Miten Caruna valitsee luotettavat yhteistyökumppaninsa?

Caruna toimii tarkkaan valittujen ja luotettavien urakka-, palvelu- ja materiaalikumppaneiden kanssa, jotka kilpailutetaan erityisalojen julkista hankintalakia 1398/2016 noudattaen. Hankintalain ja muiden säädösten lisäksi hankintavaatimuksia täydentävät muun muassa Carunan omat vastuullisuusvaatimukset. Seuraamme sopimuskumppaneidemme toimintaa ja vaatimuksien toteutumista säännöllisesti.

Carunan toimitusketju

Hankintojemme kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Rakennusprojektimme työllistävät suoraan tai välillisesti yli tuhat ihmistä eri puolella Suomea.

Toteutamme sähköverkon rakentamis- ja korjaustyöt urakoitsijoiden, heidän alihankkijoidensa sekä materiaalitoimittajien avulla. Kaikki toimittajamme sekä heidän alihankkijansa noudattavat samoja periaatteita ja vaatimuksia sekä sitoutuvat Carunan ohjeisiin ja velvoitteisiin.

Valitsemme kaikki toimittajamme tasapuolisesti ja syrjimättömästi, kilpailutusvaatimusten mukaisesti. Hoidamme koko hankintaprosessin sopimustietojen valmistelusta kilpailutuksiin, allekirjoituksiin ja sopimusarkistointiin sähköisesti.

Caruna hankkii omilla sopimuksillaan verkon rakennusmateriaaleista mm. kaapelit, muuntajat, muuntamot ja jakokaapit. Kaikissa käyttämissämme materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon kilpailutusvaiheessa, käyttöönottotestauksissa sekä tehdastarkastuksissa. 

Carunan hankintaprosessin kuvaus 2019

Toimittajien seuranta

Carunan toimittajahallinta keskittyy Carunan ja toimittajan välisen suhteen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä toimintaamme sekä toimintamallejamme koko sopimuskauden ajan. Seuraamme säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme sopimusehtojen täyttymistä. 

Vuosittaiset toimittajien toiminnan arvioinnit eli auditoinnit ovat osa toimittajahallintakonseptiamme. Niiden avulla valvomme ja kehitämme käyttämiämme tärkeimpiä sopimustoimittajia. 

Vastuullisuus toimitusketjussa 

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimitusketjumme läpinäkyvyyttä ja hallintaa. Vastuullisuus on integroitu osaksi sopimuksiamme ja toimittajahallintaamme. Otamme hankinnassa huomioon taloudellisen-, sosiaalisen- sekä ympäristövastuun näkökulmat toimittajavalinnoissa, sopimusvaiheessa sekä sopimuksen aikaisessa toiminnassa.

Kaikki kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan Carunan toimittajien eettistä ohjetta (Supplier Code of Conduct), joka velvoittaa sopimustoimittajamme toimimaan suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

Järjestämme vuosittain vastuullisuuspäivän sopimustoimittajillemme. Päivän tarkoitus on jalkauttaa vastuullisuustyötä ja tietoutta toimitusketjussamme. Lisäksi vastuullisuuden kehittäminen yhdessä on keskeinen osa vastuullisuuspäivien ohjelmaa.