Tjänster enligt kundgrupp

Tjänster enligt kundgrupp

Det är viktigt för oss att du har lätt att hitta den information eller tjänst som du söker. På den här sidan har vi listat alla våra tjänster och kategoriserat dem enligt kundgrupp. Oavsett om du är en konsument, en kommunkund, en storkund eller någon annan, kan du lätt hitta den behövliga tjänsten.

Kuluttaja

Konsumenten

För att få elöverföring behöver du en elanslutning. Välj anslutning enligt dina behov. Utöver olikaanslutningar erbjuder vi tjänster i anknytning till dem.

PK-yritys

Små och medelstora foretag

Små och medelstora företag samt yrkesutövare har vanligtvis ett elöverföringsbehov som i stort sett motsvarar behovet hos privata hushåll. Om din affärsverksamhet har ett särdeles stort behov av el ska du bekanta dig med våra tjänster för konsumenter med hög energiförbrukning.   

Sähköurakoitsija

Elentreprenör

Elentreprenörer är yrkeskunniga proffs som t.ex. byggare eller byggbolag avlönat. Din viktigaste kommunikationskanal till oss är den elektroniska blanketten för allmänna uppgifter (arbetsorder görs av entreprenören), med vilken du kan ge oss information om byggmålet och beställa arbeten relaterade till elnätet av oss.

Ammattirakennuttaja

Husbyggnadsföretag

Professionella husbyggare är alla byggföretag som driver yrkesmässig affärsverksamhet. Objekt för entreprenader kan variera och vara allt ifrån småhus till affärslokaler och industrianläggningar.

Maanomistaja

Markägare

Markområden där vi äger eller bygger ut vårt nät ägs av markägare. Markägare kan samtidigt vara t.ex. vår konsument-, företags-, eller kommunal kund. Vi erbjuder markägare tjänster i anknytning till elsäkerhet i fastigheter samt informationstjänster och rådgivning.

Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, jakeluverkko

Stor elkonsument eller elproducent distributionsnatet

Stora elkonsumenter i regionnätet, dvs. i låg- och mellanspänningsnätet, är vanligtvis olika industrianläggningar eller andra aktörer som förbrukar mycket el. Till exempel sol-, vind- och biokraftverk är exempel på stora elproducenter.

Suuri sähkönkäyttäjä tai -tuottaja, alueverkko

Stor elkonsument eller elproducent, regionnätet

Stora elkonsumenter i regionnätet är storindustrianläggningar, datacentraler eller andra aktörer som förbrukar mycket el. Stora elproducenter är kraftverk i olika storleksklasser.

Kunta tai kaupunki

Kommun eller stad

Kommuner och städer är stora elkonsumenter, myndigheter och markägare, och de producerar årligen ansenlig organisk tillväxt i form av nybyggen där vi fungerar som en central byggparner i byggprojekt. Vi erbjuder kommuner och städer personliga tjänster för nyckelkunder med vilka vi tryggar att servicen motsvarar kundens behov samt ett fungerande och smidigt samarbete på flera olika sätt.

Tele- tai viestintäverkkoyhtiö

Tele- och kommunikationsnätbolag

Tele- och kommunikationsnätbolagen är stora elkonsumenter med ett flertal förbrukningsmål inom vårt nätområde, därtill är de en samarbetspartner under gemensamma byggprojekt. Vi erbjuder tele- och kommunikationsnätbolag personliga tjänster för nyckelkunder med vilka vi tryggar att servicen motsvarar kundens behov samt ett fungerande och smidigt samarbete på flera olika sätt.

Sähkönmyyntiyhtiö

Elförsäljningsbolag

Ett elförsäljningsbolag är en aktör som säljer el åt konsumenter och företag eller som köper el som producenterna matar in i vårt elnät. Vi erbjuder elförsäljningsbolag tjänster i anknytning till elöverföring.

Energiapalvelutoimija

Energitjänst

Företag som erbjuder energitjänster säljer servicehelheter till t.ex. bostadsaktiebolag. Dessa tjänster kan bestå av konkurrensutsättning av elavtal eller optimering av elförbrukning.