loisteho purkauslamppujen osalta kompensoida vähintään arvoon cos 0,9.

Yksittäis- ja ryhmäkompensoinneissa ei kompensointi saa ylittää laitteen tai laiteryhmän loistehon tarvetta.

Automaattisessa kompensointilaitoksessa

 • tulee suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä verkkoyhtiöön mahdollisen mittaroinnin ja ohjauslaitteiden soveltuvuuden varmistamiseksi
 • loistehonsäädön virtamuuntajat eivät saa olla laskutusmittaukseen liittyviä ja niiden tulee täyttää SFS 2874 suositukset mittausmuuntajille.

Taajuusmuuttajien häiriösuojaus

Taajuusmuuttaja on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennuksessa on huomioitava:

 • Taajuusmuuttaja asennetaan mahdollisimman lähelle ohjattavaa moottoria
 • MoottorikaapelitMaksimipituus on rajallinen, valmistaja määrittää pituuden
  • Moottorikaapeli vedetään erillään muista kaapeleista, ja kaapelin on oltava häiriösuojattu ja maadoitettu taajuusmuuttajan ja moottorin runkoon 360°
  • Moottorikaapelia ei saa katkaista tai jatkaa
  • Mikäli moottorikaapelille asennetaan turvakytkin, sen on oltava häiriösuojattu
 • IEC/EN 61000-3-12 ja IEC/EN 61800-3 (C1 tai C2) standardit
  • EMC-vaatimukset, soveltuvuus yleiseen jakeluverkkoon
  • Tarvittaessa taajuusmuuttajan ensiöpuolelle asennettava erillinen verkkosuodatin

Lukitukset

Sähkön liittymisehtojen (LE 2019, kohta 8.4.) mukaan asiakkaan on järjestettävä verkonhaltijalle (Caruna) esteetön sisäänpääsy sähköpääkeskukselle.

Lukkopesän ja avaimen saa Abloy-valtuutetusta (A-laatu) lukitusliikkeestä.

Lukitus toteutetaan pääsääntöisesti kolmella eri tavalla. Toteutus riippuu siitä, onko tekniseen tilaan käynti suoraan ulkoa vai sijaitseeko se kiinteistössä sisällä. Lukituksiin käytetään Carunan EXEC-sarjan C-tason lukkopesää ja avaimena Carunan EXEC-sarjan C-tason avainta (mittarilukusarja).

Esimerkiksi:

 • Kerrostalot
 • Liikehuoneistot/talot
 • Teollisuus
 • Omakotitalot, joissa mittarikeskus on teknisessä tilassa

Suosittelemme käyttämään kaksipesäistä lukkoa, jonka toinen avainpesä on lukittu Carunan EXEC:n ja toinen pesä kiinteistön omaan sarjaan. Tuplapesäisiä lukkoja saa nykyisin lähes kaikkiin ovityyppeihin. Toinen vaihtoehto on asentaa rakennuksen ulkoseinään avainsäilö, jonka sisällä on kiinteistön reittiavain.

Yksittäiset lukot

Omakotitalojen, vapaa-ajan asuntojen tai vastaavien ulos asennettavien sähkökeskusten kosketussuojaukseen riittää työkalulla, kuten kolmioavaimella, toteutettu lukitus.

 • Tarvittaessa ko. keskukset voidaan lukita Carunan E-sarjan riippulukolla
 • Sähkökeskuksissa, joissa on Abloy-kalustelukon poraus, lukkomallina käytetään Abloyn CL100E-lukkoa
 • Riippulukon kiinnikkeillä varustetuissa kohteissa lukkomallina käytetään Abloyn PL321E-lukkoa. Molempiin lukkotyyppeihin on mahdollista tilata kaksi (2) kpl omia avaimia
 • Carunan verkkoalueella Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella Abloy-valtuutetun lukkoliikkeen tarvitsema tilaustunnus on SL511L ja muualla Suomessa SL348N
 • Emme korvaa asiakkaan kadottamia avaimia
 • Yleensä edullisin tapa on murtaa lukittu lukko ja hankkia tilalle uusi riippulukko.
   

Yhteystiedot

Koko verkkoalueellamme avain- ja lukitusasioista vastaava kumppani on BLC-Turva Oy. Saat lisätietoa lukituksista soittamalla urakoitsijapalveluihimme, puh. 020 520 4560 arkisin klo 8.00—16.00. Voit myös ottaa yhteyttä BLC-Turva Oy:n sähköpostilla: caruna@blc.fi tai soittamalla puh. 040 675 7750.

Tuotteen vaihto

Vanhassa kiinteistössä, jossa keskus on sisällä, tulee huomioida esimerkiksi lämmitystavan muuttuessa sähkölle, että keskus ja liittymisjohdon poikkipinta sekä asennustapa ovat määräysten mukaisessa kunnossa. Samoin tulee noudattaa kohdan 11 kytkentöjä.

Caruna laskuttaa tuotteen vaihdosta sille aiheutuneet kustannukset palveluhinnastonsa mukaisesti.