ABB:n ja Carunan innovaatioyhteistyöllä selvitettiin, miten maakaapeliverkko käyttäytyy vikatilanteissa

Caruna ja ABB solmivat nelivuotisen innovaatioyhteistyösopimuksen vuonna 2019. Ensivaiheessa yhteistyössä on keskitytty uudenlaisen suojausteknologian kehitykseen ja testaukseen Noormarkun verkkoalueella. Kehityksen tavoitteena on parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta merkittävästi.

Digitalisaatio hyödyttää myös perinteisenä pidettyä sähkönjakelualaa. Carunan tavoitteena on jatkuvasti etsiä uudenlaisia keinoja asiakkaiden arjen sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Koronapandemian vuoksi viivästyneet testaukset tehtiin Noormarkun sähköasemalla Porissa lokakuussa 2020. Aseman syöttämässä verkossa testattiin älykästä sähköverkon suojausteknologiaa, joka perustuu kosketusjänniteinformaatioon verkosta sekä keskitettyyn älykkääseen suojaukseen. Uuden järjestelmän tavoitteena on automaattisesti tulkita sekä reagoida sähköverkossa tapahtuviin poikkeuksiin ja kuvastaa verkon turvallisuustilaa reaaliaikaisesti.

"Pitkässä juoksussa tavoitteena on luoda markkinoille uusi tehokkaampi tapa verkon suojaamiseen ja turvallisuuden takaamiseen", kertoo projektipäällikkö Mika Suomi.

Kenttäkokeita suoritettiin lokakuussa 2020.
Kenttäkokeita suoritettiin lokakuussa 2020.

Viikon aikana tehtiin yli sata erilaista kenttäkoetta

Noormarkun kenttätestejä varten sähköasemalle sekä seitsemälle eri muuntamolle asennetun prototyyppijärjestelmän tavoitteena on nopeuttaa vianetsintää ja varmistaa verkon turvallisuus reaaliaikaisesti vikatilanteissa mahdollistaen sähkön syötön jatkamisen myös vian aikana. Kokeiden aikana verkkoon tehtiin yli sata hallittua maasulkuvikaa, joiden avulla prototyyppijärjestelmän toimintaa testattiin.

ABB tekee teknologiaedelläkävijänä jatkuvaa innovointi- ja kehitystyötä sähkönjakelun luotettavuuden eteen. Terho Into ABB:ltä toteaa, että innovaatioyhteistyö Carunan kanssa on arvokas tuki tuotekehitystyölle, kun sähkönjakelun luotettavuutta parantavia järjestelmiä päästään testaamaan laajamittaisesti todellisissa olosuhteissa.

Noormarkun mittauksiin osallistui reilu 10 henkilöä niin Carunalta, ABB:ltä, Rejlersiltä, Desprolta kuin TLT:ltä.

Muuntamokoppi Noormarkussa
Muuntamokoppi Noormarkussa

Moderni teknologia tekee sähköverkosta älykkään

Kokeiden jälkeen laitteistot jäivät pysyväksi osaksi verkkoa ja ne tarjoavat jatkossa pitkäaikaista mittausdataa alueelta.

Älykkyyden lisääntyminen sähköverkoissa näkyy erityisesti tarpeena lisätä näkyvyyttä ilmiöihin aikaisempaa syvemmällä keskijänniteverkossa. Perinteisesti sähköverkon mittaustieota saadaan lähinnä sähköasemilta, mutta mittaus- ja tiedonsiirtoteknologioiden kehittyessä tietoa voidaan tuottaa yhä useammasta verkon pisteestä. Yhdistämällä hajautettuja mittauksia älykkääseen keskitettyyn suojaukseen voidaan tuottaa asiakkaille entistä luotettavampaa ja turvallisempaa sähkönjakelupalvelua.

Yli sata maasulkukoetta tuottivat valtavan määrän dataa, jota parhaillaan analysoidaan. Prototyyppijärjestelmän toiminnan lopulliset johtopäätökset julkaistaan vuoden 2021 alkupuolella.

"Alustavasti voi kuitenkin sanoa, että saimme mittauksien avulla runsaasti lisätietoa maakaapeloidun verkon maadoitusten käyttäytymisestä", Suomi iloitsee.