Vastuullisuus on osa Carunan jokapäiväistä toimintaa

Yritysvastuuohjelmamme perustuu strategiamme kolmeen painopisteeseen: hyvään yrityskansalaisuuteen, tehokkaaseen ja asiakaslähtöiseen ydinliiketoimintaan sekä kasvuun ja uusiin palveluihin.

Päämäärämme on olla toimitusvarma, kohtuuhintainen sähkönjakelija asiakkaille ja omata merkittävä rooli tulevaisuuden energiasysteemin kehittäjänä. Toimintamme kehittämiseksi havainnoimme toimintaympäristömme riskejä ja mahdollisuuksia sekä kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä. Yritysvastuuohjelmamme osa-alueet löytyvät alla olevasta kaaviosta. 


 
Kestävää sähkönjakelua Ilmastonmuutoksen torjuntaa Työtä ja turvallisuutta
Vahvistamme verkon sää- ja toimitusvarmuutta kustannustehokkailla ja tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla sekä mittavilla investoinneilla. Tuemme uusiutuvan energian tuotantoa sekä liikenteen sähköistymistä. Helpotamme asiakkaidemme mahdollisuuksia käyttää uusiutuvia energianlähteitä. Toimitusketjumme työllistää vuosittain yli 1 000 henkilöä ympäri Suomea. Asetamme turvallisuuden aina etusijalle. Tavoitteemme on kaikkien tapaturmien estäminen.
Lue lisää Lue lisää Lue lisää