Produkter och priser

Elskatt och skatteklasser

Anmäl ändring av skatteklass

Skatterna på din elfaktura består av elskatt och mervärdesskatt. Ditt lokala elöverföringsbolaget, likt Caruna, fakturerar dessa skatter av dig alltid i samband med faktureringen av elöverföringen. Skatternas andel av slutsumman på din elräkning är ca 30 procent.

Skatteklasser

Du tillhör automatiskt skatteklass 1 ifall du inte anmält oss annat.

Som företagskund måste du reda ut med skattemyndigheterna om ditt företag har verksamhet som berättigar till en tillhörighet till skatteklass 2. Industrikunder med verksamhet som är i enlighet med lagen om påförande av accis på el samt professionell växthusodling hör till skatteklass 2. Ifall skattemyndigheterna ansett att ditt företag är berättigat till den lägre skatteklassen 2 ska du be om en skriftlig bekräftelse som du sedan skickar in till ditt nätbolag.

Elskatt fr.o.m. 1.7.2018

Skatteklass 1: 2,79372 c/kWh (inkl. moms 24 %)
Skatteklass 2: 0,87172 c/kWh (inkl. moms 24 %)

Du hittar mer information om elbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats.