Solel - Börja producera solel

Redan över 8 000 producenter av solel i Caruns nät!

Lade du märke till att grannen lade upp solpaneler på sitt tak förra sommaren? I dagens läge är det vardag att producera solenergi för eget bruk eftersom det är både enkelt och ekonomiskt lönsamt. Då solelsystemet är uppmätt på rätt sätt betalar det sig tillbaka ca tre gånger under dess tekniska livslängd. Om solen lyser på just ditt tak och du funderar på att skaffa solpaneler hjälper vi dig gärna att komma igång.

Största delen av solkraftverken levereras som nycklarna i handen- paket. En professionell försäljare planerar med dig storleken för solkraftverket, installerar den så den är färdig för användning och hjälper dig med hanteringen samt sköter alla lov som krävs för detta.

God solenergi: Solenergi producent Aaro (på finska)

Ska jag ha solpaneler på mitt tak?

Finns det tillräckligt med sol här i Norden?
- Ett solkraftverk i södra delen av Finland producerar lika mycket energi som ett i norra Tyskland. Även på andra håll i Finland producerar solkraftverk så gott som lika mycket.

Under hur lång tid betalar solpanelerna sig tillbaka?
- I medeltal betalar solpanelerna sig tillbaka på ca 10-15 år. Panelerna har en garanti om 25 år men deras egentliga livslängd är flera år längre; sammanlagt blir det ca 10 år då användningen av solpanelerna är gratis. Investeringen är med andra ord minst lika lönsam som en köksrenovering eller en bil!

Hur vet jag hur många paneler jag behöver?
- Med tanke på lönsamheten är det viktigt att solpanelernas produktion och elförbrukningen i ditt hem är anpassat till varandra så noggrant som möjligt. En expert på solenergi mäter upp rätt antal solpaneler åt dig på nolltid.

Lönar det sig att beställa paneler även om jag kanske flyttar?
- Ett solelsystem kan mycket väl höja värdet på din fastighet då du säljer. Solel har ett gott rykte.

Är du inte ännu övertygad?

Mitt tak är inte riktat mot söder - och det är ju därifrån solen lyser. Därtill skymmer en del träd mitt tak.
- Om ditt tak inte står mot söder kan hälften av panelerna installeras på den östra sidan och andra hälften på den västra. Även din elförbrukning kan tänkas toppa under morgonens första och eftermiddagens sista solstrålar. Solelproduktionen rasar dock markant vid minsta lilla skugga som skymmer panelerna. Kanske du vill hugga träden som skymmer panelerna och använda dem som virke i stället?

Hur är det med vintermånaderna? Under förra vintern hade vi en halv meter snö på taket.
- Under årets mörkaste månader hinner solpanelerna producera el endast stundvis, varmed ett snötäcke inte är till skada. Panelerna borde tåla snölast, vilket du kan kontrollera med din försäljare. Solpanelerna producerar som mest när panelen är ren och det är köldgrader!

Vad kan man använda solel till?
- Den solel du producerar styrs automatiskt till eget bruk. Beroende på hur ditt hem är utrustat kan du använda solel för att värma upp bruksvatten och rum, nedkylning, kylskåp och belysning. I framtiden kommer du även att kunna ladda elbilar mha. din solel. Den solel som blir över matas automatiskt till Carunas distributionsnät och du kan sälja den vidare till ditt elhandelsbolag.

Kräver installering av solpaneler tillstånd?
- En del kommuner kan tänkas kräva åtgärdstillstånd för solpaneler. Du kan säkert kolla läget i din egen kommun genom att kontakta byggkontrollen. Caruna beviljar i en handvändning tillstånd att ta i bruk dina solpaneler, så länge din elmontör har skickat oss alla nödvändiga uppgifter. Din elmontör vet precis vad det gäller.

Kan solpanelerna producera el om det blir strömavbrott?
- Med tanke på elsäkerheten kopplas ditt solelsystem (utan laddare) automatiskt bort vid strömavbrott och på igen så fort det är över. Som tur brukar strömavbrott för det mesta infalla under regn, blåst och mörker då solen inte lyser.

Okej, jag är övertygad! Vem lönar det sig att köpa från? Kan jag lita på solpanelleverantören?
- Det finns flera solpanelsleverantörer och det lönar sig att jämföra priser före inköp. På Motivas Solenergi Hem- nätsidor (suomeksi) kan du bekanta dig med trovärda leverantörer!