Vastuullisuus on osa Carunan jokapäiväistä toimintaa

Yritysvastuuohjelmamme perustuu strategiamme kolmeen painopisteeseen: hyvään yrityskansalaisuuteen, tehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen ydinliiketoimintaan sekä kasvuun ja uusiin palveluihin.

Päämäärämme on olla toimitusvarma, kohtuuhintainen sähkönjakelija asiakkaille ja omata merkittävä rooli tulevaisuuden energiasysteemin kehittäjänä. Toimintamme kehittämiseksi havainnoimme toimintaympäristömme riskejä ja mahdollisuuksia sekä kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä. Yritysvastuuohjelmamme osa-alueet löytyvät alla olevasta kaaviosta. 

Vuoden 2019 vuosiraporttistamme voit lukea lisää mitä vuoden aikana on tehty.

 

Carunan yritysvastuuohjelma