Jag behöver inte längre el

Upprätthålla anslutningen

Beställ här >

Vad avses med att upprätthålla en elanslutning?

Då vi ändrar anslutningen så att den endast upprätthålls, avbryter vi eltillförseln och avlägsnar mätaren. Efter detta är det inte längre möjligt att använda el på förbrukningsstället innan anslutningen tas i bruk på nytt. Vi gör ett separat elnätsavtal med dig om upprätthållandet. Därefter debiteras en månadsavgift för upprätthållandet och den faktureras en gång om året. Priserna för avlägsnande av mätanordningen, återanslutning och månadsavgiften för upprätthållande ser du i prislistan för nättjänster.

Vi gör ändringen för upprätthållande av elanslutningen cirka en månad efter att du skickat in blanketten med uppgifter om elanslutningen som skall upprätthållas. Vår samarbetsentreprenör kontaktar dig och gör upp en exaktare tidtabell tillsammans med dig. När eltillförseln har avbrutits och mätaren tagits bort, träder upprätthållandet i kraft dagen efter att mätaren avlägsnats.

Om du behöver elanslutningen på nytt, får du den tillbaka genom att betala återanslutningsavgiften.

Tänk på detta innan du tar en upprätthållen anslutning på nytt i bruk:

  • Om anslutningen har varit upprätthållen i mindre än ett år och inga ändringar har gjorts i fastighetens elsystem: ring till vår kundtjänst och gör ett nytt elavtal och beställ inkoppling till nätet samt en mätarinstallation.
  • Om anslutningen har varit upprätthållen i mer än ett år: Kontakta din elentreprenör. Entreprenören gör en ibruktagningsbesiktning av anslutningen och ser till att anslutningen tryggt kan kopplas till nätet. Entreprenören sänder oss blanketten för allmänna uppgifter  för att beställa inkoppling och mätarinstallation.

Kom också ihåg att göra ett elavtal med ett valbart elförsäljningsbolag. Det är inte möjligt att koppla in anslutningen utan ett gällande elavtal. Du kan jämföra elförsäljare på opartiska webbplatser (t.ex. sahkohinta.fi) och välja försäljaren enligt dina egna preferenser. Inkopplingen av elanslutningen kan ske tidigast två veckor efter beställningen.

Har du gjort ändringar i anslutningens elsystem under den tid då anslutningen varit upprätthållen, be din elentreprenör skicka uppgifter om inkopplingen och mätarinstallationen via blanketten för allmänna uppgifter. Efter att vi fått dessa uppgifter kan vi koppla in anslutningen på nytt till elnätet.

Upprätthållande av anslutningen steg för steg