Ta reda på vart el går åt med hjälp av energiuppföljning

Uppföljning av elförbrukning är enkelt, behändigt och nyttigt, så börja din uppföljning redan idag genom att registrera dig i Caruna+!

Du kan följa med din egen elförbrukning i energiuppföljningstjänsten med ett års, en månads, en veckas, en dags eller en timmes noggrannhet. Uppföljningstjänsten hjälper dig att ta reda på hur mycket el det går åt i ditt hem och hur du har lyckats med att spara el. Uppgifterna om din elförbrukning uppdateras i tjänsten under påföljande dag.

Om du har en produkt med två tidsperioder (t.ex. Nattöverföring) kan du granska hur din förbrukning fördelar sig mellan olika perioder.

Utöver dessa, kan du även göra dina egna kalenderanteckningar, aktivera en graf som visar temperaturen vid sidan om förbrukningen, samt ladda ned dina timvisa förbrukningsuppgifter.

Energiuppföljningen är kostnadsfri och tillgänglig både på finska, svenska och engelska, vilken tid på dygnet som helst. Om du behöver hjälp med tjänsten eller om det är något du har frågor om, kan du kontakta oss till exempel i chatten.

Så här kan du följa med din elförbrukning

Om du är Carunas kund

  • Registrera dig först i Caruna+ på framsidan på caruna.fi. För att registrera dig behöver du nätbankskoder och en giltig e-postadress. Om du är företagskund kan du alternativt registrera dig genom ditt kundnummer och förbrukningsställets nummer, som du hittar på din faktura.
  • Då du skapat ett konto, kan du i fortsättningen logga in i tjänsten via startsidan på Carunas webbplats

Att ge en annan användare rätt att representera dig

Så att representerandet av en annan kund fungerar, så måste båda kunderna vara registrerade till Caruna Plus. Om du vill ge en annan person rätt att granska dina uppgifter, ska du uppdatera din representants användarnamn i uppgifterna om ditt konto. Gör så här:

  • Logga in på Caruna+ via vår framsidas höger övre hörn
  • Gå till ”Kunduppgifter och avtal” från panelen på vänster och tryck sedan på länken ”hantera representationsrättigheter” under dina egna uppgifter
  • Lägg till det användarkonto du vill ge rätt att representera dig via tjänsten
  • Be den användaren du vill ge representationsrätt åt att acceptera representationen, så aktiveras ändringen

Att använda tjänsten för att representera en annan person eller ett husbolag

Om du har tillstånd att sköta ärenden för någon annan person eller till exempel för ett husbolag som du representerar, ska du registrera dig i Caruna+ genom dina nätbankskoder. På ditt eget användarkonto ser du kundrelationerna du representerar.

I energiuppföljningstjänsten kan du även jämföra priserna på våra produkter

Produktjämförelse hjälper dig att ta reda på vilken elöverföringsprodukt som är det förmånligaste alternativet just för dig. Du får reda på dina årliga (eldistributions) kostnader i euro i förhållande till din förbrukning.