Ändra säkringsstorlek

Med rätt styrka i dina huvudsäkringar försäkrar du dig om att de inte brinner av även om alla dina maskiner skulle vara påslagna samtidigt. Om du väljer att ändra storleken på dina säkringar måste du ha hjälp av en elentreprenör. Din elentreprenör tar reda på vilken säkringsstorlek som är lämplig för dina behov, byter ut säkringsbottnen och står i kontakt med elöverföringsbolaget. Då vi får information om att säkringarna storlek ändrats tillämpar vi en ny elöverföringsprodukt till ditt nättjänstavtal.

Storleken på de huvudsäkringar du använder får inte överskrida det ditt anslutningsrätt tillåter. Du kan granska den från ditt elanslutningsavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Om du ökar din säkringsstorlek ska du försäkra dig om att du inte överskrider den storlek som ditt anslutningsrätt tillåter, eller vid behov be om en ändring av elanslutningsavtalet. Om du har en för stor säkringsstorlek i förhållande till din förbrukning ska du byta ut den mot en mindre. En lämplig säkringsstorlek är det bästa alternativet då du vill betala ett rimligt pris för din elöverföring.

Om din elanslutning ska förstoras bör du kontakta din elentreprenör.

Vill du hitta en elentreprenör?

Titta på webbplatsen Löydä sähkömies!