Bekanta dig med eldistributionsprodukter

Med elöverföringsprodukter eller tariffer debiterar distributionsbolagen för kostnader som elöverföringen medför.

Överföringsprodukten du valt grundar sig på ditt nättjänstavtal om elöverföring. Valet av överföringsprodukt styrs av storleken på dina säkringar. Överföringsprodukterna heter Allmän-, Natt-, Säsong- och Effektöverföring.

På Caruna Ab:s nätområde har vånings- och radhus en grundavgift som baserar sig på säkringarnas storlek. För att ett vånings- eller radhus ska vara berättigat till denna grundavgift måste des anslutning ha tre elmätare som mäter förbrukningen vid förbrukningsstället.

Bekanta dig med våra produkter:

ALLMÄN ÖVERFÖRING för mindre förbrukning av el

 • Den vanligaste överföringsprodukten är Allmän överföring. Elmätaren har då ett räkneverk. Allmän överföring passar dig om du använder relativt lite el.
 • Den används vanligtvis i flervånings- och radhuslägenheter.
 • Allmän överföring är i regel det förmånligaste alternativet för egnahemshus samt sommarbostäder, där det inte finns eluppvärmning. Priset för allmän överföring är det samma oberoende av tid på dygnet eller årstid.

NATTÖVERFÖRING för värmelagrande elvärme

 • Nattöverföring passar bäst för värmelagrande elvärme, som till exempel värmeackumulatorer, lagrande golvvärme och lagrande vattenburen uppvärmning. Då uppvärms bl.a. varmvattenberedaren endast nattetid.
 • Nattöverförings pris är fördelaktigare under natten.
 • Vid Nattöverföring tillämpas två olika priser. Därför har även elmätaren två skilda räkneverk. Under dagtid samlas förbrukningen på det ena räkneverket och nattetid på det andra.

SÄSONGÖVERFÖRING för uppvärmning med direktel

 • Säsongöverföring passar bäst för uppvärmning med direktel, såsom elementuppvärmning, direkt golvvärme, takvärme och värmepumpar. Överväg särskilt säsongöverföring, om du kan utnyttja alternativa uppvärmningssätt under vintern.
 • Vid Säsongöverföring tillämpas två olika priser. Därför har elmätaren två skilda räkneverk. Under vinterdagar samlas förbrukningen på det ena räkneverket och under övriga tider på det andra.
 • Priset på säsongöverföring är förmånligare under hela sommaren (1.4.—31.10.) samt under natten vintertid.

EFFEKTÖVERFÖRING för stor behov av el (t.ex. industri)

 • Effektöverföringsprodukterna är avsedda för kunder som använder mycket el. Leveransspänningen vid överföring av mellanspänningseffekt är 20 kV. Detta förutsätter att kunden själv äger en transformator och ansvarar för driften och installationer som är kopplade till den.
 • Mätperioden för aktiv effekt är en timme. Hos Caruna Ab och Caruna Esbo Ab bestäms effektavgiften enligt månatlig toppeffekt. Effektavgiften debiteras enligt minst 40 kW:s effekt vid lågspänning och enligt minst 200 kWs effekt vid mellanspänning.
 • Avgiften för reaktiv effekt baserar sig på månatlig reaktiv effekttopp, reducerad med 20 procent av mängden aktiv effekt för samma månad.