Haluamme olla nykyisille ja tuleville asiantuntijoillemme hyvä paikka kasvaa ja kehittyä. Työllämme on iso merkitys, huolehdimmehan suomalaisen yhteiskunnan toimivuudesta joka päivä 24/7.

Caruna on sähkönjakelualan merkittävä osaamiskeskittymä. Alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa työskentely antaa erinomaiset edellytykset tiedon jakamiselle ja uuden oppimiselle. Tämä pohjautuu osaltaan siihen, että työntekijöistämme yli kahdella kolmesta on korkeakoulututkinto. Tutustu tästä tarkemmin henkilöstöömme. Erilaiset taustat ja osaamiset linkittyvät sujuvasti tekemiseen. Tuoreet valmistuneet tai opinnäytetöitään meille tekevät tuovat raikkaan tuulahduksen usealta tieteenalalta ja yhteiskunnasta.

Varmistamme turvallisuuden joka osa-alueella

Asiakasturvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on osa Carunan turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamisemme perustuu jatkuvan parantamisen malliin, jossa kaikessa tekemisessä huomioidaan turvallisuus. Malli on sertifioitu ISO 45001:n mukaisesti.

Jos sähköverkkomme vaurioituu, korjaamme viat nopeasti. Seuraamme sähkön laatua ja vikoja etäluettavien sähkömittareiden avulla. Olemme kouluttaneet myös asiakasneuvojamme tunnistamaan erilaisia vikoja asiakkaiden kuvausten perusteella.

Sähkönjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Esimerkiksi sairaaloiden toimintavarmuus paranee, kun parannamme sähköverkkoamme.

Espoon sairaala

Carunan turvallisuuspalkintojen saajien vinkit työturvallisuuteen

Vuoden 2020 osalta ensimmäisen palkinnon sai Eltel Networksin tiimipäällikkö Jussi-Pekka Tiilikka tiimeineen. Tiilikan tiimi on erityisen ansiokkaasti sitoutunut toimimaan turvallisuus etusijalla.

Toisen palkinnon sai Puskapojat Oy. Palkinnon perusteluissa mainitaan Puskapojat Oy:n kyky priorisoida turvallisuustekijät myös kiireellisissä tilanteissa.

Kolmas palkinto ojennettiin A-Products Oy:lle. Yhtiö tekee aktiivisesti yhteistyötä turvallisuuden eteen Carunan, urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa.

Pyysimme voittajia antamaan parhaat turvallisuusvinkit

Carunan työturvallisuusvideo 2021

Sähköverkko on monen työntekijän arkinen kotikonttori. Paitsi, että olet tärkeä työntekijänä, olet myös läheinen jollekin. Meille Carunalla yksikään asia ei aja turvallisuuden ohi. Ihmisten turvallisuus asetetaan aina etusijalle.

Kannustamme työntekijöitämme tekemään aloitteita ja hyödyntämään sisäisiä oppimismahdollisuuksia kuten vaikkapa työkiertoa. Halutessaan työkaveria pääsee varjostamaan ja sisäinen tehtäväkierto antaa uutta näkökulmaa työntekoon. Uskomme että itse tekemällä oppii parhaiten. Omat koulutuksemme syventävät muun muassa sähkötekniikan, työturvallisuuden ja esimiestyöskentelyn osaamista.

Caruna Akatemian luennot täydentävät sisäistä tiedonjakoa. Kaikille avoimilla luennoilla käsitellään laajasti Carunan liiketoimintaa, toimialaa ja työhyvinvointia. Kaikki carunalaiset voivat ehdottaa aiheita tai pitää itse luennon.

Työtä ja lepoa soivassa suhteessa

Jokaisella carunalaisella on oikeus tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään. Suurin osa meistä viettää virkeimmän ajan vuorokaudesta työpaikalla. Energiaa pitää jäädä myös vapaa-ajalle.

Kilpailukykyiset edut ulottuvillasi

Työtekijöiltä tulleisiin työhyvinvointitoiveisiin pyritään vastaamaan kattavan palvelutarjonnan avulla. Liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaedut, oman kuntosalin aktiviteetit, pilates ja jooga ovat suosituimpien joukossa. Carunalla on ollut useamman vuoden joukkue Kilometrikisassa ja kevät starttaakin työnantajan organisoimalla pyörähuoltotapahtumalla. Kesällä kaikilla carunalaisilla on myös mahdollisuus lunastaa kaupunkipyörä käyttöön.

Hyvä yhteishenki ilmenee työajan ulkopuolella erilaisina harrastetoimintoina. Intramme kautta saat helposti seuraa vaikkapa ratsastukseen, jalkapalloon tai teatteriin. Henkilöstökyselyissä olemme saaneet kiitosta erityisesti ilmapiiristä, hyvistä työkavereista ja  -ympäristöstä ja sekä joustavista työkäytännöistä.

Jonkin aikaa talossa oltuasi voit hakea Enerkemi-työpaikkakassan jäseneksi. Työterveyshuolto on lähellä ja asioit siellä kätevästi -tarvittaessa monikanavaisesti. Myös erikoislääkärien vastaanotolle pääsy onnistuu edullisesti.

Carunalaisi aulassa

Outo vuosi 2020

Vuosi 2020 muistetaan koronaviruksen aiheuttamista poikkeuksellisista tapahtumista. Sähköverkon käyttö, kunnossapito ja rakentaminen on kuitenkin jatkunut pääosin ennallaan. Tämä näkyy myös työn tekemisen turvallisuudessa. Siihen vaikuttavat samat asiat kuin ennenkin eli Osaaminen, Asenne ja Ylpeys omasta työstä.

Kuluneen vuoden aikana sattuneiden tapaturmien, läheltä piti -tapausten ja turvallisuushavaintojen taustalta löytyy pari yhteneväisyyttä: virheistä oppiminen ja rohkeus sanoa ei. Opimmeko me sattuneista tapauksista? Uskallammeko me kertoa niistä muille? Olemmeko avoimia? Jos olosuhteet muuttuvat tai työtä ei voida tehdä turvallisesti, uskallanko keskeyttää työn ja sanoa, ettei se ole turvallista?

Talvi on tulossa ja sen myötä liukkaat kelit ja pimeys sekä purkutöiden sesonkiaika. Se ei meitä yllätä, koska näin käy joka vuosi. Otetaan huomioon muuttuvat olosuhteet ja varataan riittävästi aikaa niin liikenteessä liikkumiseen kuin vanhan verkon purkamiseen. Ennakoimalla ja suunnitelmallisuudella saadaan molemmat tehtyä turvallisesti.

(18.11.2020)

Jos sähköverkkomme vaurioituu, korjaamme viat nopeasti

Korjaamme havaitut puutteet kiireellisyyden mukaan joko välittömästi viankorjauksena, lähitulevaisuuteen suunniteltujen kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä tai lähivuosina osana investointiohjelmia.

Kaikissa verkkomme sähkölaitteistoissa on varoituskilvet kertomassa sähköiskun vaarasta. Estämme tahattoman ja tahallisen pääsyn sähkölaitteistoihin lukituksilla, rakenteellisilla ratkaisuilla ja laitteistojen oikealla sijoittamisella. Korjaamme vaaraa aiheuttavat viat ja poistamme sähkölinjoille kaatuneet puut mahdollisimman nopeasti. Rajaamme työmaat ja merkitsemme ne siten, että sivullisten tahaton pääsy niille on estetty.

Tähtäämme terveelliseen, turvalliseen ja motivoivaan työympäristöön

Olemme Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen, ja olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen.

Läheltä piti -tilanteita ja jopa työtapaturmia tapahtuu huolellisesta varautumisesta huolimatta. Tavoitteenamme on, että kaikista poikkeamista tehdään ilmoitus, ne tutkitaan ja toteutetaan korjaavat toimenpiteet, joilla tapahtuman toistuminen pyritään estämään.

Ilmoitamme sähkötapaturmat ja läheltä piti -tilanteet turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille jakaaksemme tietoa ja parantaaksemme sähköturvallisuutta koko toimialalla.

Seuraamme työympäristömme ja toimintojemme turvallisuutta säännöllisten työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety Walkien avulla.

Kumppaneillemme turvallinen työ ja työympäristö

Sovimme turvallisuutta koskevista pelisäännöistä jo yhteistyösopimuksia solmiessamme. Perehdytämme kaikki urakoitsijamme ja edellytämme kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä meillä etukäteen.

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden poikkeama- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien systemaattisella käsittelyllä tapaturmataajuus on laskenut merkittävästi. Tarkat luvut ja lisää työturvallisuuden avainlukuja löydät vuoden 2019 vuosiraportistamme.

Työmaaturvallisuutemme kehittäminen

Aliurakoitsijoiden turvallisuuden parantamiseksi järjestämme Caruna-korttikoulutusta, joka on tarkoitettu aliurakoitsijoille, jotka eivät ole sähköalan ammattilaisia, vaan esimerkiksi maanrakennusurakoitsijoita tai metsureita. Tarkoituksena on taata perusymmärrys toimintaympäristöömme liittyvistä turvallisuustekijöistä ja tukea samalla sopimusurakoitsijoitamme heidän omien perehdytysvelvoitteidensa täyttämisessä.

Seuraamme urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille sattuneita vakavia tapaturmia. Tapaturma on vakava, jos siitä aiheutuu vähintään 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.

Turvallisuus ja ympäristö -verkkokurssi  on pakollinen kaikille meidän työmailla työskenteleville henkilöille

Sähköturvallisuus työkohteessa -verkkokurssimme on puolestaan suositus työmailla työskenteleville. Kurssisuoritukset ovat voimassa kolme vuotta ja voimassa oleva suoritus on yli 2 500 henkilöllä.

Järjestämme yhteistyökumppaneillemme myös erilaisia turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta, suurhäiriökoulutusta ja sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puuston raivauskoulutusta.

Kärkiryhmä- koulutusohjelmassa koulutetaan sähköasentajia, jotka osaavat sekä teorian että käytännön. Kärkiryhmästä valmistuvat pääsevät rakentamaan ja pitämään kunnossa modernin yhteiskunnan selkärankaa aitiopaikalla.

Sähköverkonasentajien koulutus koostuu moduuleista ja työssäoppimisesta

Koulutuksen ensimmäisistä viikoista vastaa Sedu Ecucation Oy. Koulutus jatkuu Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen harjoitusradalla kahden viikon ajan tutustumalla sähköverkon asennusten ja kytkentöjen harjoittelun merkeissä. Tämän jälkeen kärkiryhmäläisillä on valmiudet työskennellä turvallisesti harjoittelijoina sähköverkon rakennus- tai purkutyömaalla ja he siirtyvät työmaaharjoitteluun verkonrakennusyhtiöihin juhannuksen jälkeen. Kärkiryhmäläiset palaavat koulun penkille syksyllä. Koulutusohjelmassa on varauduttu opetuksen jatkamiseen turvallisesti, vaikka poikkeusolot jatkuisivatkin. Koulutus päättyy lokakuussa 2020.

Koulutusmoduuleja ovat muun muassa sähköalan ammattiosaaminen ja jännitteellisten kytkentöjen turvallisuus, turvallinen työtoiminta työmaaolosuhteissa, sähköverkkojen oikeaoppiset ja turvalliset käytännöt ja kytkennät sekä vanhojen sähköverkkojen turvallinen purkaminen. Moduulien suunnittelussa ovat olleet mukana Carunan asiantuntijat, Sedu Education Oy ja Baronan työryhmä.

Neljä yritystä (N3M Power Oy Ab, Nordic Electro Power Oy, Exsane Oy, Despro Engineering Oy) työllistävät Kärkiryhmä-koulutukseen valitut henkilöt Baronan kautta.

Caruna Acadymy Kärkiryhmäkuva 2020

Kärkiryhmä 2020 (vasemmalta oikealle): 
Ylärivi: Robin, Patrik, Robert, Jesse ja Rémy
Alarivi: Osmo, Santeri, Matti ja Joonas

Kuuntele tästä podcast, jossa Sedu Education Oy:n Jani Pusa, Tampereen Aikuiskoulutukeskusen Jaana Harju ja Carunan Piia Häkkinen keskustelevat miten turvallisuus on otettu huomioon Kärkiryhmän koulutuksessa.