Pris på eldistribution

Caruna Ab:s och Caruna Esbo Ab:s eldistributionspriser

Caruna har två eldistributionsbolag, Caruna Ab och Caruna Esbo Ab. Caruna Ab svarar för eldistributionen på sitt nätområde i Södra, Sydvästra och Västra Finland samt i Satakunta och Koillismaa. Caruna Esbo Ab verkar i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och i Joensuu centrum. Du ser de exakta områdena på kartan.

Prissättning

Lokala elöverföringsbolag, såsom Caruna, har han om att överföra el från producent till elanvändare. Det sammanlagda priset på elöverföring bildas av en grundavgift samt en avgift som baserar sig på din förbrukning. Utöver elöverföring ansvarar Caruna även för underhåll och bygge av elnätet på sitt nätområde, för en feljour som har öppet dygnet runt samt mätning av konsumenternas elförbrukning.

Den elöverföringsfaktura du får av ditt elöverföringsbolag innehåller dessutom statlig elskatt och mervärdesskatt.

Våra priser på elöverföring hittar du i de bifogade prislistor för nättjänster. Välj prislista för det elöverföringsbolag som är det lokala bolaget på det område du bor.

Två separata eldistributionsbolag

Caruna Ab och Caruna Esbo Ab är två separata bolag, som har var sin prissättning. Prissättningen av elöverföring är specifik för vardera bolaget och bl.a. förhållandena inom det lokala elnätet inverkar på priserna.

Caruna Esbo Ab:s elänät ligger vanligen i stader. Förhållandena i staden är i allmänhet gynnsammare för eldistribution eftersom man bor tätare. Man behöver inte bygga så mycket elnät per kund. I staden ligger elnätet huvudsakligen under jord och är därför bättre skyddat mot skador som förorsakas av väderförhållanden. Det finns därför mindre behov av att reparera och underhålla nätet.

Caruna Ab:s elnät består till största delen av landsbygdsnät. På landsbygden kräver förhållandena att man bygger betydligt mer elnät per kund. Nätet är även mycket utsatt för naturfenomen, vilket ökar underhålls- och reparationskostnaderna avsevärt.

Vad består min elöverföringsfaktura av?

70 cent av varje euro du betalar kommer att användas för att förbättra nätet och tillhandahålla elnättjänsten. Vad annat består din elöverföringsfaktura av?

Läs mer