Vahvistamme myönteisiä ympäristövaikutuksiamme

Arvioimme toiminnastamme ja hankkeistamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Ne tarkistetaan syksyisin liiketoimintasuunnittelun yhteydessä ja hankkeiden ympäristövaikutukset hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme:

YMPÄRISTÖVAIKUTUS TAVOITE
Ilmastonmuutos
 • Hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Hiilikädenjäljen eli myönteisten yhteiskunnallisten ilmastovaikutuksien vahvistaminen
 • Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen
Vastuullinen maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus
 • Maankäytön huolellinen suunnittelu yhdessä sidosryhmien kanssa
 • Luonnon ja sen monimuotoisuuden, ympäristön ja kulttuuriperinnön järjestelmällinen huomioonotto sähköverkon elinkaaren kaikissa vaiheissa
 • Sujuva yhteistyö maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa maankäyttö- ja lupa-asioissa
 • Työkohteiden työnaikaisen ja -jälkeisen ympäristönhuollon varmistaminen
Materiaalien käyttö
 • Materiaalien koko elinkaaren aikaisen turvallisuuden varmistaminen
 • Purettavan materiaalin hyödyntämisasteen parantaminen
 • Aukoton jätteenkäsittely- ja kirjanpitoprosessi
Energiatehokkuus
 • Oman energiankäytön tehostaminen
 • Asiakkaiden energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen
Ympäristövahingot
 • Öljyvuotojen ennaltaehkäisy riskikohteet poistamalla ja öljynkeruualtaiden avulla
 • Vakavien ja pysyvien ympäristöhaittojen ehdoton estäminen

Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli

Ympäristöjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu vuodesta 2000 lähtien ISO 14001 -standardin mukaisesti. Se auttaa meitä parantamaan ympäristönsuojelumme tasoa ja osoittaa, että suhtaudumme ympäristöasioiden hyvään hoitoon vakavasti.