Tietoa sähköverkoista

Sähköverkon huolto

Jaamme luotettavampaa ja turvallisempaa sähköä hoitamalla sähköverkon ympäristöä

Haluamme jakaa hyvää energiaa turvallisessa ja toimintavarmassa sähköverkossa. Siksi teemme sähköverkon läheisyydessä säännöllistä kasvuston käsittelyä, joka on oleellinen osa verkon kunnossapitoa.

Raivauksen perusta on tarkastuksessa todettu tarve. Tarkastamme sähköverkkoamme säännöllisesti — maasta partioimalla ja ilmasta helikoptereilla. Näin saamme hyvän näkyvyyden koko verkkoomme ja voimme havaita ne osuudet, joille raivausta tulee tehdä. Huomioimme raivaussuunnitelmissa muun muassa myös tulevat maakaapeloinnit, joten samalla alueella ei aina raivata kaikkia ilmalinjoja.

Haluamme erityisesti huomioida kiinteistöjen omistajat, kun teemme raivauksia piha- ja tonttialueilla. Ilmoitamme raivauksista verkkosivullamme www.caruna.fi. Kun saavumme piha-alueelle, ilmoitamme että aloitamme työt.

Raivauksesta syntyneet tähteet ovat maanomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jäävät sijoilleen maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi. Raivattua kasvustoa ei koskaan jätetä teille, poluille, pelloille, ojiin tai niiden pientareille eikä aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Raivauksen yhteydessä myös sähköverkon lähelle ylettyviä puita oksitaan tai lyhennetään latvomalla. Oksimiselle ja latvonnalle on myös vaihtoehto: puunkaato. Puiden kaadoissa olemme kuitenkin yhteydessä kiinteistön omistajaan. Halutessasi kaataa itse puun sähköverkon läheisyydestä, tutustu sivuumme 'Opastus puun kaatamiseen'.

Alla olevista kuvista näet sähköverkon suoja-alueen, eli johtokadun, ohjeelliset mitat eri jännitetasoilla. Pyrimme tekemään raivaukset siten, että jälkeenpäin tilanne maastossa on vähintään kuvien mukainen puuston kasvu huomioiden.

PIENJÄNNITEVERKKO

Pienjänniteverkon (jännite 230/400 volttia) ilmajohtojen ympärille oksitaan kasvustosta vapaa, säteeltään noin 1-2 metrin kokoinen tila.

Pienjänniteverkon johtokadun periaatekuva.

KESKIJÄNNITEVERKKO

Keskijänniteverkossa (jännite 20 kilovolttia) johtokadun leveys on useimmiten 10 metriä, mutta se voi olla myös kapeampi. Raivaamme johtokadulta kasvuston ja poistamme oksat, jotka yltävät liian lähelle sähköverkkoa.

Keskijänniteverkon johtokadun periaatekuva.

SUURJÄNNITEVERKKO

Suurjänniteverkossa (jännite 110/220 kilovolttia) johtoalue jaetaan voimajohdon alla olevaan maa-alueeseen ja sen molemmin puolin olevaan reunavyöhykkeeseen. Johtoaukea on yleisesti 26 metriä leveä, mutta se voi vaihdella 16-30 metrin välillä. Raivaamme johtoaukeilta kasvuston.

Johtoalueen reunavyöhykkeen leveys on yleensä 10 metriä. Useimmiten puuston pituutta on rajoitettu reunavyöhykkeen etureunassa 10 metriin ja takareunassa 20 metriin. Teemme reunavyöhykehakkuita kiinteistön omistajan luvalla.

Suurjänniteverkon johtoalueen periaatekuva.