Häiriötilanteissa hyvä varautuminen ja yhteistyö ovat avainroolissa

Varautuminen ja huoltovarmuus

Caruna on varautunut normaali- ja poikkeusolojen häiriötilanteisiin varautumissuunnittelulla ja harjoittelemalla poikkeus- ja häiriötilanteita sekä osallistumalla huoltovarmuusorganisaation toimintaan.

Harjoittelemme ja osallistumme vuosittain sekä valtakunnallisiin että alueellisiin harjoituksiin, joiden avulla ylläpidämme ja kehitämme omaa sekä kumppaneidemme osaamista erilaisiin häiriötilanteisiin.

Häiriötilanteissa vaaditaan normaalista toiminnasta poikkeavia toimenpiteitä, jotka pitää olla etukäteen suunniteltuja ja ne pitää pystyä ottamaan käyttöön hyvinkin nopeasti.

Huoltovarmuustoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimintakyky poikkeuksellisissa olosuhteissa. Huoltovarmuudesta huolehtivat Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen ja valtionhallinnon lisäksi erilaiset toimialajärjestöt ja yritykset, kuten Caruna, joiden toiminta häiriötilanteissa on kriittistä yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Sähkönsaannin turvaaminen on yksi osa huoltovarmuutta vaikkapa elintarvikehuollon tai terveydenhoidon lisäksi. Jos sähkönjakelu katkeaa, on meidän tehtävämme huolehtia siitä, että sähkönjakelu saadaan palautettua turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti asiakkaillemme.

Meillä on oma edustus Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspoolin alueellisissa ja Elinkeinoelämän alueellisten varautumisyhteistyön toimikunnissa, joten olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä huoltovarmuutta edelleen.

Sähköverkon toimivuus vaatii laajaa huoltoa ja kunnossapitoa

Sähköverkon kunnossapito

Tarkastamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Osana verkon kunnossapitoa hoidamme sähköverkon ympäristöä oksimalla, kaatamalla tai lyhentämällä puita ja muuta kasvustoa.

Raivaustarpeet tulevat esille partioimalla maasta ja ilmasta helikoptereilla. Raivaussuunnitelmissa huomioidaan alueen tulevat maakaapeloinnit, ja siksi samalla alueella ei aina raivata kaikkia ilmalinjoja.

Piha- ja tonttialueiden raivausten yhteydessä huomioimme erityisesti kiinteistöjen omistajat. Kerromme raivauksista verkkosivullamme ja ilmoitamme niistä etukäteen asianosaisille.

Raivauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat maanomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jätetään maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi ja niin, etteivät ne ole teillä, poluilla, pelloilla, ojissa tai niiden pientareilla, eivätkä aitojen päällä tai puissa roikkumassa.

Puiden kaadoissa olemme aina yhteydessä kiinteistön omistajaan. Jos haluat kaataa itse puun sähköverkon läheisyydestä, tutustu puiden kaatoa käsitteleviin ohjeisiimme ja sähköverkon suoja-alueen eli johtokadun ohjeellisiin mittoihin.

Katso tästä sähköverkon suoja-alueen ohjeelliset mitat.

Toimitusvarmuus

Valvomme verkkomme toimintaa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä, jotta voimme varmistaa asiakkaillemme mahdollisimman häiriöttömän sähkönkäytön kaikissa olosuhteissa.

Kaivamme sähköverkkoa maan alle säältä suojaan, mutta toteutamme myös muita toimenpiteitä toimitusvarmuuden parantamiseksi. Lisäämme muun muassa verkostoautomaatiota parantamaan sähköverkon etäohjattavuutta ja nopeuttamaan viankorjausta.

Tutkimme myös vaihtoehtoisia ja kustannustehokkaita tapoja parantaa toimitusvarmuutta. Näistä esimerkkinä akkujen käyttäminen sähkövarastoina haja-asutusalueilla.