Strategia ja arvot

Haluamme edistää liikenteen sähköistymistä, uusiutuvan energiantuotannon lisääntymistä, energiayhteisöjen syntymistä ja asiakkaan osallistamista energiamarkkinaan. 

Ilmastonmuutos ja digitalisaatio mullistavat energia-alaa ja samalla koko yhteiskuntaa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

Visiomme on miljoona tyytyväistä asiakasta

Haluamme kasvaa ja parantaa asiakkaalle tuottamaamme palvelua. Strategiset peruspilarimme ovat asiakaslähtöinen ja tehokas ydinliiketoiminta sekä hyvä yrityskansalaisuus. Nämä rakentavat alustan toimialan edelläkävijyydelle kasvun ja uusien palvelujen kehittämisessä sekä älykkään sähköverkon rakentamisessa.

Sähkön toimitusvarmuus oli 99.98 % vuonna 2020

Asiakaslähtöinen ja tehokas ydinliiketoiminta

Haluamme tehdä asiakkaidemme arjen helpoksi sähkönjakeluun liittyvissä palveluissa, kuten liittymänavauksessa ja siirrossa, energiankulutuksen seurannassa ja laskutukseen liittyvissä muutoksissa tai uusiutuvien energiajärjestelmien liittämisessä verkkoon. Parhaan asiakaskokemuksen tuotamme takaamalla häiriöttömän sähkönjakelun vuorokauden ympäri. Vuonna 2019 investoimme 167,3 miljoonaa euroa sähköverkon rakentamiseen. 

Hyvä yrityskansalaisuus

Käymme aktiivista vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme rakentaa luottamusta Carunan toimintaa kohtaan ja kehittää yhdessä tulevaisuuden suomalaista sähkönjakelutoimintaa. Osallistumme toimialan sekä etujärjestöjen kehitystyöhön. Kehitämme ja käyttöönotamme uusia palveluita ja toimintamalleja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Järjestämme myös keskustelutilaisuuksia verkonrakentamisprojekteihin tai Carunan toimintaan liittyen, kuten yhdessä Maataloustuottajien Keskusliiton (MTK) ja Omakotiliiton kanssa.

Suomalainen energiajärjestelmä on ison muutoksen edessä.

Tavoitteenamme on olla mukana löytämässä ratkaisuja energiamarkkinan kehittämiseksi asiakaslähtöisempään ja yhteiskunnallisesti kestävämpään suuntaan. Vuonna 2018 olimme mukana työ- ja elinkeinoministeriön Älyverkko-työryhmässä, jossa luotiin suuntaviivoja suomalaiselle energiamurrokselle ja älykkäälle sähköjärjestelmälle.

Kasvu ja uudet palvelut

Kasvulla ja uusilla palveluilla tuemme perustekemistämme muuttuvassa toimintaympäristössä ja edistämme älykkään energiasysteemin kehitystä
Suomessa. Haluamme kasvaa ja olla mukana tuomassa uusia palveluja, joissa meillä on asiantuntemusta.

Näemme sähkönjakeluverkon erinomaisena alustana uusille, vihreille energiaratkaisuille, kuten kuluttajien kysyntäjoustolle ja energiayhteisöille.

Lue lisää: Vuosiraportti 2020

Arvot

Toimin rohkeasti

 • Uskallan asettaa tekemisteni riman korkealle ja pyrkiä tekemään asioita paremmin. Uskon että vallitseva tila ansaitsee tulla haastetuksi.
 • Haluan ottaa vastuuta ja uskallan tehdä päätöksiä. Vastaavasti olen valmis antamaan vastuuta ja luottamaan.
 • Sallin virheet, niin itselleni kuin kollegoilleni. Lupaan pysähtyä aina virheen ääreen ja ottaa oppia siitä.
 • Olen tekemisissäni mutkaton: käsittelen asiat asioina ja viestin suoraan ja avoimesti, toisia kunnioittaen.
 • Työhömme liittyy turvallisuusriskejä. Teemme työn aina turvallisuus edellä. Turvallisuudesta emme tingi koskaan.

Hyvällä energialla

 • Pyrin tekemään asiat helposti ja yksinkertaisesti. Turha byrokratia ja monimutkaisuus eivät kuulu kulttuuriimme, ne kuluttavat, eivätkä lisää energiaa.
 • Pidän antamani lupaukset, aina. Sataprosenttinen luottamus on mutkattoman toimintakulttuurimme ydin.
 • Jokainen meistä on Carunan ääni ja kasvot. Olen sellainen, ilolla ja ylpeydellä.
 • Jos huomaan, että kollegani kaipaa piristystä, haluan piristää häntä. Jos kollegani vastaavasti kaipaa tukea ja olkapäätä, tarjoan sitä.

 

Yhdessä

 • Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Asiakkaamme saa meiltä parhaan lopputuloksen silloin, kun toimimme saumattomasti yhteen.
 • Yhteistyö edellyttää meiltä aktiivista vuorovaikutusta: viestintää omasta tekemisestämme ja kiinnostusta toistemme tekemisistä.
 • Haluamme kohdata ja tutustua toisiimme niin ammattilaisina kuin ihmisinä, yli tiimi ja osastorajojen. Pidämme aina kumppanimme mukana.
 • Tuon oman panokseni työyhteisömme hyvään henkeen. Kohtaamisissamme tulee olla iloa, naurua, ylävitosia ja tekemisen meininkiä.