Sähköverkon toimivuus vaatii laajaa huoltoa ja kunnossapitoa

Huolto- ja toimitusvarmuus

Tarkastamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Osana verkon kunnossapitoa hoidamme sähköverkon ympäristöä oksimalla, kaatamalla tai lyhentämällä puita ja muuta kasvustoa.

Havaitsemme raivaustarpeet maasta partioimalla ja ilmasta helikoptereilla. Huomioimme raivaussuunnitelmissa muun muassa myös tulevat maakaapeloinnit, ja siksi samalla alueella ei aina raivata kaikkia ilmalinjoja.

Piha- ja tonttialueiden raivausten yhteydessä huomioimme erityisesti kiinteistöjen omistajat. Kerromme raivauksista verkkosivullamme ja ilmoitamme niistä etukäteen asianosaisille.

Raivauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat maanomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jäävät sijoilleen maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi. Emme jätä raivattua kasvustoa teille, poluille, pelloille, ojiin tai niiden pientareille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Puiden kaadoissa olemme aina yhteydessä kiinteistön omistajaan. Jos haluat kaataa itse puun sähköverkon läheisyydestä, tutustu puiden kaatoa käsitteleviin ohjeisiimme ja sähköverkon suoja-alueen eli johtokadun ohjeellisiin mittoihin eri jännitetasoilla.

Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Tällaista valmiutta luodaan etukäteen suunnittelemalla ja kartoittamalla mahdollisia riskejä ja niiden vaikutuksia sekä toteuttamalla tarpeellisiksi ja aiheellisiksi katsottuja toimenpiteitä.

Sähköverkon suoja-alueen ohjeelliset mitat

Pienjänniteverkko

Keskijänniteverkko

Suurjänniteverkko