Solcellsenergi – Börjar du producera solel?

I Carunas elnät finns det redan mer än 12 000 producenter av solel!

Lade du märke till att grannen lade upp solceller på sitt tak förra sommaren?

I dagens läge är produktion av solel för eget bruk enkelt och ekonomiskt lönsamt. Då hemmets solkraftverk är rätt dimensionerat hinner det betala sig ungefär tredubbelt under sin tekniska livslängd. Om solen lyser också på ditt tak och du funderar på att skaffa solceller hjälper vi dig gärna att komma igång.

Anslutning av produktionsanläggning till elnätet

En produktionsanläggning får kopplas till elnätet då Caruna givit tillstånd. Läs mera.

Aurinkopaneelit katolle

Solceller lätt i Virtane-tjänsten

Största delen av solkraftverken levereras som nycklarna i handen-tjänst. En professionell försäljare planerar med dig ett passande solkraftverk, installerar det så det är färdig för användning och hjälper dig med ibruktagandet samt sköter alla lov som krävs för detta.

När du överväger solceller eller gör redan kalkyler, Virtane vägleder vidare och hittar de lösningar och tjänsteproducenter som fungerar bäst för dig. 

Tjänsten är tillgänglig på Carunas nätområden.

Nettoberäkning av småproduktion syns i producentens plånbok

I Carunas nätområden har småproducenternas elmätare ändå från början tillfälligt jämnat ut småproduktion och förbrukning av el mellan faserna.

Fr.o.m. 1.1.2021 förbättrades småproducenternas ställning, för statsrådets förordningsändring godkände nettoberäkningen av småproduktion och förbrukning per en timme. Vad menar det?

Överproduktion som överförts till distributionsnätet under en timme och som inte används minskar småproducentens överföringsfaktura lika mycket. Om elförbrukningen under en timme är mindre än överproduktionen betalar elförsäljaren en ersättning på överproduktionen. 

Vi fakturera inte för överföring av produktion till distributionsnätet

Caruna fakturerar inte för överföring av produktion till distributionsnätet, men småproducenten måste ingå ett avtal om försäljning av överproduktion. Det lättaste sätt att ingå ett avtal är att kontakta din nuvarande elförsäljare. Det är förstås även möjligt att jämföra och konkurrensutsätta elförsäljare i nättjänsten.

Jämföra elavtal och fösäljare

Ny energi för husbolag från solceller för gemensam användning

Husbolag kan ta i bruk solceller för gemensam användning. 

I Solgemenskapen fördelas produktionen från solcellerna till invånarnas bruk efter förbrukning av fastighetsel. Husbolaget kan sälja den produktion som inte används av invånarna tillbaka till elmarknaden. 

Ett soligt husbolag främjar den allt växande förbrukningen av solenergi och gör ansvarsfulla val för att förhindra effekter på klimatförändringen. Samtidigt förbättras husbolagets image och värde.

Invånarna beslutar själva om de vill ansluta sig till Solgemenskapen. Överföring av solcellsenergi till Carunas elnät är avgiftsfri.

Solceller på mitt tak? Är det tillräckligt med sol här i Norden?
-
 Ett solkraftverk som installerats i i södra delen av Finland producerar precis lika mycket som ett solkraftverk som installerats i norra Tyskland. Även på andra håll i Finland producerar solkraftverk nästan lika mycket.

Hur lång är återbetalningstiden för solcellerna?
- I medeltal betalar solcellerna sig tillbaka på ungefär 10–15 år. Garantitiden på cellerna är 25 år, och deras egentliga livslängd är flera år längre, vilket innebär åtminstone tio avgiftsfria förbrukningsår. Investeringen är med andra ord minst lika lönsam som att satsa på en köksrenovering eller en bil!

Hur vet jag hur många celler jag behöver?
- Med tanke på lönsamheten är det väsentligt att produktionen från solcellerna och elförbrukningen i ditt hem sammanfaller så bra som möjligt. En expert på solcellsenergi mäter upp passande antal solceller för dig i en handvändning.

Lönar det sig att beställa solceller även om jag skulle flytta någon annanstans?
Ett solkraftverk kan mycket väl höja värdet på din fastighet ifall du säljer. Solcellsenergi har gott anseende.

Mitt tak vetter inte mot söder, och solen lyser ju därifrån. Därtill skymmer en del träd mitt tak.
- Om ditt tak inte vetter mot söder kan hälften av cellerna installeras på den östra sidan och andra hälften på den västra. Även din elförbrukning kan ske under morgonens första och eftermiddagens sista solstrålar. Solelsproduktionen rasar dock markant vid minsta lilla skugga som skymmer cellerna. Kanske kunde du hugga träden som skymmer cellerna och använda dem som virke i stället?

Hur är det med vintermånaderna? Förra vintern hade vi en halv meter snö på taket.
- Under årets mörkaste månader hinner solcellerna producera el endast stundvis, varmed ett snötäcke inte är till skada. Cellerna borde tåla snölast, vilket du kan kontrollera med din försäljare. Produktionen är som effektivast när cellerna är rena och det är köldgrader.

Vad kan man använda solenergi till?
- Den solenergi du producerar styrs automatiskt till eget bruk. Beroende på hur ditt hem är utrustat kan du använda solenergi till uppvärmning av bruksvatten och rum, nedkylning, kylskåp och belysning. I framtiden kommer du även att kunna ladda elbilar med din solel. Den solenergi som blir över matas automatiskt till Carunas distributionsnät, och du kan sälja den vidare till din elförsäljare.

Krävs det tillstånd för installering av solceller?
- En del kommuner kan tänkas kräva åtgärdstillstånd för solceller. Du kan säkert kolla läget i din egen kommun genom att kontakta byggkontrollen. Caruna beviljar i en handvändning tillstånd för att ta i bruk dina solceller, så länge din elmontör har skickat oss alla nödvändiga uppgifter. Din elmontör vet precis vad det gäller.

Kan solcellerna producera el om det blir strömavbrott?
- Med tanke på elsäkerheten kopplas solkraftverket (utan laddare) automatiskt bort vid strömavbrott och på igen så fort det är över. Som tur brukar strömavbrott för det mesta infalla under regn, blåst och mörker då solen inte lyser och solcellerna inte är till nytta.

Okej, jag är övertygad! Vem lönar det sig att köpa från? Kan jag lita på solcellsleverantören?
- I Virtane-tjänsten kan du bekanta dig med pålitliga leverantörer!