Markägare

Markägare

Markområden där vi äger eller bygger ut vårt nät ägs av markägare. Markägare kan samtidigt vara t.ex. vår konsument-, företags-, eller kommunal kund. Vi erbjuder markägare tjänster i anknytning till elsäkerhet i fastigheter samt informationstjänster och rådgivning.

Elsäkerhet

Om du tänker gräva eller bygga på din tomt, eller fälla träd i närheten av elledningar, ber vi dig först kontakta oss. Vi hjälper dig att agera säkert i närheten av elnätet.

Då du utför grävarbete är det din skyldighet att se till att det inte sedan tidigare finns nedgrävda jordkablar eller andra komponenter som hör till elnätet där du tänker gräva. För att kunna reda ut var det finns kablar bör du beställa en kabelvisning. Inom ca tre arbetsdagar skickar vi dig uppgifter om tidigare nedgrävda kablars läge och placering.

Om du vill fälla träd på din fastighet i närheten av luftledningar bör du först kontakta din lokala skogsarbetare som bedömer hur arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Kontakta därefter vår kundtjänst ungefär två veckor innan arbetet påbörjas. För trädfällning i närheten av en lågspänningsledning beviljar vi tillstånd per telefon.

Om trädfällaren bedömer, att elledningen ska tas ner under arbetet eller träden finns i närheten av högspänningsledningar (tre ledningar i stolpen), kommer vår montör alltid till platsen. En kvalificerad skogsarbetare som du själv väljer utför alltid själva trädfällningen.

Vår kundtjänst ger dig råd och mer information om hur man arbetar tryggt i närheten av elnätet. 

Då du arbetar i närheten av elnätet, t.ex. då du utför grävarbeten på ett område med elkablar, kontakta oss i god tid i förväg. Vi erbjuder en mängd både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster som tryggar en säker arbetsmiljö i närheten av vårt elnät. Exempel på dessa tjänster är vår kundrådgivning, övervakning, tillfälligt skydd, stöd eller flytt av kablar och planerade elavbrott.

Ändringsarbete till elnätet

I egenskap av elnätsbolag ansvarar vi för alla ändringar som berör vårt elnät eller elmätare.

Läs mer om elmätare och ändringar till dem.

Om du installerat en ny mätarcentral till din fastighet medan din elmätare fortfarande sitter kvar i en gammal central, flyttar vi den till den nya centralen. I nybyggen installerar vi elmätaren till huvudcentralen.

Din elentreprenör beställer installationen eller flytten av elmätaren genom att fylla i blanketten för allmänna uppgifter som finns på vår webbplats (din entreprenör beställer arbetet). Endast elmontörer som vi gett behörighet till får göra ändringar till mätaren.

I samband med elsaneringar förnyas ofta husbolagets mätarcentral varmed de enskilda bostädernas elmätare flyttas över från en central till en annan. Eventuellt byts även gamla 1-fas elmätare ut mot 3-fas elmätare.

Rådgivning och informationstjänster

Carunas rådgivning och informationstjänster ger hjälp i frågor som berör elöverföring. Du kan bl.a. följa med din elförbrukning och få information om elavbrott, fakturering och mätning av el vid ditt förbrukningsställe.

Avbrott och fel

Vår automatiska strömavbrottskarta visar alla fel i stamnätet som vi är medvetna om samt alla planerade avbrott på grund av arbeten inom vårt nätområde. Kartan visar även den uppskattade längden för avbrottet.

Strömavbrottskartans fel uppdateras automatiskt. Strömavbrottskartan visar däremot inte fel i lågspänningsnätet mellan fördelningstransformatorer och förbrukningsställen.

Bekanta dig med våra anvisningar för plötsliga elavbrott.

Du kan meddela oss om ett fel i elförsörjningen genom att ringa vår gratis feltjänst som har öppet dygnet runt varje dag. Du kan även fylla i vår blankett för felanmälan   som du hittar på vår webbplats. Innan du gör en felanmälan är det skäl att kolla de egna säkringarna.

Exempel på fel som bör anmälas:

  • elen är helt eller delvis bortkopplad
  • ett träd ligger över en ellinje
  • en elledning har gått av eller hänger för lågt
  • jordkablar syns ovan jorden
  • en elstolpe har gått av eller står på sned
  • en bil har kört in i ett elskåp
  • 0-fel (ljusen blinkar, blir svagare eller starkare, elapparater beter sig på ett avvikande sätt eller går sönder, elstötar i duschen)
  • annan livsfara i anknytning till el

Övrig rådgivning