Fi
Eng

Välkommen som vår kund!

På den här webbsidan presenterar vi Caruna som eldistributör och berättar om våra tjänster till dig.

Välkommen

Caruna distribuerar, underhåller och upprätthåller - din elförsäljare säljer energin

Carunas uppgift är att se till att din vardag löper smidigt

Vi levererar elen till ditt hem, övervakar elförsörjningen 24/7 och reagerar genast om det blir elavbrott.

Våra tjänster

I vår tjänst Caruna+ kan du sköta dina elärenden då det passar dig. Vår chat är öppet vardagar kl. 8-16 på vår webbplats. 

Du har automatiskt fått vår tjänst Caruna Sähkövahti. Om elen går av oväntat eller pga. ett planerat arbete kommer vi att skicka dig ett meddelande per sms eller e-post. På Caruna+ kan du justera om inställningarna för hur du tar emot meddelanden.

Vår gratos feltjänst 0800 1 95011 har öppet dygnet runt och står till tjänst vid akuta problem med elleveranser. 

Caruna är din eldistributör

Caruna är ett av Finlands 77 eldistributionsbolag. Vi distribuerar el till 1,5 miljoner finländare i Södra, Sydvästra, Västra och Östra Finland, Lappland och Österbotten.

Din eldistributör bestäms enligt ditt bostadsområde

Eldistributionsbolagens, som Carunas, verksamhetsområden är begränsade. 

Eldistributionsverksamhet är noggrant övervakad monopolverksamhet och därför kan man inte konkurrenssätta eldistribution. Däremot kan du konkurrenssätta elenergi. Energimyndigheten upprätthåller en webbplats där kan du jämföra olika alternativ. Se sahkonhinta.fi.

Energimyndigheten följer med och övervakar alla eldistributörers verksamhet och prissättning.

Mina ärenden

Kundtjänst

I vår tjänst Caruna+ kan du sköta dina elärenden då det passar dig

Du kan bläddra i dina fakturor, följa med din elförbrukning, granska och uppdatera dina kunduppgifter, kontrollera situationen för din eldistribution, samt uppdatera dina kontaktuppgifter. 

Caruna+ är tillgänglig dygnet runt både via dator och som mobilapplikation. Du kan logga in eller registrera dig till Caruna+ med dina bankkoder på vår webbplats eller via mobilapplikationen.

Registrera dig här >

Hur kan du spara kostnader?

Eldistributionsprodukt

En elöverföringsprodukt är en produkt för el och elnätstjänster. Caruna debiterar dig för din eldistributionsprodukt. På Caruna+ kan du bekanta dig närmare med våra olika produkter.

Elförbrukning

Ofta är det uppvärmning i hemmet som drar mest el. Även helger, såsom jul, kan orsaka kortvariga toppar i förbrukningen. Därför lönar det sig att följa med din egen förbrukning. På Caruna+ kan du lätt och enkelt sköta alla dina elärenden dygnet runt.

Läs våra tips om hur man sparar el om du märker att din elförbrukning ökat!

Tips till dig som vill spara el >

Vilka uppgifter behövs då jag kontaktar Caruna?

Ditt kundnummer är unikt och hjälper oss att ge dig personlig betjäning. Du behöver ditt kundnummer då du kontaktar oss.

Ditt elförbrukningsställe har också ett nummer som identifierar just ditt förbrukningsställe. Med hjälp av detta nummer kan vi t.ex. lokalisera var i elnätet ett fel uppstått.

Ditt kundnummer och nummer för ditt förbrukningsställe hittar du i ditt elnätsavtal och på dina fakturor och Caruna+

Se våra kontaktuppgifter >

Vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som berör eldistribution!

 • Vår kundtjänst når du via chatt på vår webbplats vardagar kl. 8-16
 • Ta kontakt via Facebook och Twitter eller skicka oss ett meddelande via vår webbsida
 • Kundtjänst för privatkunder 0200 23222 (lna/msa) vardagar kl. 8-18
 • Kundtjänst för företagskunder 0200 23424 (lna/msa) vardagar kl. 8-16

När strömmen går

Vår feltjänst har öppet dygnet runt och står till tjänst under överraskande avbrott och gällande frågor om elsäkerhet.

Feltjänst

0800 1 95011 (gratis)

Skicka oss meddelanden >

Antal och faktura

Så här läser du ditt avtal och din faktura

Här hittar du nyttig information om dig som kund hos oss. Tryck på numret för att få mer information.

sopimus
Lasku

Din eldistributionsfaktura baserar sig alltid på den mängd el du förbrukat. Vi får information om din elförbrukning automatiskt via din elmätare. På din faktura hittar du bl.a. dina kunduppgifter, uppgifter om ditt elförbrukningsställe, information om hur många kilowatt du använt samt fakturans faktureringsperiod.

Läs mera om fakturering >
Lasku

Elnät

Vi bygger, underhåller och utvecklar vårt elnät

Caruna är i färd med ett nätförbättringsprojekt där vi för elnätet under marken och ökar automatik i elnätet så att vi kan slå på elen efter ett avbrott i raskare takt än förut. Utöver detta bygger vi även kontinuerligt ut vårt elnät så att vi kan ansluta fler kunder till det.

Underhållning av elnätet

Även om en stor del av elnätet redan är ersatt med markkablar under jorden, kontrollerar vi våra luftledningar regelbundet. Vi fäster i synnerhet uppmärksamhet vid träd som växer längs med ellinjerna, och som storm och tung snölast hotar fälla över ledningarna. Vid våra kontroller använder vi oss av helikoptrar, skogsarbetare och elproffs, såsom elmontörer.

Läs mer om byggning av elnätet >

Fel

Gör så här vid elavbrott

Om det blir elavbrott ska du först kontrollera Carunas avbrottskarta. Kolla därefter säkringarna och dina elapparater. Byt vid behov ut en bränd säkring mot en ny. Kontrollera därefter om din granne fortfarande har el. Kontakta Carunas feltjänst om det fortfarande inte går att reda ut vad elavbrottet beror på. 

Så här kopplar du bort elen tillfälligt

Det är bäst att koppla bort elen via elmätare, inte huvudbrytaren, och vi vet att din elmätare fortfarande fungerar. Om du vill försäkra dig om att alla dina elapparater är bortkopplade under en längre tid då du är borta, ska du koppla bort elen mha. 0-knappen på din elmätare. 

Då elen har kopplats bort tänds ett blått ljus i mätaren. Då du igen kopplar på elen ska du göra det mha. I-knappen i din elmätare. Då tänds ett blått ljus som signalerar att elen är återkopplad.

Vänligen kom ihåg att under elarbeten ska elen av säkerhetsskäl, kopplas bort mha. huvudbrytaren i bostaden.

Läs fler råd >

Feltjänstens telefonnummer

Gick elen av eller såg du ett träd hänga över luftledning?

Om ett avbrott överraskar lönar det sig att först kolla om avbrottet syns på Carunas avbrottskarta. Därefter lönar det sig att kolla de egna säkringarna i hemmet. Om det inte går att reda ut orsaken till avbrottet och om felet heller inte syns på vår avbrottskarta ber vi dig meddela oss om felet. Carunas feltjänst står till hjälp dygnet runt. Du hittar information om fel och avbrott även på Caruna+ och vår avbrottskarta.

Ring oss om

 • du är utan el och avbrottet inte beror på apparater i hemmet
 • du inte kan se avbrottet på Carunas avbrottskarta
 • du ser ett träd som fallit över luftledningar eller någon annan fara
 • du vet vad som orsakat felet i elförsörjningen
 • avbrottet är brådskande
 

Feltjänst 0800 1 95011 (dygnet runt)

Så här förbereder du dig inför elavbrott >

Solel

Börja producera solel

Nuförtiden är det både ekonomiskt lönsamt och lätt att producera solel för eget bruk. Ett solelsystem som är rätt uppmätt hinner betala sig tillbaka t.o.m. tre gånger under sin livstid.

Solpaneler är det mest populära sättet att producera el i liten skala. Om solen skiner på ditt tak och du överväger att skaffa dig solpaneler, hjälper vi dig gärna att komma igång.

Läs mer om solel! >

Din eldistributör Caruna

Vi ser till att din el och vardag löper smidigt

Carunas elnät är nästan 88 000 kilometer långt, och det längsta i Finland. Längs med detta elnät distribuerar vi el till hela 1,5 miljoner finländare bosatta i Nyland, Tavastland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Södra och Norra Österbotten, Lappland och Joensuu.

Vi här hos Caruna ser till att din el löper bekymmersfritt så att även din vardag löper smidigt. På detta sätt kan vi alla koka vårt morgonkaffe, värma vår julbastu, skicka meddelanden till våra nära och kära, eller läsa kvällssagor i nattlampans sken. Vi sprider positiv energi.

Till Caruna-koncernen hör två nätbolag

Caruna Espoo Oy är ett stadsbolag med hög kablingsgrad och många kunder att dela på kostnaderna för meter av elnät. Caruna Espoo Oy är ett av Finlands förmånligaste nätbolag. Caruna Oy är huvudsakligen verksam på glesbygden där det finns mycket elnät att uppehålla, bygga och reparera. I Caruna Oy:s område är antalet nät per kund 170 meter per kund. För Caruna Espoo Oy:s område är motsvarande siffra 36 meter per kund.

Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Elo (7,5 %) och Keva (12,5 %) samt de internationella investeringsbolagen First State Investments (40 %) och OMERS Infrastructure (40 %).

Bekanta dig med oss >

Vi sprider positiv energi

 • Vår uppgift som eldistributionsbolag är att se till att leveransen av el till 1,5 miljoner finländare fungerar och att elen löper fram till varje stuga och stock som omfattas av vårt elnät.
 • Vi prioriterar säkerhet och miljö i allt vi gör.
 • Vi ersätter luftledningar i elnätet med markkablar under jorden för att öka elförsörjningens tillförlitlighet och skapa större trygghet åt dig i vardagen.
 • Kabeldragningen har även en sysselsättande inverkan - sammanlagt arbetar tusentals proffs med Carunas projekt på olika håll i Finland.

Vi tar hand om vår elänätet och miljön

 • Vi underhåller, utvecklar, övervakar och håller i skick ett sammanlagt ca 88 000 km långt elnät.
 • År 2018 återvann vi 15 900 ton elnätsmaterial, avlägsnande 450 stolptransformatorer från grundvattenområden och rev över tre ton mättade trästolpar
 • I samband med att elnätet förnyas, rivs de gamla transformatorerna och återvinns så gott som helt och hållet. Utav de 2 200 transformatorer som återvinns årligen, kunde man tillverka gafflar och knivar till varje finländskt hushåll!