Miten Caruna valitsee luotettavat yhteistyökumppaninsa?

Toimimme tarkkaan valittujen, vastuullisten ja luotettavien palvelu-, urakka- ja materiaalikumppaneiden kanssa, jotka kilpailutetaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi erityisalojen julkista hankintalakia noudattaen.

Hankintalain ja muiden säädösten lisäksi hankintavaatimuksia täydentävät Carunan omat hankintaohjeet ja vastuullisuusvaatimukset.

Kaikkien toimittajiemme on sitouduttava noudattamaan Carunan eettisiä ohjeita toimittajille, jotka velvoittavat toimimaan vastuullisesti, suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Carunalla on keskitetty hankinta- ja osto-organisaatio, joka huolehtii ammattimaisesti kilpailutuksista, ostoista ja toimittajahallinnasta. Seuraamme sopimuskumppaneidemme toimintaa ja toimittajille asetettujen vaatimuksien toteutumista säännöllisesti.

Kuinka pääsen Carunan sopimustoimittajaksi?

Kilpailutamme kaikki palvelu-, urakka- ja materiaalitarpeet sähköisesti. Erityisalojen hankintalain kynnysarvon ylittävät kilpailutukset näkyvät Tarjouspalvelu.fi -verkkosivulla, kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa ja EU-tason TED-portaalissa, tai ne julkaistaan Carunan käyttämissä toimittajarekistereissä. Käytämme erityisalojen hankintalain sallimia toimittajarekistereitä mm. jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon rakentamisen kilpailutuksia varten.

Carunan Tarjouspalvelu.fi -verkkosivun kautta on aina mahdollista hakea pääsyä toimittajarekistereihin tarjoajaksi. Tarjoajaksi hyväksytään kaikki toimittajarekisterin vaatimukset täyttävät yritykset. Toimittajarekistereille suunnatut kilpailutukset näkyvät Tarjouspalvelu.fi-verkkosivulla toimittajarekisteriin hyväksytyille tarjoajille.

Sopimusseuranta ja toimittajahallinta

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimitusketjumme läpinäkyvyyttä ja hallintaa. Teemme päätoimittajiemme kanssa tiivistä yhteistyötä läpi vuoden säännöllisillä tapaamisilla. Näissä tapaamisissa tarkastelemme toiminnan onnistumista sopimuskauden aikana ja varmistamme yhteistyön sujuvuutta sekä käymme läpi yhteistyön kehittämis- ja parantamiskohteita.

Lisäksi auditoimme vuosittain sopimustoimittajia auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditointi on vakiomuotoinen yhteistyön kehittämismenettelytapamme. Auditoinnit ovat osa toimittajahallintaamme, ja niiden tavoite on  vaalia ja kehittää kumppanuutta tärkeimpien sopimustoimittajiemme kanssa.

Tilaus, vastaanotto ja maksu

Hoidamme koko ostoprosessin tilauksesta maksuun sähköisesti ostojärjestelmän kautta ja kaikkia tilauksia varten tulee olla ostotilausnumero, jotta lasku voidaan maksaa. Ostotilausprosessissa tukee Carunan ostotiimi.

Carunan materiaalitoimittajia käytettäessä urakoitsijat kotiinkutsuvat, tilaavat, tarvittavat materiaalit työmaalle kilpailuttamiltamme materiaalitoimittajilta sähköisesti järjestelmämme kautta. Caruna valvoo kotiinkutsuja.

  • Hankintapäälliköt hoitavat hankintakilpailutukset ja sopimusasiat. Hankintoihin saat yhteyden: hankinta@caruna.fi
  • Ostotiimi vastaa Carunan ostotilausprosessista. Ostoihin saat yhteyden: osto@caruna.fi