Önskar du dig mer information?

Vanliga frågor

Har du frågor om din nya elfaktura? Klicka länken nedan. Läs mer om nya elfaktura >

Vår kundtjänst får ofta besvara riktigt knepiga frågor. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som ett stöd för dig.

Om du inte hittar svaret på din fråga, får du gärna kontakta oss. Du kan ringa numret till vår kundtjänst, tfn 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8-16 eller gå in vår webbplats och begära att vi kontaktar dig genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Caruna som företag

Vad är ett elöverföringsbolag?

Det är alltid lokala elöverföringsbolag så som Caruna som ansvarar för att överföra elen från producenten till dig som förbrukar el. Vi ansvarar inte bara för elöverföring, utan också för underhåll, utbyggnad och utveckling av elnätet. Dessutom har vi hand om feljouren och mäter elförbrukningen.

Prissättningen för elöverföring varierar från ett bolag till ett annat. Bland annat förhållandena inom det lokala elnätet påverkar också priserna. Det är Energimyndigheten som övervakar elprissättningen.

Kundtjänsten

Hur kan jag kontakta er kundtjänst?

Vår kundtjänst når du på numret 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8–16. Om du ringer från utlandet når du oss på numret +358 (0)20 520 5994 (och då gäller priset för utrikessamtal). Om du vill kan du fylla i vårt kontaktformulär för att förmedla vidare dina frågor till oss på kundtjänsten.

Vårt kostnadsfria nummer för felanmälan, tfn. 0800 1 95011 är öppet dygnet runt. Ring oss gärna på detta nummer om du har ett brådskande ärende som gäller elavbrott.

Vår växel når du på numret 020 52020 (avgift för besvarat samtal 8,35 cent + 16,69 cent/min i samtalsavgift från det fasta telefonnätet eller mobilnätet) och vi finns på plats vardagar kl. 8–16.

Hur meddelar jag att mina kontaktuppgifter ändrats?

Om dina kontaktuppgifter ändras, är det bra om du meddelar dina nya kontaktuppgifter till vår kundtjänst så snart som möjligt. Vår kundtjänst når du på numret 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8–16.

Fakturering och prisssättning

Jag bytte elförsäljare. Varför får jag ändå en faktura från Caruna?

Som kund kan du konkurrensutsätta elförsäljningen i ditt elavtal och välja det elförsäljningsbolag du vill ha. Däremot är det alltid det lokala elnätsbolaget som ansvarar för elöverföring, då de äger elnäten i det berörda området. Det lokala elnätsbolaget har alltid hand om elöverföringen och fakturerar för den. Du kan jämföra elförsäljningsbolag till exempel i tjänsten sahkonhinta.fi.

Även om du begär in offerter för elförsäljning kan du inte påverka priserna för elöverföring, eftersom elöverföring kostar lika mycket för alla kunder. Priset för elöverföring beror endast på typen av överföringsprodukt och huvudsäkringens storlek på förbrukningsstället.

Kan jag begära en offert av Caruna på min el?

Varför kan jag inte konkurrensutsätta elöverföringen? Hur kan jag konkurrensutsätta elförsäljningen?

Elöverföringsbolag så som Caruna tar ut överföringsavgifter för att kunna överföra el från producent till konsument, för att bygga och utveckla elnäten samt genomföra underhållsarbeten på dem, för att utföra elmätningar och tillhandahålla en feljour som har öppet dygnet runt. Det finns många olika faktorer som påverkar överföringspriset. Priset på elöverföring varierar också vid olika årstider och tidpunkter på dygnet. Priset på elöverföring är strikt reglerad verksamhet. Det är Energimyndigheten som ansvarar för tillsynen.

Vi kan inte sänka eller höja priserna på eget bevåg, eftersom det är myndigheterna som fastställer hur stor vinst elöverföringsbolagen får ta ut i sin verksamhet. Myndigheterna förväntar sig att elöverföringsbolagen behandlar alla kunder lika. Därför betalar alla våra kunder samma pris i enlighet med uppgifterna i vår prislista.

Elnätet utgör ett så kallat naturligt monopol, eftersom det inte är ekonomiskt möjligt eller ändamålsenligt att bygga eller underhålla parallella nätverk ute i naturen. Därför kan du som kund inte konkurrensutsätta elöverföringsbolagen.
Om du vill konkurrensutsätta elpriserna, kan du göra prisjämförelser på Energimyndighetens hemsida sahkonhinta.fi.

Kan jag kontrollera min faktura på nätet?

För närvarande erbjuder vi inte en sådan service, men vi utvecklar hela tiden våra tjänster. Du kan följa med din elförbrukning på vår energiuppföljningstjänst: caruna.fi/sv/energiuppfoljning.

Hur övervakas elöverföringsbolagens prissättning?

Priset på elöverföring är strikt reglerad verksamhet. Det är Energimyndigheten som ansvarar för tillsynen. Vi kan inte sänka eller höja priserna på eget bevåg, eftersom det är myndigheterna som fastställer hur stor vinst elöverföringsbolagen får ta ut i sin verksamhet. Myndigheterna förväntar sig att elöverföringsbolagen behandlar alla kunder lika. Därför betalar alla våra kunder samma pris i enlighet med uppgifterna i vår prislista.

Hur får jag reda på vilken överföringsprodukt jag ska välja?

Du kan välja en överföringsprodukt som passar dina behov. Du kan byta produkt en gång per år. Det uppstår inga tilläggskostnader för dig om du byter. Ta gärna kontakt med din elentreprenör för att välja överföringsprodukt. Du kan också ringa vår kundservice så hjälper vi dig att välja en överföringsprodukt som är lämplig för just dig.

Var kan jag få mer information om den prishöjning som trädde i kraft den 1.3.2016?

Ring gärna vår kundtjänst eller ta en titt på våra vanliga frågor och svar på denna webbsida.

Elavbrott och ersättningar vid störningar

Hur anmäler jag ett elavbrott?

Om ditt ärende är brådskande, så ring gärna vårt kostnadsfria nummer för felanmälan, tfn 0800 195011 (24 h). Icke-brådskande anmälningar kan du göra på vår webbsida caruna.fi/sv/felanmalan genom att fylla i vår blankett för felanmälan.

Varför är elen tidvis avstängd och vad är förklaringen till att det förekommer många små elavbrott i elnätet?

Elavbrott förekommer oftast på grund av störningar i överföringsnätet. Elavbrott förorsakas av exempelvis stormar eller åska, eller om träden är nedtyngda av stora mängder snö. Även djur så som fåglar eller ekorrar kan förorsaka elavbrott. Vid Caruna är vi kanske också tvungna att stänga av elen medan vi utför planenliga underhålls- och reparationsarbeten.

Korta elavbrott beror vanligtvis på skyddsautomatiken i mellanspänningsnätet. Till exempel om en gren har fallit ner på en öppen elledning eller om en ekorre har klättrat upp på en oskyddad transformator så att det uppstår en kortslutning och därefter en ljusbåge, fungerar skyddsautomatiken så att elöverföringen avbryts automatiskt för att undvika brand eller livsfara. Syftet med skyddsautomatiken är att återställa eltillförseln omedelbart. Men om systemet inte kan undanröja felet, görs automatiskt ett nytt försök efter några minuter. Om systemet fortfarande inte lyckas undanröja felet, avbryts elöverföringen för en längre tid.

När vi vid Caruna utför omfattande reparationsarbeten, måste vi reda ut felet och reparera skadorna, och då är vi kanske tvungna att stänga av och koppla på elen upprepade gånger för de kunder som drabbas av störningarna.

Varför har ni inte utformat elnätet så att det klarar av kundernas förbrukningsbehov?

Hos oss blinkar lamporna om grannen använder sin vedklyv, högtryckstvätt eller spannmålstork osv. Varför stärker Caruna inte elnätet tillräckligt mycket?

Kraftig startström, i synnerhet i kombination med annan belastning på elnätet, kan få lampor att blinka eller förorsaka spänningsfall, vilket märks på belysningen. Till exempel motordrivna anordningar så som jordvärmepumpar, vedklyvar, högtryckstvättar, kompressorer och pumpar förbrukar ungefär sju gånger mer el när de startas jämfört med när de är igång, om startströmmen inte har begränsats. Vi utformar kundens elanslutning enligt den anslutningsstorlek som vi avtalat med kunden. Det är också vanligt att startströmmen för en eldriven anordning överstiger spänningen för den avtalade anslutningsstorleken. Även om säkringarnas märkvärde överskrids under en längre tid, klarar de detta utan att slå ifrån.

Men blinkande lampor och spänningsfall leder hur som helst inte till att standardmässiga elanordningar går sönder. Istället för att stärka distributionsnätet är det förnuftigare att begränsa användningen eller startströmmen för en enskild elanordning, om den orsakar störningar. I så fall kan vi även rikta kostnaderna för reparationsåtgärderna till den som förorsakat störningen.

Är det värt att skaffa t.ex. ett reservkraftsaggregat för att jag ska vara förberedd inför eventuella elavbrott?

Det lönar sig absolut att vara förberedd inför eventuella elavbrott. Detta är viktigt i synnerhet om du har äldre personer eller små barn i ditt hushåll. Läs hur du ska förbereda dig på denna webbsida.

Kan jag få meddelanden om elavbrott av Caruna?

Svaret är ja. Vi skickar ut ett meddelande per sms eller e-post via vår tjänst Caruna Sähkövahti om det uppstår elavbrott på grund av planerade arbeten eller oväntade fel i mellanspänningsnätet. Du kan ta i bruk den avgiftsfria tjänsten Caruna Sähkövahti på vår webbsida caruna.fi/sv/elvakt eller ringa det avgiftsfria servicenumret 0800 1 97000 för Caruna Sähkövahti. Vi betjänar dig dygnet runt på detta nummer.

Hurudana ersättningar kan jag få i samband med elavbrott?

På grund av elavbrott har kanske någon elanordning gått sönder på din lantgård, i ditt egnahemshus eller i din affärslokal. Varför händer det och kan du få ersättning av Caruna för de trasiga elanordningarna?

Moderna elanordningar ska klara av normala situationer där elen kopplas på och av. Elanordningar ska genomgå tester just i detta syfte för att kunna släppas ut på marknaden. Om din elanordning går sönder i normala situationer där spänningen slås på eller av, är skyddsnivån för denna elanordning bristfällig, eller så har anordningen tagit skada på annat sätt.

Vi betalar ut ersättningar till våra kunder i enlighet med elmarknadslagen och våra allmänna avtalsvillkor. Läs mer om ersättningar på vår webbsida caruna.fi/sv/ersattningar.

Elanslutningar

När behöver jag en elanslutning?

När du bygger hus behöver du en elanslutning så att du har tillgång till el. Med en elanslutning får du rätt att ansluta dig till elnätet och tillgång till el ända fram till din tomtgräns. Dessutom utgör elanslutningen en grundförutsättning för att du ska kunna ingå ett elavtal. Förutom de ovanstående behöver du en elentreprenör, som hjälper dig med att få en mätarcentral (huvudcentral) och en anslutningskabel till din tomt, så att vi därefter kan koppla elen i ditt hus till Carunas distributionsnät. 

Ta gärna kontakt med oss så snart som möjligt då du ska börja bygga, så att du får el till din tomt i god tid.

Läs mer på vår webbsida om elanslutningar: caruna.fi/sv/elanslutning. Bekanta dig även med byggarens guide för elektrifiering.

Jag har köpt en fastighet och är nybliven ägare av en elanslutning. Vad ska jag anmäla till elbolaget?

Ta kontakt med vår kundtjänst, så gör vi ett ägarbyte för din elanslutning. Vid behov ber vi dig skicka oss ett dokument för att intyga att ägaren bytts ut. Du kan också fylla i en blankett om ägarbyte på nätet.

Utbyggnad av elnätet

Vilka principer har ni för utbyggnad och underhåll av elnätet?

Vi vill bygga ut och modernisera elnätet så att det fungerar tillförlitligt och därmed uppfyller dina behov som kund nu och i framtiden. Största delen av vårt elnät byggdes på 1960- och 1970-talet. Därför måste en stor del av elnätet förnyas under de kommande åren. Vi har stramat åt vår tidtabell och vår målsättning är att du som kund får nytta av det på så sätt att mängden störningar och elavbrott minskar och kortas ner, samtidigt som vi når upp till målnivåerna i elmarknadslagen.

Vår syn på saken är att vi kan uppnå målnivåerna för leveranssäkerhet genom att lägga markkablar, organisera underhållsarbeten och felreparationer effektivt, bygga ut automationen och ta fram olika lösningar för att bygga elförsörjningsnät. På lång sikt är den bästa lösningen att ersätta luftledningar med markkablar, så att de är bättre skyddade mot olika väderförhållanden.

Var får jag information om nätbyggnadsarbeten inom mitt eget område?

Vi informerar i lokala och regionala medier om de projekt som vi inleder. Du kan följa med hur projekten framskrider på vår projektkarta. Antalet kunder och priserna på våra kartor är riktgivande och kan ändras under projektens gång.