Tietoa sähköverkoista

Älykäs sähköverkko

Kohti älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinalaki uudistettiin vuonna 2013 sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tätä vauhdittivat osaltaan kesän 2010 sekä joulun 2011 poikkeuksellisen kovat myrskyt, jotka aiheuttivat merkittävää tuhoa Suomen jakeluverkoille. Uusitun lainsäädännön mukaan myrskystä tai lumikuormasta aiheutunut sähkökatko ei saa kestää yli 6 tuntia kaupungeissa tai taajamissa, eikä yli 36 tuntia niiden ulkopuolella. Kaikkien sähköverkkoyhtiöiden on parannettava toimitusvarmuuttaan siten, että vaadittuun toimitusvarmuuteen päästään kokonaisuudessaan viimeistään vuoteen 2028 mennessä (poislukien tietyt vapaa-ajan asunnot). Sähköverkkoyhtiöille tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja toimitusvarmuuden lisäämiseksi tulevina vuosina mm ilmajohtoverkkoja kaapeloimalla ja lisäämällä verkostoautomaatiota. Investointeja lisää myös se, että Suomen jakeluverkko on monilta osin rakennettu 1970-1980 luvuilla joten se on elinkaarensa päässä ja vaatii uusimista. Näistä syistä sähkönjakelun toimitusvarmuus paranee tulevien vuosikymmenten aikana huomattavasti.

Suomen sähköverkkoja kehitetään parhaillaan entistä älykkäämmiksi (Smart Grid). Älykäs sähköverkko mahdollistaa energian tehokkaamman käytön aivan uudella tavalla ja tukee siirtymistä kohti entistä ekologisempaa energiantuotantoa. Se mahdollistaa myös aiempaa hajautetumman energiantuotannon, jonka avulla esimerkiksi kuka tahansa voi alkaa sähkön pientuottajaksi ja myydä itse tuottamaansa sähköä takaisin sähköverkkoon.

Älykäs sähköverkko parantaa huomattavasti myös sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa omaan energiankulutukseensa. Vuoden 2014 alusta lähtien lähes kaikki Suomen sähkönkäyttöpaikat on varustettu etäluettavilla sähkömittareilla, jotka mahdollistavat muun muassa kotitalouksien omien sähkönkäyttöä seuraavien päätelaitteiden käyttöönoton. Päätelaitteet auttavat ymmärtämään, mihin sähköä kuluu, ja sen avulla voidaan paikallistaa oman sähkönkulutuksen syöppökohteet. Sähkömittarit auttavat saamaan oikeaa tietoa sähkölaskun muodostumisesta, sillä kaikki laskut perustuvat ajantasaiseen kulutukseen. Näin voidaan vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen.​​​​​

Tulevaisuudessa kodit ja sähköverkko ovat niin älykkäitä, että ne osaavat myös itse säätää itsensä energiatehokkaiksi. Sähkö tulee öljyn tilalle myös liikenteen energianlähteenä, ja autojen lataustolpat ovat osa älyverkkoa. Pian sähköverkko voi antaa autollesi paitsi virtaa myös tietoa siitä, koska on oikea aika imeä akut täyteen virtaa.