Energiuppföljning

Energiuppföljninstjänst
Gå till energiuppföljningstjänsten

Energiuppföljninstjänst

I energiuppföljningstjänsten ser du din elförbrukning med ett års, en månads, en veckas, en veckodags eller en timmes noggrannhet. Tjänsten hjälper dig att fastställa vad det är som förbrukar el i ditt hem och visar hur du lyckats med att spara el.

Informationen om elförbrukningen uppdateras i tjänsten direkt följande dag. I tjänsten kan du också lägga till kalenderanteckningar till exempel när du skaffar en luftvärmepump eller en ny hushållsmaskin, samt följa med hur förändringarna påverkar din elförbrukning.

Energiuppföljningstjänsten är avgiftsfri och den finns på finska, svenska och engelska. Du kan följa med dina elförbrukningsvanor när som helst, oberoende av tid på dygnet.

Ta i bruk vår energiuppföljningstjänst

Om du är kund hos Caruna

  • Börja med att registrera dig i Carunas e-tjänst. För registrering behöver du nätbankskoder och en giltig e-postadress. Om du registrerar som ett företag, kan du också använda ditt kundnummer och numret på ditt förbrukningsställe. Du hittar dessa på din elräkning.
  • Då du skapat dig ett användarnamn och lösenord kan du logga in i tjänsten.

Hur ger jag ombud till en annan användare i e-tjänsten

  • Logga in på vår e-tjänst
  • Tryck på ditt namn i höger övre hörn
  • Välj "användaruppgifter" och lägg in användarnamnet på din representant

Om du inte är kund hos Caruna

Ifall du har lov att använda Carunas e-tjänst istället för någon annan t.ex. ett husbolag du representerar, så kan du logga in med hjälp av dina bankkoder till tjänsten. Du ser alla uppgifter på de kunder som du fått lov att representerar via e-tjänsten. Ombudet skall aktiveras före du har tillgång till informationen.

Tips om att spara el

Hur kan jag spara el hemma?

Genom att ändra på egna vanor är det enkelt att minska på elförbrukningen. Redan små ändringar medför inbesparingar. Läs våra bästa spartips nedan!

Spara energi och kostnader vid uppvärmning och ventilation

Du kan spara energi genom att sänka temperaturen i rummen, isolera fönster och dörrar samt vädra snabbt med hjälp av korsdrag. Genom att sänka temperaturen med en grad kan du spara t.o.m. 5 procent i uppvärmningskostnader!

Tips om hur du sparar på el vid uppvärmning

Direkt eluppvärmning

Kontrollera att termostaterna fungerar. Gamla mekaniska termostater kan bli långsammare och reagera trögt på temperaturförändringar, vilket innebär att rumstemperaturen kan variera mycket och därigenom ökar elförbrukningen.

Olje-, pellets-, flis- och veduppvärmning

När bränslet tar slut, kopplas elmotstånden i allmänhet på. Elmotstånden kan även kopplas på vid brännarfel eller om värmeanordningen är tilltäppt någonstans. Se till att det finns tillräckligt med bränsle och utför underhåll på värmeanordningen med jämna mellanrum så att effekten inte avtar.

Värmepumpar

Du kan spara energi med en värmepump om du väljer en pump med rätt effekt och placerar den på ett bra ställe. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att utföra underhåll regelbundet och byta filter samt att ha de rätta inställningarna.

För att en jordvärmepump ska fungera effektivt är det viktigt att dimensioneringen är rätt. Om du väljer en jordvärmepump som är dimensionerad för att täcka en del av värmebehovet, produceras tillskottsvärmen med någon annan form av uppvärmning (t.ex. elmotstånd). Med en jordvärmepump som är dimensionerad för att täcka hela värmebehovet står jordvärmen för all värmeproduktion, men det är möjligt att tillskottsvärmen kopplas på vid mycket sträng kyla.

Du hittar mer information om olika värmepumpar på hemsidorna för till exempel Suomen Lämpöpumppuyhdistys (den finländska värmepumpföreningen) och Motiva.

Golvvärme

En lämplig temperatur på golvvärmen är 2024 grader. Syftet med golvvärme är inte att värma upp hela badrummet, utan att golvytan ska bli lite varm. Du kan kontrollera temperaturen på golvytan t.ex. med en yttermometer.

Ventilationssystem där tilluft och frånluft cirkulerar maskinellt

På sommaren lönar det sig att stänga av för- och eftervärmningen av tilluft och frånluft i ventilationssystemet. För att ventilationssystemet ska vara energieffektivt är det bra att med jämna mellanrum utföra underhåll på ventilationsmaskinen.

Fler tips om hur du sparar el hemma

Kylskåp och frys

Kylapparater är de största energislukarna i köket, men med hjälp av enkla åtgärder kan du minska energiförbrukningen med rentav en tredjedel.

  • Placera inte kylapparater nära värmekällor som t.ex. värmeelement och spis.
  • Avfrosta frysen regelbundet och kontrollera samtidigt att tätningarna är i gott skick.
  • Det är värt att fundera på att skaffa en ny, mer energieffektiv kylmöbel istället för den gamla kylen eller frysen.

Bastu

Ungefär hälften av den el som förbrukas då du värmer upp bastun behövs för förvärmning om du använder en traditionell elektrisk bastuugn. Det lönar sig alltså att planera bastubaden på ett sådant sätt att så många som möjligt går i bastun varje gång du värmer den.

Om du badar bastu dagligen eller nästan varje dag, är en bastuugn som alltid är varm ett lönsamt alternativ. En sådan bastuugn håller värmen i bastustenarna konstant, och elförbrukningen är då 2 0003 000 kWh per år. Det lönar sig att regelbundet kontrollera tätningarna i en bastuugn som alltid är varm, eftersom tätningar i dåligt skick leder till att elförbrukningen ökar i en bastu som har underhållsvärme.

Varmt bruksvatten

Det behövs stora mängder energi för att värma bruksvattnet i din lägenhet. Genom sparåtgärder där du minskar användningen av varmvatten kan du påverka dina boendekostnader avsevärt.

Hemelektronik

Tv-apparater, datorer och annan hemelektronik förbrukar stora mängder energi då de står funktionsberedda i standby-läge. Under sin ekonomiska livstid förbrukar många apparater faktiskt mer el i standby-läge än då de verkligen används! Ett år består av 8 760 timmar och en konstant förbrukning på en watt innebär en kostnad på ungefär en euro per år i elräkningen. Om du använder en skarvsladd utrustad med en strömbrytare kan du enkelt stänga av flera apparater helt och hållet med en gång istället för att ha dem i standby-läge.

Belysning

Belysningens andel av de finländska hushållens elförbrukning är cirka en femtedel, om man bortser från uppvärmningen. Det bästa rådet för att minska användningen av belysning är mycket enkelt: släck alla lampor som lyser i onödan.

Elapparaternas elförbrukning i medeltal

Så här räknar du ut hur mycket el en elapparat förbrukar

Du kan enkelt beräkna hur mycket el en apparat förbrukar om du känner till apparatens effekt (watt, W). Innan du beräknar din förbrukning ska du omvandla apparatens angivna effekt till kilowatt (1 000 watt = 1 kilowatt) och apparatens användningstid till timmar (30 minuter = 0,5 timmar). Genom att multiplicera elapparatens effekt (kW) med dess användningstid (h) beräknar du hur mycket energi apparaten förbrukar (kWh).

Exempel: Vid veckostädningen tar det 1,5 timmar att dammsuga. Dammsugarens effekt är 1 kW. Förbrukningen uppgår till 1,5 kWh.

Hushållsmaskin

Hushållsmaskin Förbrukning
Kylskåp 3–0,8 kWh/dygn
Kylskåp-frys 8–1,6 kWh/dygn
Frys 0,5–1,5k kWh/dygn
Elspis 1–2 kWh/dygn
Mikrovågsugn 0,12–0,2 kWh/10 min
Kaffekokare 0,1 kWh/10 min
Vattenkokare 0,1 kWh/5 min
Spisfläkt 0,2k Wh/h
Diskmaskin 0,6–1,6 kWh/gång
Tvättmaskin 0,6-1,8 kWh/gång
Torksåp 2,2–2,8 kWh/3 kg
Torktumlare 2,1 kWh/3 kg

Hemelektronik

Maskin Förbrukning
LCD-TV 32" 0,08-0,19 kWh/h
Plasma-TV 42" 0,31-0,41 kWh/h
LED-TV 42" 0,04-0,1 kWh/h
Bordsdator 0,13-0,17 kWh/h
Bärbar dator 0,03 kWh/h

Belysning

Belysning Förbrukning
Glödlampa 40 W 0,04 kWh/h
Glödlampa 60 W 0,06 kWh/h
Halogenlampor 7 st. 10-50 W 0,01 kWh/h
Lågenergilampa 11 W 0,01 kWh/h
Lågenergilampa 18 W 0,02 kWh/h

Uppvärming

Uppvärmning Förbrukning
Ackumulerande bastuugn 5,5-10 kWh/gång
Oljebrännare 200-500 kWh/år
AC för hem, elvärme 1,200-1,800 kWh/år
Varmvattenberedare 800-1,200 kWh/år
Golvvärme (5 m2) förbrukning 900 kWh/år
Vattenuppvärmning 1,000-1,200 kwH/år/pers