Pris på eldistribution

Caruna Ab:s och Caruna Esbo Ab:s eldistributionspriser

Caruna har två eldistributionsbolag, Caruna Ab och Caruna Esbo Ab. Caruna Ab svarar för eldistributionen på sitt nätområde i Södra, Sydvästra och Västra Finland samt i Satakunta och Koillismaa. Caruna Esbo Ab verkar i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och i Joensuu. Du ser de exakta områdena på kartan över våra nätområden.

Caruna Ab och Caruna Esbo Ab är två separata bolag, som har var sin prissättning. Prissättningen av elöverföring är specifik för vardera bolaget och bl.a. förhållandena inom det lokala elnätet inverkar på priserna.

Caruna Ab:s elnät består till största delen av landsbygdsnät och Caruna Esbo Ab:s av stadsnät. Förhållandena i staden är i allmänhet gynnsammare för eldistribution eftersom man bor tätare. Man behöver inte bygga så mycket elnät per kund. I staden ligger elnätet huvudsakligen under jord och är därför bättre skyddat mot skador som förorsakas av väderförhållanden. Det finns därför mindre behov av att reparera och underhålla nätet. På landsbygden kräver förhållandena att man bygger betydligt mer elnät per kund. Nätet är även mycket utsatt för naturfenomen, vilket ökar underhålls- och reparationskostnaderna avsevärt.

Finks Energiindustrings video nedan visar hur eldistributionen fungerar och hur kostnaderna för eldistributionen bildas (endast på finska).

Prissättning

Lokala elöverföringsbolag, såsom Caruna, har han om att överföra el från producent till elanvändare. Det sammanlagda priset på elöverföring bildas av en grundavgift samt en avgift som baserar sig på din förbrukning. Utöver elöverföring ansvarar Caruna även för underhåll och bygge av elnätet på sitt nätområde, för en feljour som har öppet dygnet runt samt mätning av konsumenternas elförbrukning.

Den elöverföringsfaktura du får av ditt elöverföringsbolag innehåller dessutom statlig elskatt och mervärdesskatt.

Våra priser på elöverföring hittar du i de bifogade prislistor för nättjänster. Välj prislista för det elöverföringsbolag som är det lokala bolaget på det område du bor, dvs. Caruna Ab eller Caruna Esbo Ab.