Sähköverkon purku, kierrätys ja materiaalivalinnat

Puramme ja jatkokäsittelemme vuosittain jopa 11 000 tonnia eri materiaaleja. Katso vuosiraportistamme tarkemmin.

Maakaapeloinnin myötä puramme ilmajohtoverkostamme merkittäviä määriä muun muassa muuntajia, rautaa, johtimia, kaapelia, sekajätettä, kyllästettyjä puupylväitä, lasia, posliinia, betonia ja kuparia.

Puretuista materiaaleista suurin osa menee kierrätettäväksi materiaalina tai energiana. Esimerkiksi muuntajista ja kaapeleista pystytään tällä hetkellä kierrättämään ja uudelleenkäyttämään yli 97 %. Puretut puupylväät puolestaan kierrätetään polttamalla ne energiaksi.

Pylväs- ja puistomuuntamo
Vasemmalla oleva pylväsmuuntamo korvataan oikealla olevalla puistomuuntamolla, jolloin sähkölaitteistot ovat sisällä suojassa eikä mahdollinen öljyvuoto pääse maaperään.

Puretun sähköverkon pylväät vain ammattimaiseen käyttöön

Pylväiden käsittelyä, uudelleenkäyttöä ja hävittämistä säädellään tiukasti. Aiemmin yleiset kyllästeaineet CCA ja kreosootti sisältävät haitallisia aineita ja CCA:n käyttö on ollut kiellettyä uusissa pylväissä vuodesta 2006 lähtien. Näillä aineilla kyllästyt pylväät eivät saa joutua kosketuksiin ihmisten, eläinten tai ravinnon kanssa eikä ne saa missään tapauksessa päätyä kuluttajille.

Vuoden 2007 jälkeen olemme käyttäneet ainoastaan kuparisuolakyllästeisiä ns. C-pylväitä. Kuparisuolaa käytetään yleisesti kyllästeenä myös kuluttajille tarkoitetussa kestopuussa. Luovutamme purettuja pylväitä vain lainsäädännön sallimille tahoille uudelleenkäytettäväksi lainsallimiin käyttökohteisiin. Viranomaiset valvovat pylväiden uudelleenkäyttöä.

Materiaalivalintoja ohjavat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset

Materiaalitehokkuus on mukana sähköverkon koko elinkaaressa aina suunnittelusta ja rakentamisesta lähtien purkuun ja kierrättämiseen asti.

Edellytämme mm. tietoa:

  • materiaalien ja niiden sisältämien kemikaalien koostumuksesta
  • käyttöturvallisuudesta ja kierrätettävyydestä sekä
  • mahdollisuuksien mukaan niiden alkuperästä.