Näin tuotat oman sähkösi

Voimalaitokset

Voimalaitoksissa ammattimaista sähköntuotantoa

Uudet sähköntuotantomuodot ovat viime vuosina yleistyneet voimakkaasti. Etenkin tuuli- ja aurinkovoiman kaltaiset uusiutuvat energianlähteet ovat nousemassa perinteisten tuotantotapojen rinnalle.

Voimalaitoksilla tarkoitetaan suuria tuotantolaitteistoja, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 2 MVA. Tällaisia ovat esimerkiksi suuret tuulipuistot, jotka voivat koostua useista kymmenistä, 100 metriä korkeista tuulivoimaloista.

Voimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon

Voimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon etenee vaiheittain seuraavasti:

HANKKEEN REKISTERÖINTI JA ALUSTAVA ARVIOINTI

Voimalaitoshanke kannattaa rekisteröidä jo esiselvitysvaiheessa. Ota yhteyttä Carunan asiantuntijoihin sähköpostitse osoitteeseen tuotantokyselyt@caruna.fi. Kerro viestissä yhteystietosi, tiedot hankkeen sijainnista ja suunnitellusta liittymistehosta sekä tuotantomuodosta. Anna tarvittaessa lisätietoja myös aikataulusta, kaavoituksesta ja hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista.

Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa, jolloin sovimme yhdessä jatkotoimenpiteistä. Kysymme tarkempia tietoja hankkeesta ja käymme kanssasi läpi alustavia vaihtoehtoja sähköverkkoon liittämiseksi:

 • liittämiskohdan toteuttaminen nykyiseen sähköverkkoon
 • nykyisen sähköverkon vahvistaminen tai laajentaminen
 • liittymistehon vaikutus tekniseen toteutukseen ja kustannuksiin
 • karkea arvio kustannuksista ja aikataulusta

Alustava arviointi ei sido kumpaakaan osapuolta. Se käydään vapaamuotoisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tarkoituksena on arvioida hankkeen toteutuskelpoisuutta ja kannattavuutta.

LIITETTÄVYYS- JA KUSTANNUSARVION LAATIMINEN

Kun voimalaitoshanke etenee suunnitteluvaiheeseen, siitä tehdään kirjallinen liitettävyys- ja kustannusarvio. Arvio on tarkoitettu suunnittelun ja julkisen lupamenettelyn tueksi.

Kirjallinen arvio sisältää arviot liitettävyydestä, teknisestä toteutuksesta ja hankkeen kustannuksista. Se perustuu ilmoittamiisi lähtötietoihin sekä sähköverkon senhetkiseen kulutus- ja tuotantorakenteeseen. Kustannusarvio tehdään Energiamarkkinaviraston määrittämien yksikköhintojen pohjalta.

Liitettävyys- ja kustannusarviolla ei ole ennalta määriteltyä voimassaoloaikaa. Jos hankkeen suunnitelmat tai sähköverkon kulutus- ja tuotantorakenne muuttuvat, verkkoliitynnän teknistä toteutusta saatetaan joutua arvioimaan uudelleen. Verkon kapasiteettia ei ole mahdollista varata etukäteen.

LIITTYMISTARJOUS JA -SOPIMUS

Sitova liittymistarjous on tarkoitettu investointipäätöksen tekemiseen.

Liittymistarjous:

 • on kirjallinen sitoumus tuotantolaitoksen liittämiseksi sähköverkkoon
 • varaa kapasiteetin verkosta tarjouksen voimassaoloajaksi, tyypillisesti 1-2 kuukaudeksi. Varaus raukeaa, jos liittymissopimusta ei tässä ajassa tehdä.
 • sisältää päätason teknisen toteutuksen (esim. liittämisen edellyttämä sähköverkon vahvistaminen tai laajentaminen) sekä kustannusarvion (sis. välittömät liittämiskustannukset sekä mahdollisen kapasiteettivarausmaksun). Lopullinen liittymismaksu määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan.

Liittymissopimuksessa:

 • sovitaan laitoksen liittämisestä sähköverkkoon
 • määritellään liittymispiste, suurin sallittu liittymisteho sekä muut liittymisehdot
 • arvioidaan liittymismaksun suuruus sekä liittymän rakentamisaikataulu.

Liittyjän on huolehdittava tuotetun sähkön siirrosta ja myynnistä. Sähkön siirrosta solmitaan sopimus paikallisen sähkönsiirtoyhtiön kanssa ja sähkön myynnistä valitun myyntiyhtiön kanssa.

LIITTYMÄN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

Liittymisjohdon rakentamisesta voimalaitokselta liittymispisteeseen vastaa tuotantoon liittyjä. Liittyjän on sovittava sähkönsiirtoyhtiön kanssa käyttöönotosta ja toimitettava sille vaadittavat dokumentit.

Kun liittymä rakennetaan ja otetaan käyttöön, ilmoita meille:

 • urakoitsija, sähkötöiden johtaja sekä käytönjohtaja
 • liittymisjohdon tarkka sijainti ja tekniset tiedot

Me vastaamme sähköverkon rakentamisesta liittymispisteeseen ja kytkemme liittymisjohdon sähköverkkoon. Kytkemme liittymän, kun käyttöönottokokeet on hyväksytty ja olet toimittanut meille tarvittavat dokumentit.