Caruna mukana Energiatehokkuussopimuksessa sen alusta lähtien

Olemme olleet mukana kansallisessa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä jo sen aloittamisesta eli vuodesta 1997 lähtien. Energiatehokkuussopimuksen myötä olemme sitoutuneet parantamaan sähköverkon energiatehokkuutta, vähentämään häviötä ja tukemaan asiakkaitamme heidän omissa energiatehokkuustoimissaan.

Suurin osa käyttämästämme energiasta on sähköverkon siirto- ja muuntohäviöitä 

Sähkönsiirrossa ja -jakelussa syntyy aina energiahäviötä, josta vastaa sähköverkonhaltija. Vähennämme häviöitä muun muassa verkon suunnittelun, komponenttien valinnan ja peruskytkentätilan optimoinnin avulla.

Olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme tietoisuutta omasta sähkönkäytöstä ja tukemaan heitä energiatehokkuuden toteuttamisessa. Tarjoamme muun muassa energiaseurantapalvelua, energiatehokkuusneuvontaa ja opastusta oman sähköntuotannon käyttöönotossa.

Syksystä 2015 lähtien kaikki hankkimamme uudet jakelumuuntajat ovat päivitetyn EU-direktiivin mukaisia, pienihäviöisiä ECO-muuntajia. Käytämme hiilidioksidipäästötöntä sähköä kompensoimaan sähköverkon häviötä.

Carunan oma energiankäyttö ja -tuotanto

Carunan oma energiankäyttö koostuu pääasiassa toimistokiinteistöissä kuluttamastamme sähkö- ja lämpöenergiasta. Valtaosa omasta energiankäytöstämme tapahtuu Espoon Upseerinkadun toimitilassa.

Carunalla on kaksi aurinkosähkön tuotantopistettä, jotka pienentävät Carunan omaa energiankulutusta ja joiden avulla kerätään omakohtaista kokemusta hajautetusta energiantuotannosta.

Upseerinkadun toimitilan katolla on 110 aurinkopaneelia, joiden nimellisteho on noin 29 kWp ja Espoon Keilaniemessä sijaitsevan sähköasemamme katolla on 119 aurinkosähköpaneelia, joiden nimellisteho on reilut 30 kWp.

Aurinkopaneelit Carunan Upseerinkadun toimitilojen katolla.